Ako veľmi by som sa mal obávať užívania drog týkajúceho sa môjho dieťaťa?

Takže tvoj syn či dcéra začal s drogami. Je to niečo, čo deti bežne robia? Bude to viesť k užívaniu ďalších drog? Stane sa to problémom? Odpovede na tieto otázky nenechávaj na náhodu.

Čo je dobré vedieť
• 90% závislostí začína v tínedžerskom veku.
• Existujú určité rizikové faktory, ktoré spôsobujú, že niektorí ľudia sú voči závislosti zraniteľnejší.
• Nikdy nie je príliš skoro hovoriť o užívaní látok.

Ako hovoriť o látkovom užívaní u tínedžerov
• Dopredu sa na to priprav a urob si plán pre rozhovor.
• Pamätaj – má to byť konverzácia, nie konfrontácia.
• Stanov hranice a monitoruj správanie.
• Používaj pozitívne povzbudzovanie, aby si povzbudil zmenu v správaní.

Pomoc pre rodičov
• Spoj sa s odborníkom.
• Čítaj si blogy, kde sa dozvieš rady odborníkov a tiež získaš pohľad od iných rodín.
• Nauč sa, ako o tom hovoriť so svojimi deťmi.

Ako veľmi by si sa mal obávať?
90% závislostí začína v tínedžerskom veku. Od desiateho roku do dvadsiateho piateho roku života dochádza v mozgu k výrazným zmenám, ktoré súvisia s rozvojom schopností týkajúcich sa kontroly impulzivity, zvládania emócií, riešenia problémov a očakávania následkov. Užívanie látok v tomto období môže nastaviť mozog tak, aby bol náchylnejší voči závislostiam a iným duševným poruchám a to najmä u detí, ktoré sú obzvlášť zraniteľné.

Ako môžem vedieť, či je moje dieťa viac zraniteľné voči závislosti?
Akékoľvek látkové užívanie má negatívne účinky na mozog tínedžera, no tvoje dieťa je zraniteľnejšie voči závislosti, ak sú prítomné ktorékoľvek z uvedených rizikových faktorov:
• Duševné problémy ako depresia, úzkosť či ADHD
• Rodinná anamnéza porúch užívania látok či iných závislostí týkajúcich sa gamblingu, stravy, sexu atď.
• Minulá trauma ako smrť v rodine, rozvod alebo slovné, fyzické či sexuálne zneužívanie
• „Návyková osobnosť“ – výraz, ktorý používajú mnohí rodičia na opísanie dieťaťa, ktoré sa často správa bez ohľadu na dôsledky, má problém s dodržiavaním pravidiel a zapája sa do rôznych druhov rizikového správania.
Ak sa čokoľvek z uvedeného vzťahuje na tvoje dieťa, je veľmi dôležité, aby si bral vážne akékoľvek užívanie látok a začal konať.

Začni konať
Mnohí rodičia majú pocit, že okrem „prednášok“ alebo trestu, keď svoje dieťa prichytia pri pití či užívaní drog, sa viac urobiť nedá. No existujú osvedčené spôsoby ako motivovať tvoje dieťa, aby prestalo s látkovým užívaním. Môžeš sa s ním o tom rozprávať bez vyhrážok a začať u neho povzbudzovať zdravé správanie a odrádzať ho od takého, ktoré uňho nechceš vidieť – najmä toho, ktoré súvisí s užívaním látok. Nižšie uvedené nástroje ti môžu pomôcť. (Poznámka k prekladu: Hoci sa ďalej uvedené nástroje týkajú konkrétnej liečebne v USA, mnohé z nich sa dajú prispôsobiť na naše podmienky alebo sa od nich dá odvodiť potrebná pomoc.) Taktiež ponúkame knižnicu pre rodičov, z ktorej sa materiály dajú bezplatne stiahnuť.

Aké nástroje sú k dispozícii?
• Kontaktuj našu linku pomoci, aby si sa spojil s odborníkom. Môže ti pomôcť nájsť odpovede na otázky a urobiť plán ako pomôcť svojmu dieťaťu riešiť jeho problém s užívaním látok.
• Získaj podporu od iného rodiča, ktorý riešil závislosť svojho dieťaťa. Mnohí rodičia prešli rovnakú cestu ako ty. Rady odborníkov sú dôležitou súčasťou pomoci pre tvoje dieťa, no keď sa porozprávaš s iným rodičom, ktorý na vlastnej koži zažil to, čo prežívaš ty, môže to mať obrovský účinok na riešenie vášho problému. Nauč sa viac o koučovaní rodičov alebo o rovesníckom podpornom programe.
• Získaj nápomocné odkazy cez textové správy. Zapíš sa do zoznamu, aby si dostával správy, ktoré ti pomôžu naučiť sa komunikácii založenej na faktoch, zručnostiam a stratégiám, ktoré ti pomôžu motivovať tvoje dieťa k zmene správania a k vyhľadaniu potrebnej pomoci. Tieto odkazy sú prispôsobené tvojím potrebám na základe krátkeho zhodnotenia.
• Počúvaj osobné príbehy iných, ktorí zažili to, čo ty. Čítaj náš rodičovský blog, aby si získal iný pohľad od rodičov, opatrovníkov a iných, ktorí sú ovplyvnení užívaním látok a závislosťou.
• Uč sa a praktizuj nové zručnosti. 20-minútový sprievodca pre rodičov ponúka praktické zručnosti, upevňované každodennou 20-minútovou praxou, ktoré ti pomôžu lepšie komunikovať s tvojím dieťaťom, vyhýbať sa hádkam a konfrontácii a chrániť ho pred látkovým užívaním.
(upravené)

https://drugfree.org/how-worried-should-i-be-about-my-childs-drug-use/