Dopad látkového zneužívania na deti

Deti, ktorých rodičia, súrodenci alebo iní členovia rodiny zneužívajú alkohol alebo iné látky, sú často zabudnuté obete. Nepredvídateľné správanie, nedostatočná starostlivosť a žiadny režim doma sú často výsledkom látkového zneužívania. Pre dieťa to môže byť veľmi desivé, bolestivé a môže viesť k mnohým problémom v budúcnosti. Mnohé deti môžu byť v mladom veku takisto vystavené násiliu, zneužívaniu, zanedbávaniu, finančným problémom a dokonca podvýžive, ak sú členovia rodiny závislí od drog alebo alkoholu.

Tieto deti môžu čeliť odlúčeniu, bezdomovectvu, rozvodu a opusteniu. V dôsledku látkového zneužívania môže byť ich rodič uväznený alebo mŕtvy. Tieto záležitosti môžu mať dlhodobý negatívny dopad na rozvoj dieťaťa a na jeho budúcnosť. Deti vyrastajúce v takomto prostredí sa môžu samé obrátiť k alkoholu či drogám ako k spôsobu porozumenia či zvládania svojich pocitov alebo môžu mať pocit, že zneužívanie látok je to, k čomu sú odsúdené.

Nepredvídateľnosť a látkové zneužívanie

Keď je dospelý závislý od alkoholu či iných látok, bude mať problém so zvládaním svojho správania, nálady a činov. Pre dieťa môže byť veľmi mätúce, ak jeho rodič či iný člen rodiny prechádza nepredvídateľnými zmenami nálad, obdobiami násilia či depresie a niekedy dokonca aj obdobiami úniku kvôli stavu pod vplyvom drog. Deti často nerozumejú, prečo sa dospelý takto správa a za jeho zmeny nálad môžu obviňovať seba. Toto môže mať na rozvoj dieťaťa devastujúci účinok. Takéto deti sú od mladého veku bojazlivé, vystrašené, násilnícke, deprimované alebo úzkostlivé kvôli tomu, že musia znášať nepredvídateľnú povahu člena ich rodiny.

Keď je dieťa staršie, môže sa začať odťahovať od svojich priateľov zo strachu, že ho druhí budú súdiť kvôli správaniu jeho rodiča alebo člena rodiny. Často si domov nepozývajú kamarátov, vyhýbajú sa akciám, kde by mohol byť ich rodič alebo klamú a vymýšľajú výhovorky o tom, že ich rodič je chorý alebo je preč. Rodina sa môže pre dieťa stať tajomstvom vyvolávajúcim pocity viny, keďže o situácii doma nemôže s nikým hovoriť zo strachu z reakcie iných.

Psychické poškodenie

Mnohé deti to môžu vnímať tak, že agresivita, násilie, nepredvídateľnosť a iné záležitosti súvisiace so zneužívaním drog alebo alkoholu sú ich vinou. Často si neuvedomujú, že rodič alebo iný člen rodiny berie drogy alebo pije alkohol a dokonca ani nerozumejú, čo tie slová znamenajú. Dotyčný sa môže pod vplyvom návykovej látky, ako je napr. metamfetamín, nahnevať alebo sa stať násilným a toto násilie často nasmeruje na dieťa. Výsledkom tohto hnevu môže byť zmätok, smútok či strach a dieťa si môže začať myslieť, že práve jeho činy alebo správanie spôsobilo tento emocionálny výbuch.

Keďže si môže namýšľať, že tento emocionálny chaos alebo problémy doma zapríčinil jeho prospech, neuprataná izba alebo správanie, môže sa za seba začať hanbiť a uzatvárať sa pred druhými. Pocit hanby za to, čo sa deje doma, je bežná reakcia v rodine, kde je problém s látkovým zneužívaním. No pocity hanby a obviňovanie samého seba nie je zdravý spôsob ako to zvládať a bude to viesť k ďalším problémom v budúcnosti. To môže zahŕňať problémy emocionálne, problémy v škole, s kamarátmi alebo aj zdravotné problémy. Stres môže u dieťaťa spôsobiť veľa problémov vrátane poruchy príjmu potravy, náchylnosti na choroby a infekcie a dokonca prispieť aj k duševným problémom.

Škola a látkové zneužívanie doma

Deti rodičov, ktorí majú problém s látkovým zneužívaním, môžu mať problémy v škole v dôsledku otrasov, nepredvídateľnosti a násilia, ktorým čelia doma. Niektoré deti majú ohromnú silu a dokážu tieto problémy zvládať a aj napriek nim mať dobrý prospech a vzťahy, no oveľa častejšie je pravdou opak. Šikanovanie, bitky, zlý prospech, problémy s pozornosťou, strach z autorít a emocionálne problémy – to všetko sú znaky toho, že dieťa doma čelí veľkým problémom. Vo väčšine prípadov dieťa o tom nechce hovoriť a môže to robiť aj v dôsledku toho, že mu to doma zakázali, pretože to je „rodinné tajomstvo“. V mnohých krajinách zneužívajúci rodič spôsobuje dieťaťu riziko, že mu bude odňatý a bude musieť bývať v náhradnej rodine.

http://alcoholrehab.com/drug-addiction/substance-abuse-and-children/