Úloha, akú zohráva alkohol pri samovraždách

Prepojenie medzi alkoholom a samovraždou je nespochybniteľne reálne. Podľa štúdií má alkohol svoje miesto vo väčšine ako štvrtine samovrážd, ktoré sa odohrajú v USA – každý rok je to 7500. A tento počet sa neustále zvyšuje – v každodennom živote a tiež u celebrít, ktoré nedokážu uniesť tlak slávy a úspechu.

Prečo je to tak? Podstatná časť dôvodu, prečo majú alkoholici tendenciu spáchať samovraždu alebo sa zapojiť do nebezpečného správania je faktor impulzívnosti. Alkohol je depresant, ktorý spôsobuje iracionálne myslenie. Keď pijeme, môže sa vyskytnúť množstvo emocionálnych problémov. Negatívne myšlienky, impulzívne rozhodnutia a depresia sú oveľa silnejšie než by boli bez vplyvu alkoholu. Je známe, že veľký počet pokusov o samovraždu sa deje počas období nárazového pitia.

Alkohol môže spôsobiť, že problémy sa zdajú oveľa väčšie a reálnejšie, čo vedie užívateľov k presvedčeiu, že neexistuje východisko a že jedinou odpoveďou je samovražda. Schopnosť alkoholika uvažovať rozumne je vážne narušená a to najmä počas nárazového pitia. Myslenie je skreslené a dôsledky nie sú premyslené. Pod vplyvom alkohol sú normálne myšlienky, ktoré by väčšine ľudí zabránili v tom, aby si uškodili alebo robili riskantné rozhodnutia, potlačené.

Niektoré z rizikových faktorov, ktoré môžu zhoršovať užívanie alkoholu a myšlienky na samovraždu, sú problémy s prácou, vzťahmi a financiami. Stres môže zapríčiňovať aj rozvod a smrť, rovnako ako finančné problémy a nezamestnanosť. Rodinná anamnéza alkoholizmu a takisto traumy či zneužívania môže prispievať k rizikovým faktorom vedúcim k pokusom o samovraždu pod vplyvom alkoholu. Predtým nediagnostikované duševné choroby môžu tiež naložiť ťažkú váhu na tých, ktorí pijú. Zneužívanie alkoholu sa takisto spája s depresiou, ktorá je jedným z hlavných komponentov samovražedných myšlienok.

Samovražda predstavuje beznádej a pocit uviaznutia v depresii bez ohľadu na to, čo urobíš. Vôľa žiť sa zastaví a túžba bojovať je oslabená. Človeka ovládne depresia a veci sa zdajú pochmúrne a šťastie nedosiahnuteľné. Keď k tomu pridáš alkohol, stáva sa z toho nebezpečná kombinácia. A čísla sa stále zvyšujú – u dospelého alkoholika je o 120krát vyššia pravdepodobnosť spáchania samovraždy než u nealkoholika. Alkohol spôsobuje, že užívateľ rozmýšľa spôsobom, akým by v triezvom stave neuvažoval. To je dôvod, prečo dochádza k toľkým samovraždám práve pod vplyvom alkoholu.

Mnohým alkoholikom veľmi pomôže liečba, ktorá im umožňuje zostať v bezpečí pred alkoholom aj pred sebou, až kým sa opäť nepostavia na vlastné nohy a nezačnú žiť zdravšie. Ak máš ty alebo niekto, koho poznáš, samovražedné myšlienky, neváhaj a vyhľadaj pomoc. Liečebné centrá sú vybavené, aby zvládli zneužívanie alkoholu a tým, ktorí majú samovraždené myšlienky, poskytnú starostlivosť, akú si zaslúžia za pomoci odborníkov, ktorí rozumejú tomu, čím prechádzaš.

https://www.soberrecovery.com/addiction/the-role-that-alcohol-plays-in-suicides/