Cyberšikana

Čo to je?

Dávno sú preč dni, keď bol domov útočiskom pred tými, čo šikanovali deti niekde na ihrisku alebo v susedstve. Dnes je novým ihriskom internet a nijaké „zatváracie hodiny“ neexistujú. Technicky zdatní študenti využívajú cyberpriestor na obťažovanie svojich rovesníkov používajúc nový spôsob šikany – cyberšikanu, ktorá spôsobuje zámernú a opakovanú škodu (napr. obťažovanie, ponižovanie alebo výhražné texty či obrazy) spôsobovanú cez internet, interaktívne technológie či mobilné telefóny. Pred cyberšikanou sa nedá utiecť – deti môžu byť šikanované kedykoľvek a kdekoľvek.

Začni diskutovať

Informácie, ktoré sa ti podarí získať z používania tvojho dieťaťa online, ti pomôžu zabezpečiť preň bezpečnejšie online prostredie. Pre viac informácií pozri smernice pre bezpečné používanie internetu na www.enough.org.

Svojho dieťaťa sa opýtaj nasledovné:

  1. Sú tvoje profily nastavené ako súkromné?
  2. Bolo by ľahké, aby ťa niekto vystopoval, vypátral?
  3. Koľko máš „online“ priateľov?
  4. Aké informácie považuješ za bezpečné? Nebezpečné?
  5. Zavesil si na web niečo, čo by si nechcel, aby videli tvoji učitelia?
  6. Čo vykresľujú tvoje obrazy a zverejnené odkazy?
  7. Kontaktoval sa ťa niekto cudzí?
  8. Boli niekedy tvoji priatelia vystavení riziku? Ak áno, čo si s tým urobil?
  9. Zverejnil si niekedy niečo, čo teraz ľutuješ?
  10. Ublížil ti niekedy niekto niečím, čo zverejnil online?

43% tínedžerov vo veku od 13 do 17 rokov uviedlo, že v minulosti zažili cyberšikanu!

 

Taktiky cyberšikany:

Klebety: Zverejnenie alebo odoslanie krutých klebiet za účelom poškodenia dobrého mena dotyčného a jeho vzťahov s priateľmi, rodinou a známymi.

Vylúčenie: Zámerné vylúčenie niekoho z online skupiny.

Zosobnenie: „Nabúranie sa“ do e-mailu alebo iného účtu niekoho a posielanie správ, ktoré dotyčnému spôsobia zahanbenie alebo škodu a ovplyvnia jeho vzťah s inými.

Obťažovanie: Opakované zverejňovanie alebo posielanie urážlivých, hrubých a útočných správ.

Cyber-sledovanie: Zverejňovanie alebo posielanie neželaných alebo zastrašujúcich správ, ktoré môžu obsahovať hrozby.

Kliatby: Online súboje, pri ktorých sú na webových stránkach, fórach či blogoch zverejňované pohŕdavé a urážlivé odkazy.

Ľsti: Podviesť niekoho tak, že zverejní tajné či zahanbujúce informácie, ktoré sú následne zdieľané online.

Hrozby: Výhražné zmienky alebo zmienky naznačujúce násilné správanie, zobrazujúce samovražedné sklony.

 

Čo môžu robiť rodičia?

Odkazy od cyberšikanistov nevymazujte. Vaše deti si ich nemusia čítať, ale potrebujete ich zachovať ako dôkaz. Pre nahlásenie cyberšikany je dôležité zachovať čo najviac informácií. Čím viac ich zachovávate, tým ľahšie bude vystopovať ľudí, ktorí obťažujú vaše dieťa. (Ukladajte e-maily, e-mailové adresy, dátum a čas ich prijatia, kópie všetkých relevantných e-mailov, snímky obrazovky atď.) Rodičia by mali používať software na zablokovanie šikanistov, ak sa s nimi stretnú cez čet či správu a na stránkach sociálnych sietí používať nastavenia súkromia.

Povedzte svojim deťom, že nemusia akceptovať nijakú online aktivitu, ktorej cieľom je zastrašiť, vyhrážať sa, vysmievať sa či ináč poškodiť ich alebo kohokoľvek iného. Venovať pozornosť cyberšikanistom je presne to, čo chcú, takže najlepšie je ich čo najviac ignorovať.

Povzbudzujte svoje deti, aby sa s vami rozprávali, ak niekto povie alebo urobí niečo online, čo spôsobí, že sa budú cítiť nepríjemne alebo ohrozene. Zostaňte kľudní a udržiavajte s deťmi otvorenú komunikáciu. Uistite sa, že vy alebo vaše deti to nahlásia v škole, ak šikanovanie so školou súvisí alebo zahŕňa iného študenta. Ak ste vy alebo vaše deti ohrozené, kontaktujte políciu.

Dávajte pozor na varovné signály ako je váhanie či zdráhanie sa používať počítač, zmena v správaní a nálade dieťaťa či zdráhanie sa ísť do školy.

Povedzte svojim deťom, aby si dávali pozor na svoje kontaktné informácie. Deti by mali predpokladať, že ľudia budú používať informácie na ich profile, aby im spôsobili škodu. Povedzte im, že by nemali zverejniť nič, čo by nechceli, aby zistil ich najhorší nepriateľ. Pripomeňte im, že ľudia, s ktorými sa spriatelia online, majú otvorený prístup k celému zverejnenému obsahu a informáciám a môžu ich posunúť ďalej alebo čokoľvek z toho použiť proti nim.

Pripomeňte svojim deťom, že tí, čo šikanujú, chcú docieliť, aby ich obete mali pocit, že s nimi nie je všetko v poriadku, no obete by mali vedieť, že sú úplne v poriadku; sú to práve šikanisti, ktorí majú problém.

www.enough.org