Dopad rodičovského zneužívania drog na malé deti

Účinky rodičovského zneužívania drog na deti vo veku 6-12 rokov alebo dokonca mladšie sú škodlivé a trvalé. Malé deti, ktoré majú rodičov užívajúcich drogy, môžu prežívať traumy vrátane zneužívania či zanedbávania. Môžu vidieť veci, ktoré ich traumatizujú alebo ktoré nechápu. Môžu sa cítiť nemilované, zranené a vystrašené. Traumatizujúce udalosti, zanedbávanie a zranené city ich môžu ovplyvňovať emocionálne, môžu mať vplyv na ich vývoj a môžu ovplyvňovať aj iné oblasti ich života. Účinky týchto vplyvov pretrvajú až do dospelosti.

Štatistiky zneužívania látok u rodičov

Prevaha rodičov či iných dospelých žijúcich v domácnostiach s deťmi a zneužívajúcich látky je oveľa vyššia než si väčšina ľudí uvedomuje. Okolo 5 milióna dospelých v USA zneužíva drogy alebo alkohol a žije v domácnosti najmenej s jedným dieťaťom. Znamená to, že viac ako 6 miliónov detí žije s rodičom či iným dospelým, ktorý má problém so zneužívaním látok. 18 percent z týchto detí má 11 rokov alebo menej. Rodičia v týchto situáciách uvádzajú, že ich domáci život je oveľa nepokojnejší než tam, kde sa látky nezneužívajú.

Dopad rodičovského zneužívania drog na deti

Je veľmi veľa spôsobov, akými rodičovské zneužívanie drog ovplyvňuje malé deti. Najviac prevažuje zanedbávanie. Keď sa rodič sústreďuje na to, aby sa dostal k drogám, má veľmi málo času na to, aby ho trávil s deťmi a keď je pod vplyvom drog, na deti sa nedokáže sústrediť. Okrem zanedbávania veľa rodičov svoje deti aj zneužíva. Niektoré deti žijú v strachu z toho, že sa rodič nadroguje alebo opije a bude nahnevaný a agresívny.

Účinky zanedbávania, zneužívania a iných druhov traumy, medzi ktoré patrí aj to, že dieťa vidí rodiča v stave pod vplyvom návykovej látky, zapríčiňujú aj ďalšie dopady, ktoré sa prenášajú do života dieťaťa aj v jeho neskoršom veku. Látkové zneužívanie u rodičov môže neskôr viesť k tomu, že dieťa bude mať problémy s prospechom, nebude vedieť nadväzovať vzťahy s inými a môže sa uňho rozvinúť aj posttraumatická stresová porucha. Tieto deti si dopady života so závislým rodičov v detstve prenášajú do dospelosti. Ich dôsledkom sú často neuspokojivé či dokonca zneužívajúce vzťahy a tieto deti v dospelom veku môžu sami začať zneužívať látky.

To, ako závislí rodičia ovplyvňujú deti, je veľmi kľúčové. Aj keď si nemal rodiča, ktorý trpel poruchou zneužívania látok, pravdepodobne poznáš niekoho, kto takého rodiča má. Tieto deti trpia v dôsledku chýb svojich rodičov a jazvy im zostávajú do dospelosti. Dopad rozhodnutí týchto dospelých je trvalý a v niektorých prípadoch aj devastujúci. Keď deti závislých rodičov vyrastú a samé sa stanú závislé, udržiavajú v pohybe nebezpečný a beznádejný cyklus. Je na každom, aby definitívne pomohol ukončiť tento cyklus a pomohol týmto deťom závislých, ktorí sú tak veľmi negatívne ovplyvnené chorobou svojich rodičov.

 

https://www.recoveryranch.com/helpful-articles/effects-of-parent-drug-abuse-on-young-children/