Budovanie podporného systému pre úspešnú triezvosť

Porozumieť triezvosti a uzdravovaniu zo závislosti začína pochopením toho, čo zahŕňa pojem „uzdravovanie“. Uzdravovanie je dynamický proces, ktorý obsahuje veľa pozitívnych fyzických, duševných a sociálnych zmien, ku ktorým dochádza, keď máš k dispozícii pomoc potrebnú na prekonanie závislosti. Organizácia SAMHSA definuje uzdravovanie ako „proces zmeny, cez ktorý jednotlivec dosahuje triezvosť a zlepšené zdravie a kvalitu života“. Uzdravovanie sa zo závislosti často zahŕňa proces liečby a úspech závisí od adresovania štyroch dimenzií: zdravia, domova, zmyslu a komunity.

Zdravie

Závislosť je choroba a preto ovplyvňuje tvoje fyzické zdravie. Uzdravovanie sa zo závislosti si vyžaduje abstinenciu od alkoholu, návykových látok, gamblingu a iných návykových druhov správania ako aj robenie múdrych rozhodnutí, ktoré podporujú pokračujúce fyzické aj emocionálne zdravie. Súčasťou silného podporného systému pre triezvosť je mať prístup k zdravotníckym zdrojom pre dosiahnutie a udržiavanie dobrého fyzického zdravia.

Domov

Nemôžeme dostatočne zdôrazniť dôležitosť bezpečnej a stabilnej situácie, bývania pre život. Pre niektorých ľudí to môže byť dom na polceste alebo iné prechodné bývanie. Tvoja situácia, kde žiješ počas uzdravovania, môže byť rozhodujúcim faktorom v tom, či naďalej zotrváš na úspešnej ceste uzdravovania. Najlepšou voľbou pre bývanie po absolvovaní liečby je miesto, ktoré ti poskytne zúčtovateľnosť, štruktúru, podporu a triezve prostredie.

Zmysel

Aj zmysel je základnou zložkou úspešnej triezvosti a pre väčšinu ľudí to znamená každý deň vykonávať zmysluplné aktivity, akými môže byť práca, škola, dobrovoľnícka činnosť, starostlivosť o rodinu alebo niečo tvorivé. Keď máš pocit, že tvoj život nemá zmysel, baženie ťa veľmi ľahko pritlačí k tomu, aby si vyhľadal návykovú látku alebo správanie, ktoré naplní tvoju psychickú prázdnotu. Zmysel dáva každému človeku niečo iné, no možnosti pre jeho naplnenie sú nespočetné.

Komunita

Mať miesto v komunite a mať sociálne siete, ktoré ponúkajú podporu, priateľstvo a nádej, je ďalší základný rozmer pre úspešné uzdravovanie. Veľa z práce na uzdravovaní sa deje po ukončení samotnej liečby. Pozitívne komunitné aktivity, ktoré podporujú triezvosť, môžu zahŕňať bezpečné akcie bez alkoholu a drog, týkajúce sa napr. rôznych sviatkov, účasť v podporných skupinách, práca na rôznych projektoch služby a často aj práca s mentorom v 12-krokovom programe. Vyber si podpornú skupinu, ktorú máš blízko.

Nádej je základom pre úspešné uzdravovanie

Samozrejme, nič z toho nebude fungovať, ak máš len malú nádej, že dokážeš zvládnuť mnohé výzvy, ktoré so sebou triezvosť prináša. Uzdravovanie sa zo závislosti musí zahŕňať celého človeka, domov a komunitu, kde žiješ. Nádej je viac než len želanie, aby si sa uzdravoval, no je to silný základ pre uzdravovanie, ktorý povzbudzuje zmysluplné činy a tvrdú prácu súvisiacu so zdravým životným štýlom. Mať nádej pre pozitívnu budúcnosť si vyžaduje akceptovanie tvojej súčasnej situácie, počúvanie úspešných príbehov iných, hľadanie pozitívneho smerovania v živote, rozvíjanie plánu pre naplnenie životných cieľov.

Ak to znie ako ťažká úloha, je to tak. No môžeš sa upokojiť a mať istotu, že uzdravovanie je možné a že je možné rozvíjať prvky úspešného, triezveho života slobodného od návykových látok a správania. Liečba nie je ľahká a v mnohých ohľadoch je iba začiatkom úspešného uzdravovania. No existujú služby, ktoré sa zameriavajú na adresovanie fyzického zdravia, bývania, zmyslu a komunity a pomáhajú ľuďom z každého prostredia, aby boli každý deň v prekonávaní závislosti úspešní.

https://www.therecoveryvillage.com/recovery-blog/building-support-system-successful-sobriety/