Hnev a závislosť: Smrteľná kombinácia

Každý z nás niekedy prežíva hnev. Je to niečo, čomu sa nedá vyhnúť. Hnev vychádza z nenaplnených očakávaní. Ak som urobil dobrú prácu, môžem očakávať, že šéf to uzná a pochváli ma. Ak sa to nestane, moje nenaplnené očakávanie vo mne môže vyvolať hnev, ktorý môže byť nasmerovaný na môjho šéfa, prácu či dokonca na seba. Alebo na všetkých troch.

Zakaždým, keď existuje priepasť medzi našimi očakávaniami a realitou, nechávame otvorené dvere pre priznanie hnevu. No keď ho raz uznáme, čelíme rozhodnutiu – akceptujeme ho alebo ho odmietneme?

Hnev nie je príjemná emócia a jeho rozpoznanie je pre každého uzdravujúceho sa závislého kľúčové. Ako závislí máme sklony otupovať tieto emócie drogami či alkoholom. Z krátkodobého hľadiska sa zdá, že to funguje, no z dlhodobého nerieši nič a problém len zhoršuje. Cieľom pre závislých je vedieť ako riešiť hnev bez toho, aby sa obrátili k alkoholu či drogám a hľadali v nich úľavu.

Tu sú 4 kroky ako jednať hnevom bez „samoliečby“:

1. Zváž svoje možnosti

Prvý krok pri riešení hnevu je rozpoznať, čo mám na výber. Je milión vecí, ktoré nemáme pod kontrolou: počasie, minulosť, iných ľudí, vtieravé myšlienky, fyzické vnemy, dokonca emócie. No je niečo, čo môžeme mať pod absolútnou kontrolou: je to naša schopnosť vybrať si. Vyberáme si, čo urobíme v reakcii na počasie (zoberieme si dáždnik), čo sa naučíme z minulosti, ako reagujeme na iných a čo urobíme v kontexte vtieravých myšlienok, emócií a vnemov. Dôležité je, že sa môžeme rozhodnúť, či sa sústredíme na veci, ktoré nemáme pod kontrolou alebo na tie, ktoré máme. Odporúčam druhú možnosť.

Užitočná technika pri rozpoznávaní je jednoduchá analýza plusov a mínusov. Predstav si niekoho, kto zvláda hnev spôsobom, ktorý obdivuješ. Povedzme, že je to Michal. Ako by si opísal jeho štýl? Je skvelý, pokojný a má všetko pokope? Netrápi sa kvôli zbytočnostiam? Je asertívny? Ovláda sa? Ja akceptujúci? Odpúšťajúci? Čokoľvek ťa napadne, napíš si to. No musí to byť niekto, koho rešpektuješ a obdivuješ.

Potom si polož štyri otázky: Aké sú nevýhody alebo mínusy hnevu? Aké sú jeho výhody alebo plusy? Potom sa opýtaj: Prevyšujú výhody nevýhody? Je medzi nimi rovnováha? Alebo je to naopak?

2. Akceptuj okolnosti

Všetci máme pravidlá a očakávania súvisiace s našimi vlastným správaním aj správaním iných ľudí. Dokonca niekedy cítime váhu pravidiel tých druhých. Výsledkom nenaplnených očakávaní je hnev, vina a tlak. Vyjadrujeme sa slovami typu „Mala by ma počúvať“, „Nemal by mi stáť v ceste“ alebo „Mal by som to mať celkom pod kontrolou“. No skutočnosťou je, že niekedy nás ľudia nepočúvajú, pletú sa nám do cesty a nemáme takú kontrolu nad výsledkami našich činov, akú by sme chceli.

Keďže som človek, ktorý veľmi rád varí, veľmi ma hnevá, keď nájdem v umývadle kopu špinavého riadu namiesto toho, aby bol odložený v umývačke. Okamžite mi napadne: „Nemal by som po nikom upratovať.“ A nemusím dodávať, že to vo mne vyvolá silný hnev.

Toto je štádium, kedy si uvedomím, že mám na výber ako túto situáciu zvládnem. Môžem ten neporiadok ignorovať a držať sa svojho hnevu; môžem svoj hnev vyjadriť tým, že hodím riady do svojho spolubývajúceho (neodporúčam) alebo môžem akceptovať to, že nemám pod kontrolou to, čo môj spolubývajúci robí, porozprávať sa s ním a požiadať ho, aby to upratal. Pokojnou diskusiou si doprajem príležitosť vzdať sa hnevu a usilovať sa o oveľa produktívnejšie riešenie.

3. Konaj podľa svojich hodnôt

A nakoniec – môžem konať podľa svojich hodnôt. Ak si nie si istý, aké máš hodnoty, polož si dve otázky: 1. Čo chcem z dlhodobého hľadiska? 2. Aké konštruktívne kroky môžem podniknúť týmto smerom?

Skutočnosť je taká, že ľudia ignorujú tvoje želania a sú dotieraví. Aké konštruktívne kroky môžeš urobiť, keď sa to stane? Môžeš naďalej rešpektovať súkromie, byť pravdivý, férový a principiálny vo svojich interakciách s druhými. Krátko povedané, môžeš byť súčasťou riešenia, nie problému.

Z vyššie uvedeného príkladu sa dá jasne vidieť, že s mojim spolubývajúcim nezdieľame rovnaké hodnoty, čo sa týka špinavého riadu. Hoci je nepravdepodobné, že v tomto ohľade zmením jeho hodnoty, môžem tento problém zvládnuť tak, že budem rešpektovať svoje vlastné hodnoty a usilovať sa o riešenie, s ktorými obaja dokážeme žiť. Musím akceptovať skutočnosť, že môj spolubývajúci sa v tom nikdy nemusí zmeniť. Dokážem s tým žiť alebo je to niečo, čo sa musí zmeniť? Možno si musím nájsť nového spolubývajúceho alebo nový byt. Bez ohľadu na moje rozhodnutie dôležité je to, že potrebujem nájsť riešenie, ktoré ma nebude väzniť v pocitoch hnevu.

4. Hľadaj odbornú pomoc

Ako efektívna metóda terapie pre závislosť a veľa iných duševných problémov sa ukázala kognitívno-behaviorálna terapia, ktorá poskytuje náhľad do dôvodov pre negatívne emocionálne stavy ako je úzkosť, depresia a hnev. Následne poskytuje klientovi konkrétne kroky, ktoré pretrénujú jeho myšlienkový proces tak, aby dokázal zvládať tieto emócie efektívnejším a zdravším spôsobom.

Typické pre nás je, že máme sklony vnímať hnev ako niečo bezprostredné a niečo, čo je mimo našej kontroly. Alternatívny spôsob je vnímať hnev ako energiu, ktorá vzniká, keď sú naše očakávania v konflikte s realitou. Je to energia, ktorá nám pomôže riešiť túto nezrovnalosť. Naše najdôležitejšie rozhodnutie je, čo s touto energiou urobíme. Premeniť hnev na viac krokov nám môže pomôcť uvedomiť si, že máme nad tým kontrolu a poskytne nám viac možností v súvislosti s intervenciou aj prevenciou.

https://www.soberrecovery.com/addiction/anger-and-addiction-a-deadly-combination/