Dospelé deti alkoholikov – keď je tvoja mama dospelé dieťa alkoholika

Ak si ako ja a tvoja mama je dospelé dieťa alkoholika, možno si vyrastal viac ako nejaký preparát v Petriho miske než ako bezstarostné, radosť hľadajúce nevinné malé dieťa. Ak je tvoja mama dospelé dieťa alkoholika, ktorá nepracovala na svojom uzdravovaní, možno si vyrastal s pocitom, že niečo neustále nie je v poriadku, no keďže sa doma nezneužíval alkohol, možno si sa smutne naučil predpokladať, že príčinou pocitov úzkosti, ktoré si vo svojom vnútri prežíval, no ktoré si nevedel pomenovať, si bol „ty“.

Dospelé deti alkoholikov, ktoré sa neuzdravujú, si vôbec neuvedomujú, ako vážne bolo ovplyvnené ich emocionálne ja. Keďže ich priority v živote boli zoradené podľa toho, aby jednoducho prežili, často niekde uviazli a vôbec si to neuvedomujú.

Keďže alkoholizmus je taká úskočná choroba, presakuje do štrbín psychiky ako hmla. Aby to bolo ešte horšie, keďže konzumácia alkoholu sa tak často spoločensky glorifikuje, je ťažké pochopiť ideu, že ľudia, ktorí zneužívajú alkohol, sa správajú nezodpovedne a to nielen k iným, ale aj k sebe.

Ak boli tvoji rodičia ako deti emocionálne zanedbávané, lebo ich rodičia boli alkoholici, nemusia si uvedomovať rozsah, do akého sú „odpojené“ od samých seba. Keď je detstvo prežívané v neustálom strachu, jediné, na čo dieťa myslí, je ako prežiť. Keďže základné inštinkty dieťaťa musia ísť na hyperpohon, aby to jednoducho dokázalo prežiť, nemá čas na to, aby emocionálne dozrelo a spojilo sa s vlastnou spiritualitou. A keď majú tieto dospelé deti alkoholikov svoje vlastné deti, sú úplne slepé a nemajú vôbec predstavu o tom, že sú vnútorne úplne emocionálne odpojené. V dôsledku toho sa častokrát stáva, že dospelé deti alkoholikov nedokážu so svojimi deťmi vytvoriť autentické rodičovské puto – jednoducho preto, že absolútne nevedia, čo vlastne svojmu dieťaťu NEDÁVAJÚ.

Dospelé deti alkoholikov, podobne ako ostatní, robia to najlepšie, čo vedia. No nanešťastie veľakrát absolútne nevedia, čo to znamená „cítiť“ sa milovaným na psychickej úrovni, pretože to nikdy nezažili – nemajú skúsenosť toho, že by sa niekedy „cítili či videli po psychickej stránke“ – pretože boli vychovávané rodičom alkoholikom, ktorý bol absolútne pohrúžený do seba a nemal nijaké city. Keďže samé poukazovali na to, že práve alkohol je dôvod, „prečo“ mama či ocko neboli k dispozícii, neskôr v živote sa mnohé vedome rozhodnú, že nebudú piť, pretože predpokladajú, že v dôsledku toho bude ich život v poriadku. No vôbec nechápu, že alkohol nie je problém. Problémom je boľavé vnímanie sebaodcudzenia.

Ak si dieťaťom emocionálneho manipulátora, alkoholika, narcistickej matky, drogovo závislého, sexuálneho zneužívateľa, verbálneho zneužívateľa a podobne, bol si vychovávaný človekom, ktorý je zahalený do kliatby sebaodcudzenia. Keďže títo ľudia sú sami sebe takí odcudzení, absolútne si to neuvedomujú a je smutné, že ťa ani nedokážu vidieť autenticky. Bol si vychovávaný tak, ako niekto vychováva trénera – máš sedieť na mieste, byť ticho, nevyrušovať a nepliesť sa do cesty. A jedného dňa si mal magicky vyrásť, byť šťastný a ísť ďalej. Tvoj rodič – dospelé dieťa rodiča alkoholika – by bol, samozrejme, úplne obarený akoukoľvek tvojou požiadavkou, pretože by to naznačovalo, že sa dostatočne nesnažil, aby ti vštepil skutočné vnímanie hodnoty. Jeho reakcia na tvoju požiadavku by mohla znieť ako: „Ty nevďačný fagan! Nevidíš, ako veľmi som sa usiloval, aby si bol šťastný? Priniesol som ťa do tohto domu, kŕmil a šatil som ťa. Vždy sa u nás kúrilo, stále som sa ti zdravil a pýtal sa, aký si mal deň. Čo viac by si odo mňa chcel? Mal som ti ešte aj utierať zadok?!“

