Prevencia recidívy: jej nezastupiteľný význam v dlhodobej triezvosti

Jedným z najpodceňovanejších a pravdepodobne najdôležitejších aspektov každého programu na liečbu alkoholizmu či inej drogovej závislosti je uplatňovanie preventívnych opatrení. Bez ohľadu na to, či je pre teba počas liečby zotrvanie v triezvosti ťažké alebo jednoduché, keď z liečenia odídeš, bude to ešte oveľa zložitejšie. Či je to kvôli pokušeniu, ťažkostiam zvládať životné situácie alebo možno kombinácia oboch, obdobie nasledujúce ihneď po liečbe sa najčastejšie spája s recidívou. Je to pochopiteľné, keďže je to presne to obdobie, kedy pacient prežíva rýchlu a ostrú zmenu z relatívne bezpečného života na liečení a je nútený čeliť nepredvídateľnému a príležitostne veľmi zložitému vonkajšiemu svetu.

Programy na prevenciu recidívy

Liečebne majú obyčajne veľmi ohraničenú ponuku, pokiaľ ide o doliečovaciu starostlivosť. Je to tak, že tieto zariadenia sa spoliehajú na existujúcu sieť podpory pre novo vytriezvených ľudí v miestnej uzdravujúcej sa komunite. Tvrdíme to na základe nedávno prepustených pacientov, ktorí vyhľadali tieto počiatočné kontakty v programe. V súčasnosti väčšina liečební ponúka akúsi „medzitrasu“ pre pacientov, bývalých pacientov a triezvych jednotlivcov, ktorí sa usilujú splatiť to, čo dostali, formou preventívnych programov.

Ideou týchto programov, ktoré sú známe aj pod pojmom doliečovanie, je zmenšiť priepasť medzi liečebňou a reálnym svetom. Jednotlivci sú pod starostlivosťou a podporou odborníkov a takisto spolupútnikov z liečby a zároveň si rozvíjajú nové vzťahy s absolventmi liečebných programov, ktorí bývajú v danej oblasti a majú za sebou dlhšie obdobie triezvosti. Toto vnímanie komunity je pre začiatok procesu uzdravovania nevyhnutné. Keďže je recidíva od každého a v každom čase vzdialená iba na jeden pohárik či dávku, mať na začiatku triezvosti bezpečnú sieť je nevyhnutné pre budovanie základu pre dlhodobú triezvosť.

Rozhodujúca úloha v dlhodobej triezvosti

Povedať, že mať väzby na triezvu komunitu je pre uzdravovanie nevyhnutné, by bolo celkom zdržanlivé vyjadrenie. Nadväzovanie nových kontaktov je však pre každého výzvou, nehovoriac o človeku, ktorý práve vytriezvel. Našťastie uzdravujúca sa komunita to chápe a vo všeobecnosti všemožne vychádza v ústrety nováčikom, len čo sa objavia vo dverách. No pre mnohých by vzdelávací aspekt liečebných programov, ako aj nedávno vytvorené vzťahy medzi pacientmi, poradcami a terapeutmi, nemal byť po ukončení liečby zanedbaný. A pre mnohých v dlhodobej triezvosti, ktorí prospievajú vďaka prevenčným programom, je veľmi dobré, že to tak nie je.

https://www.soberrecovery.com/addiction/relapse-prevention-programs-a-critical-role-in-long-term-sobriety/