Čo očakávať na stretnutí Al-Anon

Ak uvažuješ, že by si zašiel na svoje prvé stretnutie Al-Anon, tlieskam ti za tvoju odvahu hľadať pomoc. Viem, že si možno trochu rezervovaný a znepokojuješ sa kvôli tomu, že si tam ešte nikdy nebol a nemáš s tým žiadnu skúsenosť. Poďme sa pozrieť na niekoľké z nich.

Zbavme sa prvej a možno aj najväčšej výhrady: nováčik môže o sebe prezradiť len to, čo chce – môže to byť celkom málo alebo celkom veľa.

Pokiaľ ide o nervozitu, ktorá sa spája s príchodom do nového prostredia, postupne nadobudneš smelosť pri káve alebo možno keksíkoch pred začiatkom stretnutia. Existujúci členovia, ktorí boli na začiatku rovnako rezervovaní, sú ochotní pomôcť nováčikom, aby sa tu cítili pohodlne tým, že im zodpovedajú na ich otázky, aby potom dokázali počúvať bez vyrušovania.

Rozvrh

Teraz, keď si sa zbavil počiatočnej nervozity, pravdepodobne rozmýšľaš o tom, ako vyzerá Al-Anon, pokiaľ ide o priebeh, formát a napredovanie stretnutia. Tu je príklad typického stretnutia:

1. Stretnutie pred začiatkom

Ako sme už spomenuli, pred samotným stretnutím zvykne byť občerstvenie, ktoré pomôže prekonať počiatočný ostych – najmä u nováčikov. Stretnutie začína načas, takže ak sa chceš zapojiť alebo naladiť, mal by si prísť včas. Obyčajne ťa oslovia aktuálni členovia, ktorí ťa privítajú a pomôžu ti zorientovať sa v programe.

2. Samotné stretnutie

Dobrovoľník, ktorý stretnutie vedie, začne čítaním výňatkov z literatúry Al-Anon vrátane Modlitby vyrovnanosti a účelu Al-Anon. Potom sa prítomní predstavia krstným menom. Potom môžu nasledovať nejaké organizačné záležitosti, napr. oznamy o tom, kto prinesie nasledujúci týždeň občerstvenie, a potom obyčajne nasleduje diskusia alebo uvažovanie.

Opäť chcem zdôrazniť, že zapojenie sa do diskusie je úplne dobrovoľné. Ak by ťa niekto vyzval, aby si sa zapojil, môžeš odpovedať, že chceš len počúvať a nebudeš sa zapájať do diskusie.

3. Záver stretnutia

Stretnutie obyčajne končí zhruba päť minút pred samotným dovŕšením hodiny, aby mal ešte šancu zapojiť sa ten, kto ju doteraz nemal a chce hovoriť. Nakoniec sa ešte zdôrazní dôležitosť anonymity a stretnutie sa ukončí modlitbou Otče náš.

4. Po stretnutí

Po samotnom stretnutí nasledujú neformálne rozhovory s inými členmi skupiny, takže ak máš chvíľu čas, ešte môžeš zostať.

Je Al-Anon pre teba to pravé?

Hoci sú jednotlivé skupiny Al-Anon úplne nezávislé a fungujú na základe dohody svojich členov, priebeh, obsah a diskusia zostávajú vo všeobecnosti všade rovnaké. Väčšina členov vníma, že replikovanie úspešného overeného formátu stretnutí zachováva jednotu a spoločenstvo. Takisto to znamená, že keď niekto cestuje alebo z akéhokoľvek iného dôvodu navštívi iné stretnutie, nájde tam rovnako známu štruktúru, formát, dialóg a diskusiu.

Napriek týmto pozitívnym aspektom štruktúry stretnutí po celom svete sa nájdu takí, ktorí potrebujú o niečo flexibilnejší či jedinečnejší program. V tomto prípade ti Al-Anon nemusí vyhovovať.

Je ešte jedna vec, ktorá môže odlišovať jednotlivé stretnutia Al-Anon – jazyk. Väčšina stretnutí je v angličtine (poznámka k prekladu: autorkou tohto príspevku je Američanka), no v USA narastá počet stretnutí v španielčine alebo iných jazykoch v závislosti od najbližšej komunity. Pokiaľ ide o jazyk, môžeš si to overiť na miestnom stretnutí, webovej stránke alebo telefonicky.

Bez ohľadu na to, či si zvolíš Al-Anon a rozhodneš sa tam chodiť alebo nie, môžeš tam získať cennú literatúru, zdroje, tipy a dokonca sa tam stretnúť s ľuďmi, ktorí sa môžu stať súčasťou tvojej podpornej siete uzdravovania.

(Viac o stretnutiach Al-Anon na Slovensku: www.alanonslovensko.sk)

https://www.soberrecovery.com/addiction/what-to-expect-at-a-al-anon-meeting/