Na akýkoľvek tvoj pokus – pokus dospelého dieťaťa dospelého dieťaťa alkoholika – snažiť sa a docieliť, aby tvoj rodič „videl“ alebo „pochopil“ prázdnotu alebo odpojenie, ktoré si v ňom cítil – by bola tvrdá reakcia spolu s neprekonateľným nákladom viny. Cítil by si sa ako ten najmenší z najmenších za to, že si sa opovážil naznačiť, že bolo niečo, čo ti tvoji rodičia – dospelé deti alkoholikov – nedali. V ich mysli – pretože si mal naplnené všetky svoje základné potreby – na rozdiel od toho, ako to bolo s nimi, keď boli deti – si ani nedokázali predstaviť, že by im niečo mohlo uniknúť. Veď predsa oni nepili, doma bolo vždy upratané a v chladničke vždy bolo jedlo. Nikdy si sa nemusel trápiť, kde budeš spať. A preto v ich mysli si ty úplne mimo za to, čo sa im snažíš naznačiť.

Vo všetkej férovosti k našim dospelým deťom rodičov alkoholikov – ak sa rozhodli nepiť – v skutočnosti ako rodičia robili oveľa lepšie rozhodnutia než ich vlastní rodičia. Hoci my – ich deti – sme mohli vyrastať tak, že sme sa cítili stratení v priepasti, ktorá je hmlou pretrvávajúcou dlho potom, čo naši starí rodičia alkoholici zomrú, nie je to chyba našich rodičov – dospelých detí alkoholikov, že ich vychovávali rodičia, ktorí boli takí opití a takí pohltení sebou, že ich po psychickej stránke absolútne nemohli vnímať.

Na ceste k uzdravovaniu budeš konfrontovaný mnohými skrytými tajomstvami. Ak ťa časť tvojho emocionálneho hĺbania priviedla k tomu, že máš začať skutočnosťou, že tvoji rodičia sú dospelé deti alkoholikov, tak ti blahoželáme – našiel si ďalší kus puzzle, ktorým si ty sám.

Keď sa budeš posúvať ďalej, budeš sa musieť zamerať aj na nedostatky, ktoré vo svojom vnútri vnímaš –sú to fakle sebaodcudzenia, ktoré ti odovzdali tvoji rodičia – dospelé deti alkoholikov. Uzdravenie si vyžaduje, aby si sa chopil svojich stratených stránok. Snaž sa netráviť príliš veľa času obviňovaním svojich rodičov za stratený čas. Namiesto toho to rozpoznaj, uznaj, teš sa z toho objavu, nauč sa odpustiť a potom to odovzdaj.

Nájdi si terapeuta alebo kouča, ktorý ti pomôže ísť ďalej, aby si mohol začať robiť zdravšie rozhodnutia pre svoju budúcnosť.

Čítaj čo najviac o tom, čo to znamená byť dospelé dieťa alkoholika, ako aj čo znamená byť vnúča alkoholika. Navštevuj 12-krokové stretnutia a spoločenské komunity online, ktoré sú zamerané na zvyšovanie uvedomovania si seba. Uč sa o spoluzávislosti, umožňovaní, popieraní, projekcii a druhu rozptyľujúceho fantazírovania. Začni meditovať ráno predtým, než začneš svoj deň a potom na konci dňa predtým, než pôjdeš spať. Začni sa miesto sprchovania kúpať. Cieľom je naučiť sa vnímať seba namiesto toho, aby si sa sebe samému vyhýbal.

Blahoželám ti a želám ti šťastie na tvojej ceste premeny. Si milovaný.

https://www.lisaaromano.com/blog/adult-children-alcoholics-when-your-mother-acoa