Cesta do závislosti: Štádiá alkoholizmu

Striedme pitie nie je pre väčšinu dospelých dôvodom znepokojovať sa. No keď sa konzumácia alkoholu vymkne spod kontroly, zrazu sa človek môže ocitnúť na nebezpečnej ceste k závislosti.

Národný inštitút pre zneužívanie alkoholu a alkoholizmus odhaduje, že 17 miliónov dospelých Američanov má poruchu užívania alkoholu. Ďalších 855 tisíc Američanov vo veku od 12 do 17 rokov má takisto poruchu užívania alkoholu. Dôležité je pamätať na to, že alkoholizmus sa nerozvinie od večera do rána, ale je dôsledkom dlhodobého zneužívania alkoholu.

Poznanie znakov a symptómov každého štádia ti môže pomôcť pri hľadaní pomoci skôr, než sa tvoj problém zmení na závislosť.

Prvé štádium: Príležitostné zneužívanie a nárazové pitie

Prvé štádium alkoholizmu je všeobecné experimentovanie s alkoholom. Pre týchto pijanov môžu byť rôzne formy alkoholu nové a pravdepodobne testujú svoje limity. Takéto experimentálne štádium je bežné u mladých dospelých. Títo pijani sa takisto často zapájajú do nárazového pitia. Hoci nemusia piť pravidelne, konzumujú výnimočne veľké množstvá alkoholu naraz. Medline Plus charakterizuje nárazové pitie ako päť alebo viac alkoholických nápojov počas dvoch hodín u mužov a štyri alebo viac alkoholických nápojov počas dvoch hodín u žien.

Mnohí nárazoví pijani toto množstvo presahujú. Platí to najmä pre tínedžerov, ktorí chodia na oslavy, kde je primárnou aktivitou pitie. Možno si myslíš, že nárazové pitie je OK, keď to robíš len príležitostne, no nemôžeš byť ďalej od pravdy. Pitie veľkého množstva alkoholu naraz je nebezpečné a môže viesť ku kóme či dokonca k smrti. Okrem toho sa môžeš stať závislým od pocitu, ktorý máš, keď piješ a zrazu si uvedomíš, že k týmto epizódam dochádza stále častejšie.

Druhé štádium: Zvýšená konzumácia alkoholu

Pijani opúšťajú experimentálne štádium, keď sa ich konzumácia alkoholu stáva častejšia. Namiesto toho, aby raz za čas pili na oslavách, si zrazu uvedomia, že pijú každý víkend. Zvýšená konzumácia alkoholu môže viesť k pitiu z týchto dôvodov: ako zámienka stretnúť sa s priateľmi, kvôli zmierneniu stresu, kvôli nude, kvôli prekonaniu smútku či osamelosti.

Pravidelné užívanie alkoholu sa líši od striedmeho pitia. Obyčajne tam dochádza k vyššiemu emocionálnemu pripútaniu. Striedmy pijan si môže dať pohár vína k jedlu, kým pravidelný pijan užíva alkohol preto, aby sa vo všeobecnosti cítil dobre. Ako zvýšená konzumácia alkoholu pokračuje, človek sa stáva od alkoholu viac závislým a je v riziku rozvoja alkoholizmu.

Tretie štádium: Problémové pitie

Časté, nekontrolované zneužívanie alkoholu nakoniec vedie k problémovému pitiu. Hoci je akákoľvek forma zneužívania alkoholu problematická, termín „problémový pijan“ sa vzťahuje na niekoho, kto začne prežívať negatívne dopady svojho návyku. Človek sa môže stať viac deprimovaný, úzkostlivý alebo začne prichádzať o spánok. Môže mu byť v dôsledku nadmerného pitia zle, no účinky pitia sa mu páčia príliš na to, aby s tým niečo robil. Veľa pijanov v tomto štádiu pije a zároveň šoféruje alebo má v dôsledku pitia problémy so zákonom.

V súvislosti s problémovým pitím dochádza tiež ku konkrétnym sociálnym zmenám, ktoré sa týkajú problémov vo vzťahoch, zníženej sociálnej aktivity kvôli nestálemu správaniu, náhlej zmeny priateľov, ťažkostí v konverzácii s cudzími ľuďmi.

Štvrté štádium: Alkoholová závislosť

Alkoholizmus má dve stránky: návyk a závislosť. Človek môže mať vypestovaný silný návyk na alkohol, no ešte nemusí byť závislý. Návyk sa formuje po štádiu problémového pitia. V tomto bode je človek pripútaný k alkoholu a tento návyk prevzal kontrolu nad jeho pravidelnou rutinou. Dotyčný si uvedomuje jeho škodlivé účinky, no už nemá kontrolu nad konzumáciou alkoholu. Takisto to znamená, že sa uňho rozvinula tolerancia na pitie, v dôsledku čoho musí piť väčšie množstvo, aby cítil želaný efekt alebo sa opil. Narastajúce pitie má škodlivejšie dopady na organizmus.

Ďalšou charakteristikou návyku sú abstinenčné príznaky. Keď človek triezvie, pociťuje neželané príznaky ako je nevoľnosť, ktorá nesúvisí so stavom „po opici“, triaška, potenie, silná podráždenosť, zrýchlený tlkot srdca, problémy so spánkom.

Piate štádium: Závislosť a alkoholizmus

Posledné štádium alkoholizmu je závislosť. V tomto štádiu človek už viac nepije preto, aby mal z toho pôžitok. Alkoholová závislosť je charakterizovaná fyzickou a psychickou potrebou piť. Ľudia s alkoholovou závislosťou fyzicky bažia po látke a často sa nedajú upokojiť, kým opäť nezačnú piť. Môžu byť závislí aj od iných drog.

Kompulzívne správanie je v závislosti markantné a ľudia s alkoholovou závislosťou často pijú, kedykoľvek a kdekoľvek sa im zažiada.

Aké sú vyhliadky?

Jednou z najviac znepokojivých vecí u pijanov je to, keď si myslia, že nemajú problém. Všetky štádia alkoholizmu sú problematické. Striedme pitie je jediný bezpečný spôsob konzumácie alkoholu, no pitie vo všeobecnosti nie je bezpečné pre nikoho.

Včasné identifikovanie problémov s alkoholom môže pomôcť predísť návyku a závislosti. Kvôli detoxifikácii tela a nadobudnutiu nového triezveho začiatku života môže byť nevyhnutná medicínska liečba. Keďže mnohí ľudia s alkoholizmom trpia v dôsledku psychických problémov, pri prekonávaní závislosti im môže pomôcť individuálna či skupinová terapia.

Čím hlbšie sa človek ponára do jednotlivých štádií alkoholizmu, tým ťažšie je skončiť s tým. Dlhodobé riziká nadmerného pitia zahŕňajú poškodenie pečene, ochorenie srdca, poškodenie mozgu, podvýživu, duševné poruchy vrátane zvýšeného rizika samovraždy.

Ak si myslíš, že by si mohol mať problém s pitím, poraď sa so svojím lekárom.

https://www.healthline.com/health/stages-alcoholism