Desať vecí, ktoré by mal o závislosti vedieť každý

Väčšina ľudí vie, že závislosť poškodzuje telo, myseľ a ducha človeka ako aj rodiny a blízkych človeka trpiaceho závislosťou. Takisto vedia, že môže dochádzať aj k problémom v pracovnej a finančnej oblasti, keďže závislosť sťažuje normálne fungovanie človeka bez užívania látky. A hoci väčšina ľudí pozná základné veci, sú aj ďalšie kľúčové faktory, ktoré by o závislosti mal vedieť každý.

Bez ohľadu na to, či sám trpíš závislosťou alebo máš priateľa, člena rodiny či partnera, ktorý ňou trpí, tu je 10 vecí, ktoré by si mal vedieť:

  1. Závislosť nepozná demografické hranice – rovnako môže postihnúť bohatých ako tých, čo sa prepadli pod hranicu chudoby. Rasa, etnická príslušnosť a pohlavie nezohrávajú takmer nijakú rolu, keď príde na rôzne druhy závislosti. Hoci určité druhy môžu v niektorých konkrétnych skupinách prevládať viac, závislosť môže zasiahnúť kohokoľvek v akýchkoľvek životných okolnostiach. Nijaký jediný faktor nemôže presne predpovedať, kedy alebo koho závislosť zasiahne.
  2. Závislosť je choroba – veľmi reálna choroba, ktorá si vyžaduje príslušnú liečbu. Hoci má biologické aj enviromentálne zložky, vo väčšine prípadov je za účelom kompletného zotavenia potrebná medicínska intervencia.
  3. Závislosť mení mozog konkrétnymi spôsobmi – drogy narušujú spôsob fungovania mozgu buď prílišnou stimuláciou centra odmeňovania alebo napodobňovaním prírodných chemických nositeľov informácií. V dôsledku toho drogy „ohlupujú“ mozog tým, že aktivujú falošných nositeľov a chémiu mozgu alebo ho zahlcujú abnormálne vysokými množstvami neutrotransmiterov ako je dopamín. Tento odmieňajúci pocit poháňa túžbu dotyčného zažiť ho znova a preto drogu užíva opakovane. Následne sa mozog adaptuje na stále nižšiu produkciu dopamínu a redukovanie mozgových receptorov. Dlhodobé zneužívanie drog spôsobuje aj znižovanie úrovne dehydrogenázy – neurotransmiteru spojeného s rozhodovaním, učením, pamäťou a úsudkom.
  4. Veľa závislých čelí aj problémom s duševným zdravím – mnohí ľudia trpiaci závislosťou majú aj to, čo sa nazýva „súčasne sa vyskytujúca porucha“; znamená to, že popri ich závislosti majú aspoň jeden ďalší duševný problém. Môže to byť úzkostná porucha, posttraumatická stresová porucha, depresia, obsesívno-kompulzívna porucha, bipolárna porucha, porucha osobnosti alebo schizofrénia. Nedávny výskum užívania drog a zdravia zistil, že viac ako 40 percent tých, čo mali poruchu užívania látok, trpeli aj ďalším duševným problémom. Takisto platí, že u ľudí s duševnou poruchou je dvakrát vyššia pravdepodobnosť zneužívania drog.
  5. K závislosti môže prispievať množstvo faktorov a neexistujú nijaké dva identické prípady – hoci rodinná anamnéza môže niekoho predisponovať k závislosti, nie je to nijaká záruka. Pravdou je, že nijaký jeden faktor nie je prediktívom drogovej závislosti. Riziko je ovplyvnené mnohými faktormi vrátane biológie, prostredia, životných stresov a okolností. Čím viac rizikovýh faktorov človek má, tým je väčšie jeho riziko, že sa stane závislým od nejakej látky. Rodinná anamnéza, genetika, prostredie, rovesnícky tlak, zneužívanie a vek, v ktorom dotyčný prvý raz skúsil drogu, to všetko zohráva úlohu v riziku závislosti. Rovnako ako je každý človek jedinečný, jedinečná bude aj prirodzenosť jeho závislosti.
  6. Závislosť sa môže človeka zmocniť už pri prvom „vyskúšaní“ látky – ak si myslíš, že to môžeš „skúsiť len raz“ a vyhnúť sa závislosti, dobre si to rozmysli. Veľa drog môže spôsobiť závislosť už po prvom užití – napr. heroín, metamfetamín a kokaín. Alkohol a marihuana môžu spôsobiť závislosť po niekoľkých užitiach.
  7. Závislosť nie je znakom zlého charakteru – veľa ľudí sa mylne domnieva, že tým, čo zneužívajú drogy, chýbajú morálne princípy. No toto nie je pravda; závislosť je reálny medicínsky stav a ako taký by sa mal aj liečiť. Morálka nemá so závislosťou nič spoločné a slúži len k tomu, aby odvádzala pozornosť preč od sústredenia sa na uzdravovanie.
  8. Na uzdravovanie nestačí samotná pevná vôľa – hoci pevná vôľa zohráva určitú úlohu pri prekonávaní akéhokoľvek návyku, ktorý chceme zmeniť, nie je dostatočná na prekonanie väčšiny drogových závislostí. Pre trvalú úľavu od choroby závislosti sa obyčajne vyžaduje liečba koreňov problému ako aj pokračujúce doliečovanie.
  9. Závislosť je liečiteľná – nie je to beznádejný stav. Je to liečiteľná choroba, ktorá dobre reaguje na odbornú pomoc. Kľúčom je prijímanie primeranej starostlivosti od odborníkov, ktorí vedia ako liečiť daný konkrétny typ závislosti. Kombinácia medikamentóznej liečby závislosti, behaviorálnej terapie a pokračujúcej starostlivosti je v mnohých prípadoch vysoko efektívna. Liečba by sa mala „šiť na mieru“ každej konkrétnej závislosti a situácie, ktorá bude súčasne adresovať aj všetky spolu sa objavujúce problémy.
  10. K recidíve môže dôjsť, no uzdravovanie je dosiahnuteľné – národný inštitút pre zneužívanie drog (NIDA) hovorí, že recidíva je pri uzdravovaní sa zo závislosti bežná podobne ako pri iných chronických ochoreniach ako je cukrovka, astma či hypertenzia. Neznamená to, že dotyčný zlyhal, len to, že jeho liečebný plán by sa mal obnoviť alebo upraviť. Vo väčšine prípadov bude potrebné venovať pozornosť závislosti do konca života dotyčného. No uzdravovanie je možné a závislí rovnako ako ich rodiny či blízki by mali z tejto skutočnosti čerpať nádej a inšpiráciu.

Závislosť je choroba, ktorá si vyžaduje súcit aj konkrétnu medicínsku liečbu. Ak ty alebo tvoj blízky potrebuje pomoc, vyhľadaj odborníka na liečbu závislostí.

 

https://www.malibubeachrecoverycenter.com/addiction/10-things-we-wish-everyone-knew-about-addiction/