Desať spôsobov ako podporovať uzdravujúceho sa člena rodiny

Keď sa náš blízky chce liečiť kvôli poruche užívania látok, môže to byť len začiatok celoživotnej cesty. Hoci môžeme byť svedkami nádhernej premeny, keď opäť začne ožívať potom, čo sa zbaví svojho návykového správania, jeho boj sa ukončením liečby neskončí. Práve vtedy je tvoja podpora oveľa dôležitejšia než kedykoľvek predtým.

Vytriezvenie je len prvý krok

Život v triezvosti je v určitých ohľadoch ťažší než samotná liečba. Žiť bez návykových látok so sebou prináša celý rad výziev, ktorým je potrebné čeliť: dynamike v rodine, uprataniu dôsledkov závislosti (dlhy, nečestnosť, zrada či pokazené vzťahy) a mnohým požiadavkám na čas a prostriedky. Prirovnala by som to k pripevneniu ľadových zimných doplnkov na telo bez šiat.

Hoci je dôležité povedať, že ako člen rodiny nemáš kontrolu nad schopnosťou tvojho blízkeho zostať triezvym, existuje množstvo spôsobov ako ho môžeš podporovať.

Uzdravovanie zahŕňa celú rodinu

Je dôvod, prečo sa o závislosti hovorí ako o rodinnej chorobe – ovplyvňuje rodičov, súrodencov a rovnako aj ďalších príbuzných. Porucha užívania látok môže rodinu vystresovať až do bodu zlomu, keďže ovplyvňuje množstvo rôznych oblastí: stabilitu a pokoj doma, finančné záležitosti, duševné a fyzické zdravie a to, aké majú vzájomné vzťahy členovia rodiny. Ak žiješ s niekým, kto sa správa návykovo, pravdepodobne je tvoja domácnosť nešťastná. Vzťahy sú napäté, členovia rodiny môžu byť vystrašení, vyľakaní, nedôverčiví, zmanipulovaní a zneužívaní.

Keď tvoj blízky odíde z liečenia, aj rodina začne (mala by) hľadať uzdravovanie. Porucha užívania látok má veľmi málo spoločného so samotnou látkou; je zakorenená vo vzorcoch správania, nevyriešenej traume, duševnej chorobe a neschopnosti zvládať životné stresy. Uzdravovanie môže byť posilnené, keď je rodina otvorená pre zlepšovanie vzťahov cez emocionálnu intimitu, dôveru, pevné hranice a prijímanie vonkajšej podpory.

Kľúčom je trpezlivosť: náprava dysfunkcie v rodine si bude vyžadovať čas, úsilie a záväzok. Je dôležité mať na pamäti, že to môže trvať celé mesiace a roky, kým sa rodina uzdraví a začne fungovať zdravo.

Ako podporovať člena rodiny, ktorý naštartoval svoju triezvosť

Hoci svojho blízkeho nemôžeš presvedčiť, aby zostal triezvy, môžeš mu v tom pomôcť podporou v nasledujúcich záležitostiach:

  1. Povzbudzuj ho, aby nevynechával kontroly u lekára a psychológa/psychiatra.
  2. Ak je členom podpornej skupiny, podporuj ho, aby chodil na stretnutia.
  3. Udržiavaj si hranice a jasne nastav línie komunikácie.
  4. Buď voči nemu trpezlivý vo všetkých situáciách.
  5. Ak je potrebné, navštevuj rodinnú terapiu, aby si pomohol opätovne vybudovať vašu rodinu a poskytovať bezpečné miesto na otvorené rozhovory.
  6. Uč sa čo najviac o poruche užívania látok, procese uzdravovania a dostupných zdrojoch pomoci.
  7. Snaž sa nájsť nové aktivity, ktoré môžete robiť spolu.
  8. Vytvor bezpečné domáce prostredie odstránením všetkých látok (vrátane alkoholu).
  9. Snaž sa a pomáhaj u vás doma znižovať stres.
  10. Nájdi si podporu aj pre seba (na Slovensku fungujú skupiny Al-Anon alebo DDA – Dospelé deti alkoholikov).

Ešte jedna dôležitá poznámka: pamätaj, že možnosť recidívy je reálna. Súčasťou poruchy užívania látok je aj recidíva. Znaky, na ktoré je potrebné dávať pozor, zahŕňajú: náhle zmeny v správaní a postojoch, abstinenčné príznaky a „zmiznutie“ na dlhý čas. Je však veľmi dôležité nestriehnuť naňho, pretože sa snažíš o opätovné vybudovanie dôvery. Snaž sa podporovať vytváranie otvoreného prostredia bez posudzovania. Ak budeš znepokojený, môžeš svojmu blízkemu navrhnúť, aby sa skontaktoval s poradcom alebo s členom jeho podpornej siete.

Vždy sa k svojmu blízkemu, ktorý naštartoval triezvosť, správaj s rovnakou láskou a súcitom ako by si sa správal voči akejkoľvek inej osobe, zdravej alebo uzdravujúcej sa. Každý, kto hľadá triezvosť, si zasluhuje podporu a porozumenie.

https://www.therecoveryvillage.com/recovery-blog/support-recovering-family/