Nebezpečenstvá súvisiace s používaním jedla ako nástroja na zvládanie životných ťažkostí

Jedlo je bežný nástroj útechy pri zvládaní ťažkostí a stresu. Pri rozchodoch sa často používa v obchodoch ulička, v ktorej sú mraziace boxy so zmrzlinou. Človek, ktorý sa snaží prežiť rozchod so svojim blízkym, si dopraje plnú chladničku. Nie je žiadnym tajomstvom, že v časoch tiesne sa obraciame k jedlu. Ak ho užívame striedmo, nie je na tom nič zlé. No chronické prejedanie sa alebo neustále užívanie jedla ako mechanizmu na zvládanie ťažkostí môže byť prejavom niečoho oveľa hlbšieho.

Závislosť od jedla

Závislosť od jedla je psychické (a často podvedomé) spoliehanie sa na jedlo obyčajne za účelom zlepšenia nálady alebo zvládania stresu. Takáto závislosť sa podobá látkovému zneužívaniu, pokiaľ ide o nervové aktivity. Konzumácia jedla rovnako ako užívanie drog zahŕňajú uvoľňovanie dopamínu v mozgu. Množstvo uvoľneného dopamínu závisí od toho, do akej miery je tento krok pre dotyčného odmieňajúci.
Emocionálna tieseň vyplavuje v mozgu kortizol (stresová chemická látka), ktorý spôsobuje prudký nárast inzulínu, čím sa v krvi znižuje hladina cukru a zvyšuje sa chuť na sladké a masné jedlá. Práve toto sú potraviny, po ktorých v stresujúcich obdobiach siahame. Hoci v striedmom množstve nie sú škodlivé a môže sa dokonca zdať, že nám pomáhajú, keďže upokojujú naše emócie, môžu byť pre naše duševné aj fyzické zdravie škodlivé.

Mechanizmus zvládania ťažkostí pri traume

Štúdie takisto ukazujú, že závislosť od jedla sa môže rozvinúť ako následok traumy – keďže uvoľňovanie dopamínu môže zlepšiť náladu, tak sa chronické prejedanie alebo emocionálne prijímanie jedla môže prejavovať ako závislosť od jedla. Toto je obzvlášť nebezpečné u ľudí, ktorí sú náchylní na závislosť alebo ňou už trpia, pretože jedlo sa im môže zdať ako zdravý a prirodzený mechanizmus zvládania ťažkostí. Okrem toho štúdie zistili potenciálne prepojenie medzi závislosťou od jedla a posttraumatickou stresovou poruchou.

Jedlo je len ďalšia látka, od ktorej si človek môže vypestovať závislosť. No podľa Medicínskeho centra Rochesterskej univerzity existuje veľa krokov, ktoré sa dajú urobiť pre zvládnutie chronického prejedania sa. Patrí medzi ne:

1. Písanie denníka, ktoré sa nemusí krútiť výhradne okolo príjmu potravy – hoci jeho dokumentovanie môže pomôcť znížiť negatívne vzorce a ustanoviť si zdravé.

2. Oddelenie hladu od emocionálneho stresu – keď ste v skutočnosti hladní oproti tomu, keď by vám mohol pomôcť iný, zdravší mechanizmus na zvládnutie stresu.

3. Vyhľadanie podpory – vždy je dôležité mať podporný systém. Takýmto spôsobom zvládame ťažké situácie. Vyhľadať priateľa, člena rodiny alebo niekoho iného, s ktorým vás spája silné puto a ktorému sa môžete zveriť so svojimi ťažkosťami, vás môže odrádzať, no pomôže vám zvládnuť to podľa vášho najlepšieho záujmu.

4. Zaangažovanosť – prehlbovanie ďalších záujmov alebo rozvíjanie iných koníčkov je úžasným spôsobom, ako svoju myseľ udržiavať v aktívnom stave a rozptyľovať ju. To vám tiež môže pomôcť cítiť sa lepšie naladený na seba a rozvíjať sebadôveru.

5. Vyhľadanie pomoci – závislosť od jedla je závažný stav a môže byť veľmi ťažké zvládnuť ho vlastnými silami. Vždy sa dá vyhľadať aj terapia ako aj konzultácia s výživovým poradcom.

Hoci jedlo sa môže zdať ako menej závažené v porovnaní s inými závislosťami, je to iba ďalšia látka, od ktorej si človek môže vypestovať formu nezdravej závislosti. A to je dôvod, prečo môže byť potenciálne nebezpečné.

https://www.soberrecovery.com/recovery/the-dangers-of-using-food-as-a-coping-mechanism/?utm_source=blog&utm_campaign=CO_556485/