Rozjasnenie oblohy: Keď sa uzdravovanie stane lúčom nádeje

Porucha užívania látok nás všetkých môže zničiť bez ohľadu na to, či som ja tá osoba, ktorá zneužíva alkohol alebo drogy alebo či som blízky zneužívajúceho. A obzvlášť ťažké môžu pre nás byť sviatky. Môžeme byť smutní, keď zápasíme s touto mystifikovanou chorobou mozgu v období, ktoré by malo byť šťastným obdobím roka. Môžeme sa hnevať na sklamania, ktoré sme zažili počas minulých sviatkov. A možno sa zvlášť obávame toho, čo prinesie Nový rok. Takže toto je dobrý čas, aby sme sa pozreli na zázrak uzdravovania a stretli sa s niekoľkými ľuďmi, ktorí sa pre nás môžu stať lúčom nádeje.

Jeden mladý otec prišiel do našej liečebne sám. Manželka ho vyhodila pred dverami bez toho, aby sa s ním rozlúčila. Nerozprávali sa a hrozilo mu, príde o manželstvo aj o svoje malé deti. Teraz rýchlo preskočíme určité časové obdobie a pozrieme sa na fotku po jeho liečbe, na ktorej vidieť celú rodinu, ktorá k nám prišla, aby nám pomohla vyzdobiť naše priestory. Manželka sa usmievala a držala ho za ruku. Bolo jasné, že jeho deti s otcom opäť nadviazali zdravý vzťah. Bol to úžasný dar, že sme mohli byť svedkami tejto rodinnej premeny od temnoty k svetlu, od zúfalstva k možnostiam.

Ďalšou z našich pacientov bola matka, ktorá prišla na liečenie a mala veľké problémy so zákonom, čo znamenalo, že môže prísť o svoje deti. Počas jej 90-dňovej liečby ju mohli jej deti navštevovať pod dozorom zamestnancov. Nasledujúci rok nás prišla táto rodina navštíviť. Matka mala opäť právo starať sa o svoje deti, oplývala istotou a v očiach každého z nich bolo vidieť, že sa majú radi. Matka prešla mnohými zložitými vecami preto, aby si svoju rodinu udržala a dokázala to iba vďaka pevnému základu, ktorý jej poskytlo uzdravovanie.

Ľudia, ktorí dospejú k triezvosti (a ich blízki) to môžu považovať za zázrak, že sa dokázali zbaviť drog či alkoholu. A s tým mi na myseľ prichádza slogan Al-Anon: „Neodíď skôr, než sa stane zázrak.“ Nedokážeme predvídať, kedy k tomuto zázraku uzdravovania dôjde, no jedno viem: k uzdraveniu dôjde iba vtedy, keď ľudia dostanú potrebnú podporu, usmernenie, nástroje a liečbu.

https://www.candsrecovery.com/blog/178-lighting-up-the-sky-when-recovery-becomes-a-beacon-of-hope.html