Čo je „narcistický pohon“?

(Poznámka: Kvôli zjednodušeniu používam zámená v mužskom rode. Narcizmus sa vzťahuje na obe pohlavia.)
Bezpečná väzba v detstve vytvára pevný základ pre celý život. Vytvára pocit „bezpečia a dôvery v dobro mňa, teba, nás“ (Divecha, 2017). Táto bezpečná väzba sa tvorí zmiešaním reflexie, zladenia, empatie a lásky medzi matkou (či iným primárnym opatrovníkom) a dieťaťom. Tvorí sa, keď je matka prítomná, konzistentná, láskavá, uisťujúca a utišujúca. Dieťa s bezpečnou väzbou sa učí dôverovať druhým a milovať ich do konca svojho života.

Narcisti nevedia, ako „dôverovať dobru vo mne, v tebe, v nás“. Všetko v ich živote sa krúti okolo toho, aby chránili seba – na úkor druhých. Kvôli ich neschopnosti nadviazať zdravé spojenie s iným človekom používajú systém, ktorý im umožňuje aj vo vzťahu k inému starať sa iba o seba. Namiesto zdravého spojenia hľadajú „narcistický pohon“.

Ľudia s narcizmom obyčajne trpia formou traumy súvisiacej s nevytvorenou bezpečnou väzbou (zneužívaním). V určitom bode detstva sa táto väzba nevytvorila alebo dieťa nebolo dostatočne milované. Kvôli tomu sa naučili, že prežiť sa dá len vďaka akémusi „výmennému obchodu“ a nie spoliehaním sa na „normálne“ zručnosti nadväzovania vzťahov (pretože tie vo svojej psychike nemajú internalizované).
Narcistický pohon je akási forma platby, ktorú platia iní za to, že sú s narcistom vo vzťahu. V podstate ide o to, že keď malé dieťa nie je dostatočné naladené alebo pripútané k opatrovníkovi, nie je emocionálne upokojované a chránené, rozvíjajú sa uňho ochranné zručnosti na prežitie vo forme emocionálnej manipulácie a pozmeneného rozvoja osobnosti. Títo ľudia majú oneskorený vývoj – najmä v ohľade na medziľudské vzťahy.

Všimli ste si niekedy, ako sa u vášho blízkeho prejavuje správanie podobné trojročnému decku, ktoré má záchvat hnevu? Je to pravdepodobne preto, lebo veci neboli po jeho a emocionálne sa posunul späť do skoršieho štádia vývoja (toho, v ktorom sa neukončila vývojová fáza dostatočnej zrelosti). Narcista v podstate primerane nedozrel ani v jednom štádiu vývoja, čo vyústilo do zakrpateného emocionálneho rastu.

Narcisti nikdy nie sú spokojní. Keď získajú svoj pohon, čoskoro sú opäť prázdni. Narcistická emocionálna alebo „pohonná“ nádrž je vždy skoro na dne alebo prázdna. Akoby v nej boli diery. Bez ohľadu na to, ako veľmi sa usiluješ milovať svojho narcistu, nikdy to nebude stačiť.

Ktoré sú niektoré bežné formy narcistického pohonu?
Pozornosť
Komplimenty/Pochvala
Úspechy, napr. víťazstvo
Pocit moci (mať moc nad tebou)
Pocit kontroly (schopnosť kontrolovať teba a svoje okolie)
Návyková látka či aktivita
Sex
Emocionálna energia (môže byť pozitívna aj negatívna)
Uvedený zoznam nie je vyčerpávajúci a narcistický pohon môže byť taký jedinečný ako sú jedineční dotyční jednotlivci.
Ktoré sú niektoré z vecí, ktorými môže „dodávateľ narcistického pohonu“ kŕmiť narcistu?
Robiť všetko, čo chce
Stratiť svoju autonómiu, seba
Chváliť ho/Dávať mu komplimenty
Byť preňho dobrým “objektom”
Stále mu ustupovať
Nechať sa kontrolovať
Vzdať sa všetkej svojej moci

Ako narcisti dostávajú tento pohon od svojich „obetí“? Používajú základné nástroje, ako je zvádzanie, manipulácia, hnev a šikana. Uvedomte si túto pravdu: „V narcistickom vzťahu je z psychologického hľadiska prítomná iba jedna osoba. Ten druhý mizne a dôležitá je iba skúsenosť narcistu“ (Rappaport, 2005).

Môžete vidieť, ako sa tento citát vzťahuje na koncept narcistického pohonu. Celý účel vzťahu je ten, aby mal každý v tomto vzťahu jediný cieľ – nakŕmiť narcistu. Táto forma psychologickej manipulácie funguje, pretože keď je narcista „kŕmený“, každý z prítomných je učičíkaný na falošné, hoci veľmi krátke vnímanie bezpečia.

Narcistický pohon je akákoľvek forma náhrady dočasného „uspokojenia“. Najpravdepodobnejšie je tento pohon reálnou formou dopamínu – chemickej látky vyvolávajúcej „dobrý pocit“.
To, čo narcista naozaj potrebuje a celý čas potreboval, je ľudské spojenie. No keďže práve ono predstavuje pre narcistickú dušu vážnu hrozbu, narcista sa naučil prijímať svoj narcistický pohon ako zdroj svojej výživy.

https://pro.psychcentral.com/recovery-expert/2019/02/what-is-narcissistic-supply/