Závislosť je definovaná ako porucha mozgu, nie ako problém so správaním

Závislosť je chronická porucha mozgu a nie problém so správaním, ktorý zahŕňa alkohol, drogy, gambling či sex, tvrdia vedci v novej definícii závislosti, ktorá sa netýka výhradne problematického zneužívania látok. Túto novú definíciu práve publikovala Americká spoločnosť medicíny závislostí (ASAM) po štvorročnom procese, do ktorého bolo zapojených viac než 80 odborníkov.

„Vo svojej podstate nie je závislosť iba sociálny, morálny či kriminálny problém. Je to problém mozgu, správanie ktorého sa prejavuje vo všetkých týchto iných oblastiach“, povedal Dr. Michael Miller, bývalý prezident ASAM, ktorý dozeral na rozvoj novej definície. „Veľa druhov správania, ktoré je poháňané závislosťou, je skutočným problémom a niekedy sú to kriminálne činy. No táto choroba je o mozgu, nie o drogách. V jej jadre je to o neurológii, nie o vonkajších činoch.“

Nová definícia takisto opisuje závislosť ako primárnu chorobu, čo znamená, že nie je výsledkom iných príčin, ako sú emocionálne či psychiatrické problémy. A podobne ako kardiovaskulárne choroby a cukrovka je aj závislosť chronickým ochorením; takýmto spôsobom sa musí aj liečiť, zvládať a monitorovať počas celého života. Dve desaťročia výskumov v oblasti neurovedy presvedčili predstaviteľov ASAM, že závislosť by mala byť nanovo definovaná tým, čo sa deje v mozgu. Napríklad výskumy ukázali, že závislosť ovplyvňuje mozgové prepojenia týkajúce sa odmeny tak, že spomienky na predošlé skúsenosti s jedlom, so sexom, alkoholom a inými drogami spúšťajú baženie a ďalšie návykové správanie. Mozgové prepojenia, ktoré ovládajú impulzy a úsudok, sú v mozgu závislých takisto narušené, čo vyúsťuje do nezmyselného vyhľadávania „odmien“, ako je alkohol a iné drogy.

Prebieha dlhodobá debata o tom, či závislí majú možnosť kontrolovať svoje správanie, povedal Dr. Raju Hajela, bývalý prezident Kanadskej spoločnosti medicíny závislostí a predseda výboru ASAM, zaoberajúceho sa novou definíciou závislosti. „Táto choroba vytvára deštrukcie v myslení, pocitoch a vnímaní, čo spôsobuje, že ľudia sa správajú pre svoje okolie nepochopiteľne“, povedal Hajela. „Jednoducho povedané, závislosť nie je voľba. Návykové správanie je prejavom tejto choroby, nie jej príčinou.“

Aj napriek tomu podľa Hajelu však práve voľba zohráva úlohu v získaní pomoci. „Keďže neexistuje liek, ktorý by sám o sebe dokázal závislosť vyliečiť, je nevyhnutné zvoliť si uzdravovanie namiesto nezdravého správania.“ Táto „voľba uzdravovania“ sa podobá ľuďom so srdcovou chorobou, ktorí si nemuseli zvoliť genetické príčiny svojich problémov so srdcom, no musia sa rozhodnúť, že sa okrem medicínskych či chirurgických zákrokov budú aj zdravšie stravovať alebo začnú cvičiť. „Preto musíme prestať moralizovať, obviňovať, kontrolovať alebo sa uškŕňať nad ľuďmi s chorobou závislosti a začať vytvárať príležitosti pre jednotlivcov a rodiny, aby našli pomoc a poskytovať im asistenciu pri výbere primeranej liečby“, povedal Miller.

http://www.nbcnews.com/id/44147493/ns/health-addictions/t/addiction-now-defined-brain-disorder-not-behavior-issue/?fbclid=IwAR15cTH6NQJ0k84UWCVvZloohjnhKqiT2nyF2NJEinmTzzQzT1B1CmAv5Pk#.XIj2giJKiUl