Ako zvládať hnev a závislosť

Hnev spolu so závislosťou od látky, ako je alkohol, kokaín či heroín, môže byť nočnou morou

Veľa závislých má problémy s hnevom a s tým, ako ho vyjadrovať primeranými spôsobmi. Pocity hnevu sa môžu spájať s recidívou, pretože často je to jediný spôsob, akým vie závislý svoj hnev riešiť – užitím svojej drogy, aby mohol zamaskovať svoje pocity. Človek, ktorý nedokáže vyjadriť svoj hnev zdravým spôsobom, sa uchýli k užitiu ešte väčšieho množstva drog či alkoholu ako spôsobu zvládania týchto silných pocitov zanechajúc ho v nekonečnom deštruktívnom cykle. Ak chceš dosiahnuť triezvosť, je nevyhnutné, aby si sa naučil ako zvládať svoj hnev pozitívnym spôsobom.

Dôvody, prečo závislí nedokážu zvládať svoj hnev primeraným spôsobom

 1. Závislí môžu popierať pocity hnevu v súvislosti s nejakou traumatizujúcou udalosťou, akou je napríklad sexuálne zneužívanie v detstve, znásilnenie či smrť blízkeho. Svoje pocity ignorujú a vo svojom vnútri sa im hromadí vzdor a hnev bez toho, aby si to uvedomovali.
 2. Závislosť bráni človeku vo vyjadrení svojho hnevu zdravým spôsobom.
 3. Závislí sa možno v mladšom veku naučili nezdravé spôsoby vyjadrovania hnevu od svojich rodičov alebo príbuzných.
 4. Závislí sú možno nahnevaní na seba, ale za svoje problémy obviňujú ľudí vo svojom okolí.

Spôsoby akými zneužívanie látok ovplyvňuje hnev

Človek, ktorý sa obracia k zneužívaniu látok preto, aby zvládal svoje životné problémy, sa obyčajne nenaučil ako zvládať svoj hnev. Namiesto toho svoj hnev vyjadruje rôznymi negatívnymi spôsobmi ako sú nasledovné:

 1. Keď sa nahnevá, stáva sa príliš agresívnym – udiera, kope, nadáva alebo strká druhých a tak sa „ventiluje“.
 2. Vyhráža sa násilím.
 3. Emocionálne vydiera, aby toho druhého potrestal. Svojho blízkeho dlhý čas ignoruje bez toho, aby mu povedal, prečo sa hnevá.
 4. Plánuje pomstu voči niekomu, kto mu spôsobil krivdu. Môže si predstavovať násilnícke spôsoby, akými dá dotyčnému lekciu.
 5. Blokuje hnevlivé pocity a vyhýba sa zdroju hnevu. Otupí sa, aby sa nemusel konfrontovať s tým, čo ho trápi.

Primerané spôsoby zvládania hnevu

Cieľom je zvládať hnevlivé pocity bez toho, aby si sa musel uchýliť k drogám či k fľaši alkoholu. Existuje niekoľko dobrých spôsobov ako zvládať hnev, ktoré môžu tvoje vzťahy zlepšiť namiesto toho, aby ich poškodili.

 • Zhlboka dýchaj, aby si sa upokojil a zhodnotil situáciu. Snaž sa vidieť vec aj z pohľadu druhého človeka.
 • Nauč sa vyjadrovať hnev produktívne s používaním neobranných asertívnych výrokov.
 • Keď „ide do tuhého“, radšej odíď. Umožní ti to upokojiť sa, aby si sa neskôr mohol k tomu vrátiť pokojným a racionálnym spôsobom.
 • Vyventiluj hnev fyzickými aktivitami ako je beh, box do vankúša či do vaku v telocvični.
 • Vyjadri svoj hnev tvorivým spôsobom ako je písanie denníka či maľovanie. Kreslenie, maľovanie a písanie sú dobré spôsoby ako vyjadriť svoje emócie.
 • Vyhýbaj sa toxickým situáciám či ľuďom, ktorí v tebe vyvolávajú hnev, pretože ťa to môže viesť k recidíve.

Profesionálny poradca ti môže pomôcť rozpoznať dôvody, prečo sa hneváš. Môže s tebou pracovať a zhodnotiť, či svoj hnev zvládaš primeraným spôsobom.

Ak máš sklony vyjadrovať svoj hnev nezdravo, poradca ti môže pomôcť nájsť pozitívne spôsoby ako zvládať životné výzvy.

https://luxury.rehabs.com/anger-management/addiction/