Alkohol, drogy a mládež

Neexistuje žiadna veková skupina ľudí, ktorá by bola alkoholom a drogami ovplyvnená viac než sú mladí ľudia. Z určitého hľadiska sa zdá, že tento problém sa dotýka všetkého: teba, tvojej rodiny a tvojich priateľov. Jednoducho povedané, nech sa snažíš akokoľvek, pred problémom alkoholu a drog niet úniku.

Z celonárodného hľadiska alkohol a drogy ovplyvňujú každého jedného z nás – priamo alebo nepriamo: v našich domácnostiach, v našich rodinách, v našej škole, v našom internáte, v našej komunite, dedine či meste.

Skutočnosť: Viac než 23 miliónov ľudí nad 12 rokov je závislých od alkoholu a iných drog, čo ovplyvňuje ďalšie milióny ľudí – rodičov, členov rodiny, priateľov a susedov.

U niektorých môže jednorázové alebo zriedkavé užívanie alkoholu či drog vyústiť do tragédie: predávkovania (otrava alkoholom), nehody či pádu pod vplyvom alkoholu alebo drog, zatknutia spojeného s užitím alkoholu alebo drog, čo ťa môže stať tvoju reputáciu a/alebo tvoju slobodu. Iní, hoci nemusia užívať alkohol či drogy, sa môžu stať obeťou kriminálneho činu súvisiaceho s alkoholom či drogami. A u ďalších to, čo sa mohlo začať ako príležitostné užívanie, sa môže zmeniť na závislosť, ktorá predstavuje zdravotné riziká s potencionálne vážnymi a tragickými dôsledkami.

Vek prvého užitia alkoholu a drog

Užívanie alkoholu a drog predtým, než je mozog celkom rozvinutý, dramaticky zvyšuje riziko budúcej závislosti od alkoholu a drog. U mladých ľudí, ktorí začínajú piť alkohol predtým, než dovŕšia 15. rok, je päťkrát vyššia pravdepodobnosť rozvinutia zneužívania či závislosti od alkoholu v porovnaní s tými, ktorí prvý raz užili alkohol vo veku 21 rokov alebo neskôr. Výskumy v oblasti užívania drog a drogovej závislosti potvrdili podobné výsledky.

Rodinná anamnéza alkoholizmu alebo drogovej závislosti

To, či sa človek rozhodne užívať alkohol alebo drogy, je rozhodnutie ovplyvnené jeho prostredím – rovesníkmi, rodinou a dostupnosťou. No keď raz človek užíva alkohol alebo drogy, riziko rozvoja alkoholizmu či drogovej závislosti je z veľkej časti ovplyvnené genetikou. Závislosť od alkoholu a drog nie je otázka morálky, rozhodnutia alebo nedostatku pevnej vôle. Jednoducho povedané, organizmus ľudí reaguje na účinky alkoholu a drog odlišne. Ak je v tvojej rodinnej anamnéze alkoholizmus alebo závislosť, je u teba štyrikrát vyššia pravdepodobnosť, že budeš mať problém aj ty.

Mám problém?

Znepokojuje ťa to, akú rolu hrá alkohol v tvojom živote? Urob si jednoduchý test pre tínedžerov, aby ti pomohol určiť, či ty alebo niekto iný, koho poznáš, potrebuje zistiť o alkoholizme viac. Tento test nezahŕňa drogy. Takýto test, konkrétne zameraný na užívanie drog, sa volá Som závislý od drog? (Linky na obidva testy v angličtine sú v pôvodnom texte na webstránke.)

https://www.ncadd.org/about-addiction/underage-issues/alcohol-drugs-and-youth