Čo je anorexia?

Anorexia (alebo anorexia nervosa) je závažná duševná choroba, pri ktorej majú ľudia nízku hmotnosť kvôli tomu, že limitujú svoj energetický príjem. Môže sa týkať kohokoľvek v akomkoľvek veku, akéhokoľvek pohlavia či pomerov. Okrem toho, že títo ľudia obmedzujú množstvo prijímanej potravy, môžu takisto prehnane cvičiť, aby sa prijatej stravy zbavili. Niektorí ľudia trpiaci anorexiou môžu zažívať cykly nárazového jedenia (kedy naraz zjedia veľké množstvo jedla) a následného vyprázdňovania (zvracaním či hnačkovaním).

To, ako títo ľudia samých seba vidia, je v rozpore s tým, ako ich vidia ostatní – často majú skomolený sebaobraz a myslia si, že sú tučnejší než v skutočnosti sú. Prežívajú obrovský strach z toho, že priberú a hmotnosť je pre nich obyčajne veľkou výzvou.

Niekedy sa príznaky celkom nemusia zhodovať so všetkými kritériami, pomocou ktorých lekár robí diagnostiku anorexie – napríklad pokiaľ ide o vek, pohlavie a vývoj, môžu spĺňať normálnu hmotnosť. V závislosti od presných príznakov môžu byť diagnostikovaní s atypickou anorexiou či inou formou inej poruchy príjmu potravy. Tieto poruchy sú rovnako vážne a môžu sa rozvinúť do anorexie alebo naopak – vyvinúť sa z nej. Z toho dôvodu je dôležité, aby aj títo ľudia čo najskôr podstúpili liečbu.

Správanie spojené s anorexiou môže prispievať k vnímaniu kontroly – veľa ľudí, s ktorými sme sa rozprávali o ich anorexii, nám povedalo, že mali pocit, že môžu kontrolovať to, čo zjedli a tiež svoju hmotnosť, pričom nemohli kontrolovať iné aspekty svojho života. Je veľa rôznych dôvodov, prečo sa u niekoho môže rozvinúť anorexia, no dôležité je pamätať, že poruchy príjmu potravy často nesúvisia so samotnou stravou. Sú to duševné poruchy a liečba by mala byť zameraná na v pozadí sa skrývajúce myšlienky a pocity, ktoré toto správanie spôsobujú.

Je anorexia vážna?

Anorexia môže spôsobiť vážne fyzické problémy kvôli dopadu hladovania na telo. Môže viesť k strate svalovej sily a zníženej sile kostí. U tých, u ktorých sa predtým začala menštruácia, sa neskôr táto môže zastaviť. Takisto môžu zistiť, že u nich opadla sexuálna energia.

Táto choroba môže ovplyvniť vzťahy s rodinou a priateľmi, v dôsledku čoho sa utiahnu; takisto môže mať dopad na ich prácu či vzdelanie. Ako pri iných poruchách príjmu potravy aj anorexia môže byť spojená s depresiou, nízkym sebavedomím, zneužívaním alkoholu a sebapoškodzovaním. Závažnosť fyzických a emocionálnych následkov tohto stavu je často nerozpoznaná a dotyční často nehľadajú pomoc – dlho môžu svoje správanie skrývať pred rodinou a priateľmi a niekedy si ani nemusia uvedomovať, že sú chorí.

Anorexia u detí a mladých ľudí sa podobá na anorexiu dospelých, čo sa týka jej psychických charakteristík. No deti a mladí ľudia môžu byť okrem nízkej hmotnosti aj menší v porovnaní s ostatnými v ich veku a môže byť u nich pomalší fyzický vývoj.

Existuje veľa znakov anorexie, no u človeka trpiaceho anorexiou nemusia byť prítomné naraz všetky. Nie vždy je zrejmé, že niekto trpí poruchou príjmu potravy – pamätajte, že sú to duševné choroby. Ak sa trápite kvôli sebe alebo kvôli niekomu, koho poznáte, hoci môže byť prítomných len niekoľko znakov, okamžite by ste mali vyhľadať pomoc. Prvý krok je obyčajne návšteva svojho obvodného lekára.

Aké to je mať anorexiu?

Neustále som rozmýšľala o jedle a kalóriách. Snažila som sa vyhýbať jedlám obsahujúcim veľa masti alebo karbohydrátov a jedla som len „bezpečnú“ stravu.

V hlave som počula „hlas“, ktorý na mňa kričal. Vravel mi, že som tučná, bezcenná a že nesmiem jesť, lebo si to nezaslúžim. Myslela som si, že svoje jedenie mám pod kontrolou, no bolo stále ťažšie tento hlas kontrolovať.

Keď som chudla, začala som byť unavená a kvôli tomu som trpela ešte väčšou depresiou. Nedokázala som normálne rozmýšľať ani sa sústrediť. Všetko, na čo som myslela, bolo jedlo, pretože môj mozog aj telo po ňom bažilo. Teraz si uvedomujem, že som trpela dôsledkami hladovania.

Trpela som od svojich 12 rokov až kým som konečne nevyhľadala pomoc, keď som mala 24. V tom okamihu som bola zúfalá a cítila som sa beznádejne. Myslela som, že sa to nikdy nezmení a terapia bola veľmi ťažká. Trvalo mi to veľmi dlho, no nakoniec som sa začala uzdravovať a nikdy viac som sa neobzerala späť. Teraz mám úžasný život – a nikdy by som si nemyslela, že sa to bude dať.

https://www.beateatingdisorders.org.uk/types/anorexia