Drogová závislosť – čo si pamätať

Drogová závislosť je chronická choroba charakterizovaná vyhľadávaním a užívaním drog, ktoré je kompulzívne a ťažko kontrolovateľné aj napriek zložitým dôsledkom.

Zmeny v mozgu, ktoré sa pri užívaní drog časom objavia, ohrozujú sebakontrolu závislého a narušujú jeho schopnosť odolávať intenzívnemu nutkaniu brať drogy. Z toho dôvodu je drogová závislosť takisto recidivujúcim ochorením.

Recidíva je návrat k užívaniu drog po pokuse prestať. Recidíva naznačuje potrebu pre ďalšiu alebo odlišnú liečbu.

Väčšina drog ovplyvňuje oblasť odmeňovania v mozgu tým, že ju zaplavuje dopamínom. Táto nadmerná stimulácia oblasti odmeňovania spôsobuje intenzívny príjemný pocit eufórie, ktorý vedie ľudí k stále ďalšiemu užívaniu.

Časom sa mozog prispôsobí nadmernému prísunu domapínu, čím sa oslabuje euforický pocit, ktorý človek prežíva a ktorý je teraz oveľa miernejší v porovnaní s tým, keď človek užíval túto drogu na začiatku – označuje sa to ako tolerancia. Z tohto dôvodu sa dotyčný môže pokúšať užiť väčšie množstvo drog v snahe dosiahnuť rovnakú dopamínovú eufóriu.

Neexistuje jeden jediný faktor, ktorý by predurčoval, či sa dotyčný stane od drog závislým. Na riziko vzniku závislosti vplýva celá kombinácia genetických, enviromentálnych a vývojových faktorov. Čím viac týchto rizikových faktorov dotyčný má, tým je vyššia pravdepodobnosť, že užívanie drog uňho povedie k závislosti.

Drogová závislosť sa dá liečiť a môže byť úspešne zvládnutá.

Ďalšou dobrou správou je, že užívaniu drog a závislosti sa dá predísť. Učitelia, rodičia a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti zohrávajú kľúčovú úlohu vo vzdelávaní mladých ľudí a v prevencii pred užívaním drog a závislosťou.

https://www.drugabuse.gov/publications/drugfacts/understanding-drug-use-addiction