Ako zvládať osamelosť v uzdravovaní sa zo závislosti

Aby sme dokázali prežiť, potrebujeme jedni druhých. Spojenie s inými ľuďmi nám pomáha prežiť aj tie najťažšie situácie a to platí aj pre uzdravovanie sa zo závislosti. Ak máš poruchu užívania látok, možno si prišiel o zdravé vzťahy, keď nad tvojím životom získali kontrolu drogy alebo alkohol. To vedie k osamelosti, čo následne môže zhoršiť tvoju poruchu užívania látok a spôsobiť, že sa ponoríš ešte hlbšie do závislosti. V snahe zbaviť sa osamelosti sa môžeš rozhodnúť udržiavať vzťahy s ľuďmi, ktorí takisto trpia závislosťou.
Dôležitou súčasťou uzdravovania sa zo závislosti je obnova zdravých vzťahov a eliminácia falošných priateľstiev, ktoré sa viažu s návykovým správaním. Aký je najlepší spôsob na prekonanie osamelosti, ktorá sa spája s poruchou užívania látok a nahradiť ju novými, zdravými vzťahmi počas ústavnej liečby a po nej?

Nadväzovanie vzťahov v uzdravovaní
U mnohých ľudí vzťahy produkujú šťastie. To je dôvod, prečo je obnova vzťahov počas uzdravovania sa zo závislostí taká dôležitá. Je to však zložitá cesta späť zo sociálnej izolácie, ktorá je štandardným prvkom poruchy užívania látok.

Dr. David Sack vo svojom blogu navrhuje spôsoby, akými sa ľudia so závislosťou môžu naučiť prekonávať paralyzujúcu osamelosť, ktorá sa spája s poruchou užívania látok. Jeho návrhy zahŕňajú:
• Nechať si čas na spracovanie smútku súvisiaceho so stratou tvojho „najlepšieho priateľa“ – drog a alkoholu. Počas trvania abstinenčných príznakov a procesu uzdravovania je normálne prežívať šok, hnev a stratu.
• Pripojiť sa do podpornej skupiny, keďže tieto stretnutia ti môžu pomôcť spojiť sa s ľuďmi, ktorí prežívajú rovnaké zápasy, aby si sa opätovne zapojil do spoločnosti a zostal triezvy. K dispozícii je veľa doliečovacích programov, ktoré ti pomôžu zostať v spojení s podpornou sieťou, ktorá ti pomôže v tvojom úsilí uzdravovať sa.
• Urobiť nápravu vo vzťahu k iným, keď to dokážeš, pretože je to dôležitou súčasťou uzdravovania sa zo závislosti. Závislosť vkladá medzi ľudí klin; je možné, že si ublížil niekomu, na kom ti záležalo. Hoci môže byť tento vzťah natrvalo poškodený, tvoje úprimné úsilie uzdravovať sa môže túto trhlinu napraviť.
• Používanie internetu na rozhovory s druhými o zotrvávaní v triezvosti. Existuje veľa skupín, ktorých účelom je uzdravovanie a s ktorými môžeš zostávať v spojení. Sú to ľudia, ktorým na tebe záleží a ktorí prežívajú to isté, čo ty.
• Skúšanie nových vecí v rôznych záujmových oblastiach môže rozšíriť tvoj život o nové obzory. Prihlásiť sa na nejaký kurz alebo zapojiť sa do nejakej skupiny sú jednoduché cvičenia v tom, ako zostať v spojení s ľuďmi, ktorých máš okolo seba.
• Pracovať, aby si sa odplatil tým, ktorých máš blízko seba, čo v tebe môže vyvolávať dobré pocity. Pracovať ako dobrovoľník pri podávaní jedla núdznym alebo v nejakej humanitárnej spoločnosti môže byť dobrý spôsob, ako zostávať v spojení s druhými a eliminovať spoločenskú izoláciu.
• Naďalej pokračovať v práci na týchto pocitoch izolácie tým, že ich budeš vnímať ako súčasť procesu uzdravovania sa zo závislosti. Vyvažovať osamelosť tým, že sa kontaktujem s druhými, je dôležité, no na tom, byť sám a rozpoznávať svoje emócie ako súčasť života, tiež nie je nič zlé.

Tieto aktivity môžu v tebe budovať dôveru, keď sa budeš učiť nové sociálne zručnosti, rozširovať priateľstvá a skúšať nové veci.

https://www.ridgefieldrecovery.com/blog/loneliness-addiction-recovery/