Prevencia začína pri stole

Jedna z nezabudnuteľných spomienok na moje detstvo sú spoločné večere s mojou rodinou. Mama robila všetko preto, aby sme ako rodina večerali spolu – podobne, ako to bolo vtedy, keď vyrastala. Mama aj stará mama boli vynikajúce kuchárky, no v skutočnosti to nikdy nebolo o jedle.

Mama vždy verila tomu, že spoločné večere vytvárajú putá, ktoré vedú k jasnej komunikácii a poskytujú ideálnu rutinu, aby sme sa na konci dňa porozprávali o všetkom, čo sa udialo. Keď sa na to pozerám späť, uvedomujem si, že keď sme večerali, tento čas bol plný rozhovorov a smiechu. Som presvedčená, že práve toto prispelo k tomu, prečo som sa ako dieťa vždy cítila bezpečne, isto a smelo.

Nedávne zistenia

O mnoho rokov neskôr sa objavili správy, ktoré potvrdili postoje mojej mamy. Národné centrum závislostí a látkového zneužívania na Kolumbijskej univerzite zverejnilo sériu štúdií, ktoré dosvedčujú, prečo sú spoločné rodinné večere také podstatné a vychádzajú z nasledujúcich uzáverov:

  • U detí, ktoré sa zúčastňujú častých spoločných večerí s rodinou, je oveľa menšia pravdepodobnosť rozvoja problémov s látkovým zneužívaním v tínedžerskom veku.
  • U tínedžerov, ktorí večerajú spolu s rodinou menej než dvakrát týždenne, je 2,5 krát vyššia pravdepodobnosť, že budú fajčiť a 1,5 krát vyššia pravdepodobnosť, že budú konzumovať alkohol.
  • U tínedžerov, ktorí nemajú pravidelné večere s rodinou, je oveľa vyššia pravdepodobnosť, že sa zapoja do ilegálnych aktivít a trikrát vyššia pravdepodobnosť, že budú fajčiť marihuanu.
  • 64 percent tínedžerov, ktorí večerali spolu s rodinou 5-7 krát týždenne, dostávali prevažne jednotky a dvojky v porovnaní s len 49 percentami tínedžerov, ktorí mali rodinné večery menej ako dvakrát týždenne.

Začlenenie rodinných večerí do režimu

Ak by ste sa mojich rodičov opýtali na moje detstvo, povedali by vám, že som bola neposedná a často neposlušná. Radšej by som dala prednosť sledovaniu televízie alebo telefonickému rozhovoru, než by som si mala s rodičmi sadnúť k večeri. Nebola som dokonalé dieťa a tiež som nedokázala uniknúť trestu. No aj napriek tomu to, že som mala pravidelný čas na prediskutovanie rôznych tém s ľuďmi, ktorým na mne záležalo, mi pomohlo udržať si vysoký stupeň dôvery a otvorenosti v rámci mojej rodiny. Keďže som vyrastala s vedomím, že mám takýto silný podporný systém, pomohlo mi to stanoviť si ciele, zostať na ne zameraná a viesť efektívny život.

Ak máte to šťastie, že ste cez svoje uzdravovanie sa dostali druhú šancu, nepodceňujte výrazné benefity pravidelných rodinných večerí a ich dopad na životy vašich detí a dospievajúcich. Hoci to môže znieť veľmi jednoducho, len to, že sa všetci stretnú pri stole a tešia sa z toho, že spoločne stolujú, je dostatočne silné, aby im pomohlo zavrhnúť myšlienku na zneužívanie látok.

Vyhraďte si pravidelný čas na spoločné večere, aby ste skúmali ako sa vaše deti cítia. Uistite sa, aby to bol čas, kedy sa vypne televízor, každý si odloží mobil a všetci budú venovať pozornosť jeden druhému. Poskytnite im chránené prostredie, kde budú môcť diskutovať o svojich myšlienkach a úprimne sa zaujímajte o tlaky v škole, ktorým možno čelia a ktoré môžu súvisieť s úlohami, kamarátmi či šikanovaním. Deti potrebujú vedieť, že majú okolo seba ľudí, ktorí sú spoľahliví, ktorí sa zaujímajú o to, čo prežívajú a všetko to môže mať trvalý dopad na rozhodnutia, ktoré budú vo svojom živote robiť.

https://www.soberrecovery.com/recovery/prevention-starts-at-the-table-why-family-dinners-do-more-than-you-think/