Beznádejné prípady v závislosti

Slová „beznádejný prípad“ sa používajú na označenie mnohých jednotlivcov, ktorí si neskôr dokázali vybudovať úspešný život v uzdravovaní. Realita je taká, že existuje len veľmi málo naozajstných „beznádejných prípadov“. Dokonca aj tí jednotlivci, ktorí svoju závislosť dotiahli až do extrémov, môžu stále nájsť svoju cestu späť k dobrému životu v triezvosti. Jediný skutočný „beznádejný prípad“ je človek, ktorý to celkom vzdal, no aj u týchto jednotlivcov je možná zmena srdca. Medzi závislými je bežné obávať sa, že práve oni sú jedným z tých, ktorý sa nikdy nedokáže zotaviť, no to sa stáva len zriedkavo.

Typy beznádejných prípadov

Výraz „beznádejný prípad“ sa používa na opísanie rôznych typov závislých:

 • Tí, ktorí chodia z liečenia na liečenie, no nikdy si neudržia dlhodobú triezvosť. Niekedy sú označovaní ako „syndróm obiehajúcich dverí“. Pre týchto jednotlivcov sa zdá nemožné zostať triezvymi potom, čo opustia liečbu.
 • Niektorí jednotlivci majú duálnu diagnózu. Toto sa vzťahuje na situáciu, kedy má dotyčný okrem závislosti ďalšiu mentálnu poruchu. Títo ľudia nemusia mať mentálne zdroje, aby si dokázali udržať trvalú triezvosť. Zvlášť to platí vtedy, ak sa lieči iba ich závislosť.
 • Niektorí ľudia majú poruchy osobnosti, ktoré sú prekážkou pre ich schopnosť vybudovať si život v uzdravovaní. Títo jednotlivci, ktorí majú hraničnú poruchu a narcistickú poruchu osobnosti, môžu mať naozaj problémy s udržaním triezvosti.
 • V 5. kapitole modrej knihy Anonymných alkoholikov je varovanie, že existujú ľudia, ktorí sa nedokážu uzdraviť zo závislosti, lebo sú to „muži a ženy, ktorí nedokážu byť voči sebe úprimní“. Aby mal človek akúkoľvek šancu na zotavovanie, musí dokázať vidieť realitu svojej aktuálnej situácie. Musí vidieť, čo je ďalej ako je jeho popieranie. Ak sa to nestane, tento jednotlivec nebude ochotný vzdať sa látkového zneužívania. Za svoje problémy bude obviňovať všetko ostatné, len nie alkohol a drogy. Takisto je nevyhnutné, aby si ľudia rozvinuli dostatok úprimnosti v uzdravovaní, aby mohli opätovne vybudovať svoj vlastný život.
 • U niektorých alkoholikov dôjde k nezvratnému poškodeniu mozgu alebo k alkoholickej demencii. To môže vážne narušiť ich poznávacie funkcie, takže nie sú schopní porozumieť potrebe prestať.
 • „Pouliční alkoholici“ môžu byť niekedy považovaní za beznádejné prípady. Stratili toľko veľa, že je ťažké predstaviť si, ako by vôbec bolo možné opätovne si vybudovať život.
 • Za beznádejné prípady by sa mohli považovať aj vysoko funkční alkoholici, pretože ich život nikdy nie je taký zlý, žeby boli nútení vzdať sa svojej závislosti. Dokážu vytvoriť vonkajšie zdanie „normálnosti“ a vysokej funkčnosti, hoci vo svojom vnútri skutočne bojujú.

Ako sa môžu beznádejné prípady uzdraviť zo závislosti

Dokonca aj tí jednotlivci, ktorí boli označení ako beznádejné prípady – buď sami sebou alebo inými – môžu uniknúť zo svojej mizérie. Zdá sa, že väčšina ľudí, ktorí sa uzdravujú, dostala v určitom čase takúto nálepku. V predslove originálneho vydania Modrej knihy AA sa spomína, ako väčšina prvých 100 členov AA bola v takmer beznádejnom stave alkoholizmu. Takíto jednotlivci dokázali zo svojej závislosti uniknúť, pretože:

 • Staré príslovie o tom, ako leopard nikdy nemení svoje miesta, je falošné. Ľudia môžu úplne zmeniť svoj život a aj to robia. Aj tí jednotlivci, ktorí padli na samé dno, majú stále schopnosť nájsť cestu k triezvosti. Ľudský duch (alebo Vyššia sila) umožňuje človeku robiť neuveriteľné veci.
 • Donedávna ešte neexistovali dobré liečebné možnosti pre tých, ktorí zápasili s duálnou diagnózou. Teraz sa to zmenilo a je možné, aby títo jednotlivci liečbou zvládli obidva stavy. Toto výrazne zvyšuje ich šancu byť v uzdravovaní úspešnými.
 • Aj tí, ktorí svoje problémy výrazne popierajú, si môžu rozvinúť určitý vhľad do veci. Môže sa tak stať s pomocou terapeuta na závislosti. Moderné motivačné rozhovory môžu jednotlivcom pomôcť prekonať akýkoľvek odpor, ktorý môžu mať voči uzdravovaniu. Klient nie je nútený hľadať pomoc, ale namiesto toho sa v ňom rozvíja dostatočný vhľad do situácie, aby si sám uvedomil, že presne to je to, čo chce sám pre seba.
 • Len to, že ľudia v minulosti zlyhali vo svojich pokusoch o uzdravovanie, neznamená, že sú beznádejné prípady. Môže existovať veľa dôvodov, prečo ich snahy o triezvosť zlyhali; mohlo to byť preto, lebo dotyčný sa jednoducho necítil pripravený alebo používal prostriedky zotavovania, ktoré pre neho neboli primerané. Recidíve by sa vždy malo vyhýbať, ak je to možné, pretože nikdy neexistuje záruka, že jednotlivec dostane druhú šancu na uzdravenie. Zdá sa, že niektorí ľudia potrebujú viacero pokusov o zotavovanie skôr, než konečne dokážu vstúpiť do fázy trvalej triezvosti. Ak ľudia zlyhali v jednom programe uzdravovania, môže im pomôcť, keď vyskúšajú niečo nové.
 • Jeden z dôvodov, prečo mnohí ľudia recidivujú je, že si nerozvinuli mechanizmus ako zvládať život v triezvosti. Takýmto jednotlivcom môže pomôcť, keď pôjdu na liečenie tam, kde si môžu tieto životné zručnosti rozvinúť.

http://alcoholrehab.com/addiction-articles/hopeless-cases-in-addiction/