Deväť prekvapujúcich faktov o depresii

Depresia je jednou z najrozšírenejších duševných porúch. Podľa Národného inštitútu pre duševné zdravie (NIMH) zažíva depresiu každý rok asi 7 % dospelých Američanov. U tých, ktorí majú aj poruchu užívania látok, je toto percento ešte vyššie. U ľudí, ktorí zneužívajú drogy alebo sú závislí, je asi dvakrát vyššia pravdepodobnosť v porovnaní s bežnou populáciou, že budú trpieť poruchou nálady ako je depresia.

No hoci je depresia bežná, zároveň je komplikovaná. Výskumníci sa neustále učia viac o jej symptómoch, liečbe a prevencii. Nižšie je uvedených niekoľko prekvapujúcich náhľadov zozbieraných z posledného výskumu.

  1. Keď si v depresii, svet je naozaj viac sivý

Keď si v depresii, môžeš mať pocit, akoby všetko vyzeralo pochmúrne a sivo. Nie je to len tvoja predstava! Vedci zistili, že ľudia s depresiou v porovnaní so zdravými ľuďmi majú zredukovanú vizuálnu citlivosť na čierno-biele kontrasty. Výsledkom toho je, že svet naozaj viacerá viac sivý. Čím je tvoja depresia silnejšia, tým sú jej dopady hlbšie.

  1. Byť v depresii nie vždy znamená cítiť sa smutný

Charakteristickým znakom depresie je skleslá nálada, ktorá trvá týždne a vysáva radosť zo života. No nie každý prežíva túto náladu rovnako. Mnohí ľudia s depresiou sa cítia smutní, prázdni alebo beznádejní, no iní sú labilní. V štúdii sponzorovanej Národným inštitútom pre duševné zdravie, ktorá sa robila na ľuďoch hľadajúcich pomoc kvôli depresii v piatich medicínskych centrách, viac ako polovica preukazovala známky podráždenosti, ako je krik alebo „strata nervov“. U ľudí s týmito príznakmi bola vyššia pravdepodobnosť, že ich depresia bude silnejšie alebo dlhotrvajúca. Takisto u nich bola zvýšená miera spolu sa objavujúceho látkového zneužívania.

  1. Depresia je viac než len emocionálna záležitosť

Popri skľúčenej nálade môže depresia viesť k zmenám v chuti, spánku a na úrovni aktivity. Okrem toho môže zapríčiniť nedostatok energie, pocity zbytočnosti a problémy so sústredením či robením rozhodnutí.

  1. Liečba depresie môže odvrátiť srdcový infarkt

Ak máš depresiu, liečba terapiou, antidepresívami alebo obojím nie je dobrá len pre tvoje duševné zdravie, ale môže mať prospech aj pre fyzické zdravie. Mnohé štúdie ukázali, že u ľudí s depresiou, ktorí sú zároveň chorí na srdce, je vyššia pravdepodobnosť infarktu alebo predčasnej smrti. V roku 2014 experti z Americkej srdcovej asociácie odporučili, aby bola depresia pridaná do zoznamu rizikových faktorov u ľudí s ochorením srdca.

  1. Aktívne telo pomáha odvrátiť depresívnu náladu

Keď sa vedci na univerzite v Toronte pozreli na 26-ročný výskum, zistili, že fyzická aktivita pomáha predchádzať depresii u ľudí každého veku. Pre celkové zdravie sa odporúča, aby dospelí venovali najmenej 150 minút týždenne aeróbnym aktivitám strednej intenzity, kde môžeme zaradiť napríklad svižnú chôdzu. Aj keď tento cieľ nespĺňaš, stále ti to môže priniesť prospech v tvojej nálade, ak začneš byť aktívnejší. A ak už si v depresii, existujú dobré dôkazy, že cvičenie ti môže pomôcť zmierniť tvoje symptómy.

  1. Cvičenie môže zredukovať vedľajšie účinky antidepresív v sexuálnej oblasti

Antidepresíva niekedy vyvolávajú neželané vedľajšie účinky vrátane problémov so sexuálnou túžbou alebo výkonnosťou. Našťastie cvičenie ti môže pomôcť aj s touto vecou. V štúdii žien užívajúcich antidepresíva, ktoré zažívali vedľajšie účinky v sexuálnej oblasti, im polhodinové cvičenie pred sexom zlepšilo ich túžbu a celkové sexuálne fungovanie.

  1. Meditácia môže konkurovať depresii ako posilňovač nálady

Vo vyčerpávajúcom prehľade vedeckej literatúry o meditácii a duševnom zdraví výskumníci na Univerzite Johna Hopkinsa zistili, že vo všeobecnosti účasť na tréningovom programe vedomej meditácie znižuje príznaky depresie zhruba rovnako, ako užívanie antidepresív predpísaných lekárom. Vedomá meditácia zahŕňa plné sústredenie na to, čo prežívaš od momentu k momentu a akceptovanie toho bez posudzovania. Niektorí terapeuti v súčasnosti zahŕňajú takéto meditačné cvičenia do svojej liečby depresie.

  1. Stanovenie konkrétnych cieľov pomáha čeliť depresívnemu mysleniu

V jednej štúdii výskumníci na univerzitách v Liverpoole a Exeteri v Anglicku požiadali dobrovoľníkov, aby napísali svoje osobné ciele. Tí, čo mali depresiu, písali viac všeobecné, abstraktné ciele, napr. „byť zdravý“. V protiklade k tomu dobrovoľníci bez depresie uviedli konkrétnejšie ciele, napr. „počas dvoch mesiacov zabehnúť beh na 5 km“. Ak chceš nasledovať smer nedepresívnej skupiny, vyber si niekoľko konkrétnych a realizovateľných cieľov, na ktoré sa sústredíš. Vedci uvádzajú, že to môže zlepšiť tvoju motiváciu a šance na úspech.

  1. Dobrý nočný spánok pomáha predchádzať depresii

Depresia môže spôsobovať buď nespavosť alebo prílišné spanie, no zdá sa, že je to obojsmerná ulica: Keď nastanú problémy so spánkom ako prvé, existujú narastajúce dôkazy, že to môže vyvolať depresiu. Väčšina dospelých potrebuje v noci 7-8 hodín spánku, preto svoj spánok neskracuj. Ak máš často problémy zaspať alebo nebudiť sa alebo ak si často počas dňa ospalý, porozprávaj sa so svojím lekárom. V niektorých prípadoch liečba poruchy spánku môže byť práve to, čo potrebuješ na pozdvihnutie nálady. Depresia je bežné ochorenie v duševnej oblasti – každý vie, čo to je, no ani odborníci jej celkom nerozumejú. Napriek tomu sa stále dozvedajú viac a to, čo už vedia, ti môže pomôcť zvládať tvoju náladu efektívne.

.

https://www.addiction.com/4088/depression-facts/