Dôležitosť dôvernosti v procese uzdravovania

Dôvernosť je definovaná ako „stav udržiavania tajomstva alebo súkromia“. Je to sľub, že s citlivými informáciami sa bude zachádzať diskrétne. V lekárskej ambulancii HIPPA uisťuje každého pacienta, že jeho súkromie bude chránené. No rovnako je to dôležité v prostredí skupiny či dokonca v rozhovore medzi dvomi ľuďmi. Kým som sa nezúčastnila stretnutí Celebrate Recovery (a tiež Anonymných prejedačov), veľmi som o dôvernosti nerozmýšľala. No prečítajte si, ako smernice pre malé skupinky Celebrate Recovery zdôrazňujú jej dôležitosť:

  • Bezpečné prostredie – vytvoriť bezpečné prostredie, kde sú ľudia vypočutí a milovaní (žiadne rýchle odpovede, posudzovanie či jednoduché riešenia)
  • Diskrétnosť – čokoľvek sa tu povie, nech zostane striktne dôverné a nepresiahne steny tejto skupiny
  • Riešenie konfliktov – vyhýbať sa klebetám a ihneď riešiť akékoľvek znepokojenia

Prečo je diskrétnosť dôležitá

V procese uzdravovania sa diskutuje o mnohých zložitých otázkach. Predstava zdieľania sa s osobnými myšlienkami a pocitmi s inými môže byť strašidelná. Viem, že zo začiatku to tak bolo aj u mňa. Hoci som vedela, že keď svoje problémy a chyby prinesiem na svetlo, bude to zdravé, môj prirodzený reflex chcel, aby som to ukrývala. Podobne ako v akomkoľvek inom kontexte, aj tu som potrebovala cítiť určitú úroveň dôvery voči ostatným členom skupiny skôr, než som bola ochotná začať hovoriť. Viem, že niektorí v mojej skupine sa obávali toho, že to, čo tu povedia, sa dozvie celá cirkev. Báli sa odhalenia svojich minulých chýb, čo by mohlo viesť k poškodeniu ich reputácie. Našťastie členovia našej malej skupiny sa rýchlo naučili rešpektovať súkromie toho druhého. Ponúkali sme to bezpečné prostredie, kde sa mohlo hovoriť o rôznych zápasoch a víťazstvách.

Výzva dôvernosti

Počuť podrobnosti zo života druhých a správne na to reagovať môže byť ošemetné. Nejaký čas som sa necítila na to, že môžem zvládnuť veci, ktoré som sa dozvedala. No musela som si uvedomiť, že to nie je moja práca zistiť riešenie či pomôcť niekoho napraviť. Mojou hlavnou úlohou bolo mať súcitné uši, pozorne počúvať. Keď som si to uvedomila, prestala som sa cítiť pod tlakom a pomohlo mi to cítiť sa pohodlnejšie v tom, že tu som pre iných.

Je zaujímavé, že ako som v tejto oblasti napredovala, začalo sa mi zdôverovať viac ľudí – v skupine aj mimo nej. Cítim sa pokorne, keď mi niekto dôveruje a k tomu, s čím sa mi zdôverí, chcem pristupovať zodpovedne, preto dodržiavam princípy programu Celebrate Recovery: sústreďujem sa na to, čo dotyčný hovorí, zostávam neutrálna, poskytujem mu podporu a informácie si nechávam pre seba.

POZNÁMKA: Niekoľkokrát sa stalo, že sa ku mne dostali informácie o nelegálnych aktivitách či zneužívaní. V týchto prípadoch som dôvernosť nedodržala. Bolo potrebné kontaktovať dané autority – buď v cirkvi alebo v komunite. Nikdy nechcem uraziť niekoho, kto sa mi zdôverí, no v takýchto prípadoch je to súčasťou mojej zodpovednosti.

Tipy ako byť diskrétny

Ak si súčasťou podpornej skupiny alebo si v role dôverníka, tu je niekoľko vecí, ktoré ti môžu pomôcť byť mu najlepšou oporou.

  1. Buď múdry: Nerob klebety (a ani nepočúvaj nikoho, kto klebetí).
  2. Buď trpezlivý: Nehovor okamžite svoj názor, ale počkaj, kým ťa o to požiadajú.
  3. Buď zrelý: Nereaguj prehnane, ale skôr než budeš reagovať alebo niečo podnikneš, pokojne počúvaj.

Na začiatku svojho uzdravovania som mala to šťastie, že som našla ľudí, ktorým som dôverovala a mohla som sa im zdôveriť s mojimi spomienkami a osobnou inventúrou. To, že som vedela, že to zostane dôverné, mi dodalo odvahu a dôveru, aby som v tomto procese pokračovala ďalej. Teraz, keď prežívam uzdravenie a rast, ktoré vychádzajú z toho, že mám diskrétneho poslucháča, snažím sa byť rovnakým prínosom pre iných na ich ceste uzdravovania.

https://www.soberrecovery.com/recovery/the-importance-of-confidentiality-in-the-recovery-process/