Alkohol a rakovina: Nočná mora pijanov

Väčšina ľudí si nespája rakovinu s konzumáciou alkoholu, nové štúdie však zistili, že aj občasné či striedme pitie môže zvýšiť riziko rozvoja niekoľkých druhov rakoviny.

Podľa Americkej spoločnosti klinickej onkológie (ASCO) 5 – 6 percent úmrtí, súvisiacich s rakovinou, môžeme priamo pripísať konzumácii alkoholu. Medzi druhy rakoviny, ktoré preukázateľne súvisia s pitím, patrí rakovina úst, hrtana, hltana, pažeráku, pečene, prsníka, hrubého čreva a konečníka.

Užívanie alkoholu pozmeňuje bunky DNA
Alkohol, známy aj ako etanol, je klasifikovaný Medzinárnou agentúrou pre výskum rakoviny ako karcinogén skupiny 1. V rovnakej skupine sú aj mutagény ako je plutónium, arzén a formaldehyd. Alkohol pri kontakte s bunkou nielenže spôsobuje jej smrť, ale takisto poškodzuje štruktúru buniek ako aj ich DNA. Keď sa bunky s poškodenou DNA replikujú, odovzdávajú tieto chyby novým bunkám, ktoré spôsobujú abnormálny rast či rakovinu, ktorá sa môže šíriť do celého tela. Najviac sú ohrozené tkanivá, ktoré prichádzajú do prvého kontaktu s etanolom – tkanivá v hlave, ústach a krku.
Keď pečeň spracuje etanol, mení ho na acetaldehyd, čo je vysoko karcinogénny vedľajší produkt, ktorý takisto zabíja bunky a poškodzuje DNA. Zistilo sa, že vystavenie tomuto vedľajšiemu produktu zvyšuje riziko rozvoja rakoviny kože a pečene.

Kvôli nedostatočnému štiepeniu estrogénu sú vo vyššom ohrození rozvoja určitých druhov rakoviny, ako je rakovina prsníka, najmä ženy. Keď sa v tele zvyšuje úroveň estrogénu, rovnako sa zvyšuje šanca na rozvoj rakoviny prsníka, vaječníkov a maternice. Štúdia vykonávaná v Spojenom kráľovstve zistila, že na každých 10 g alkoholu skonzumovaných počas dňa pripadá 12 percentný nárast rizika rozvoja rakoviny prsníka.

Ďalšie zdravotné riziká
Okrem rizika rakoviny ďalšie štúdie realizované na zvieratách takisto zistili, že alkohol môže podporovať rozširovanie rakoviny, ktorá je už prítomná tým, že poškodzuje imunitný systém alebo zvyšuje produkciu rastových hormónov.

Okrem toho alkohol poškodzuje schopnosť tela absorbovať a rozkladať živiny vrátane vitamínu C, B, A, D a E, ako aj kyseliny listovej a karotenoidov, ktoré znižujú riziko rozvoja chorôb ako je rakovina. Zvyšovanie hmotnosti, čo je takisto jedným z možných vedľajších účinkov pitia alkoholu a ďalšou hlavnou príčinou diagnostiky rakoviny, ďalej zvyšuje toto riziko u užívateľov alkoholu.

Hoci občasné až striedme pitie predstavuje veľké riziko, najväčšie riziko hrozí u tých, ktorí pijú nárazovo alebo pijú veľa počas dlhého obdobia. Okrem toho sa odporúča, aby sa popri konzumácii alkoholu užívatelia vyhýbali užívaniu tabakových výrobkov, keďže toto spojenie ešte viac zvyšuje riziko rozvoja niektorých druhov rakoviny – najmä rakoviny úst, hrtana a hltana.

https://www.soberrecovery.com/addiction/how-does-alcohol-cause-cancer/?utm_source=newsletter&utm_campaign=CO_534945/