Tri dôvody, prečo závislí potrebujú padnúť na dno

Medzi uzdravujúcimi sa závislými sú takí, ktorí budú túto myšlienku popierať a argumentujú tým, že oni nikdy nemuseli padnúť na samé dno a jednoducho sa rozhodli prestať. V skutočnosti to môže byť pravda. Niektorí ľudia naozaj dokážu prestať bez toho, aby zažili premáhajúce osobné, finančné či legálne dôsledky. No u nich sa mohlo jednať len o látkové zneužívanie a nie o chorobu závislosti. Vykročiť na cestu uzdravovania si u obrovskej väčšiny závislých vyžaduje rôzne stupne „dna“, aby dospeli k rozhodnutiu, že už stačilo. Koncept dna má pôvod u zakladateľov AA a v podstate ide o to, že príde čas, keď si človek uvedomí, že bolesť z užívania je väčšia než bolesť z neužívania. No u každého má toto uvedomenie rôzne tvary a podoby.

Pre tých, ktorým táto idea nie je známa, uvádzame tri dôvody, prečo jednotlivci môžu potrebovať padnúť na dno, aby sa skutočne začali uzdravovať.

  1. Sami sa rozhodnú, že potrebujú pomoc – závislosť je chronická, progresívna a ak sa nelieči, tak potenciálne aj smrteľná choroba. Obyčajne je potrebné, aby človek zažil skutočné dno, ak sa má rozhodnúť, že potrebuje pomoc. Zvyčajne je to jediný spôsob, vďaka ktorému sa v zotavovaní udrží. Podobne ako pri iných chorobách, aj tu môže dochádzať k ignorovaniu príznakov, až kým dotyčného nebudú ovplyvňovať do takej miery, že viac nebudú zvládateľné. Obyčajne je to práve ten bod, kedy sa dotyčný rozhodne hľadať lekársku pomoc a liečbu.
  2. Sú nútení prežívať bolesť – keď sú na dne a nikto ich z neho nevyťahuje ani nezachraňuje (ako to robia umožňovatelia), sú nútení svoju bolesť prežívať – práve tú, ktorej sa snažili uniknúť cez aktívnu závislosť. To v nich buduje emocionálnu silu a odolnosť.
  3. Naučia sa, že to má svoje dôsledky – dno je bod, kedy majú skutočne pocit, že v dôsledku aktívnej závislosti je všetko stratené. Sú preč priatelia, rodina, financie a možno aj sloboda. Ak ich v tomto bode nikto nezachraňuje, musia prežívať priame dôsledky svojej choroby a uvedomovať si svoju vlastnú zodpovednosť. To je súčasťou toho, čomu sa hovorí zodpovednosť. A hoci je pre priateľov a rodinu obyčajne veľmi ťažké byť svedkom toho, ako ich blízky zdanlivo bezmocne uviazol na dne, je to jediný spôsob ako si môže uvedomiť, že ak chce získať všetko späť – rodinu, priateľov, financie, slobodu atď., musí vyhľadať pomoc a začať sa liečiť.

Samozrejme, neexistuje nijaká magická formulka, ako môže závislý dospieť k tomuto uvedomeniu a prestať veci popierať. No vo všeobecnosti je to tak, že umožňovanie tomu bráni a preto je potrebné, aby zažil dno. To, aby sa aktívny závislý šplhal hore na základe vlastného rozhodnutia a nie vďaka tomu, že ho niekto zachraňuje, mu poskytuje príležitosť, aby prežíval bolesť a dôsledky a uvedomil si, že naozaj má problém a že potrebuje pomoc.

https://www.soberrecovery.com/recovery/3-reasons-why-addicts-need-a-rock-bottom?utm_source=newsletter&utm_campaign=CO_440471/