Porucha nárazového príjmu potravy (binge eating)

Táto porucha patrí medzi závažné duševné ochorenia, pri ktorých ľudia zažívajú stratu kontroly a pravidelne konzumujú obrovské množstvo jedla. Môže sa týkať kohokoľvek v ktoromkoľvek veku, ktoréhokoľvek pohlavia či pomerov. Ľudia s touto poruchou konzumujú obrovské množstvo jedla počas krátkeho časového obdobia. Nie je to o tom, že by si títo ľudia vyberali extra veľké porcie, ani o tom, že by sa v tom len vyžívali – od niečoho, čo je príjemné, je to veľmi vzdialené a je to tiež veľmi vyčerpávajúce. Pre dotyčných je ťažké s tým prestať, aj keby to chceli, a niektorí opisujú, že v danom čase sa cítia akoby odpojení od toho, čo robia alebo si následne dokonca nevedia spomenúť, čo jedli.

Tieto obdobia „záchvatového jedenia“ sú obyčajne plánované ako rituály a dotyčný si na túto príležitosť môže kupovať „špeciálne“ jedlo. Tento rituál sa obyčajne odohráva v súkromí, hoci dotyčný môže mimo to konzumovať bežné jedlá na verejnosti. Títo ľudia majú často pocity viny a hnusu kvôli svojmu nedostatku kontroly. Na rozdiel od bulímikov sa po danom rituály nevyprázdňujú. Epizódy záchvatového jedenia sú spojené s oveľa rýchlejšou konzumáciou, až kým sa dotyčný cíti nepríjemne plný, konzumuje obrovské množstvo jedla, aj keď nie je fyzicky hladný, konzumuje osamote, pretože sa hanbí kvôli množstvu skonzumovaného jedla a po prejedení sa cíti hnus či extrémne pocity viny.

Znaky tejto poruchy môžu byť rôzne, no ak sa u niekoho presne nezhodujú so všetkými kritériami potrebnými pre diagnostiku tejto poruchy, napr. ak sa záchvatové jedenie neodohráva tak často, ako sa očakáva, môže byť dotyčný diagnostikovaný inou konkrétnou poruchou príjmu potravy. Táto porucha je rovnako vážna ako ostatné poruchy a je dôležité, aby dotyčný čo najskôr podstúpil liečbu. Táto porucha často spôsobuje pribratie na hmotnosti a môže takisto viesť k zvýšenému tlaku, vysokému cholesterolu, diabetu 2. typu a ochoreniu srdca. Dotyční môžu takisto trpieť nízkym sebavedomím, nedostatkom sebadôvery, depresiou a úzkosťou. Podobne ako pri iných poruchách príjmu potravy je pravdepodobné, že okolie si najprv začne všímať zmeny v správaní a pocitoch a až potom fyzické príznaky.

Hoci táto porucha môže ovplyvniť kohokoľvek, zdá sa, že je bežnejšia u dospelých než u mladých ľudí, často sa prejaví v strednom veku. Môže sa rozvinúť z inej formy poruchy príjmu potravy alebo naopak – môže do nej prejsť. Obezita nie je porucha príjmu potravy, no niektorí ľudia sú často obézni kvôli emocionálnym problémom a nadmerná hmotnosť môže viesť k emocionálnym ťažkostiam. Nízke sebavedomie, vina, hanba a sociálna izolácia môžu byť súčasťou tohto obrazu. Vzťah medzi hmotnosťou, veľkosťou a zdravím je veľmi komplexný. Nie vždy je viditeľné, že niekto trpí poruchou príjmu potravy – pamätajte, že ide o duševné ochorenia. Ak sa trápite kvôli sebe alebo kvôli niekomu inému, mali by ste ihneď vyhľadať pomoc. Prvý krok je obyčajne návšteva všeobecného lekára.

Aké to je trpieť touto poruchou?

Všetok čas som trávila tým, že som myslela na jedlo. Dokonca som sa na to v noci budila. Niekedy mám pocit, že som stratila všetku kontrolu a že nič na svete sa nemôže cítiť tak zle ako ja po záchvatovom jedení; potom sa začnem trápiť kvôli svojej hmotnosti. Nikdy sa toho nezbavím.

Keď som mala takmer tridsať, začala som vnímať, že hmotnosť sa mi vymyká spod kontroly. Neustále som sa zaoberala tým, ako mi skáče váha a medzitým som mala obdobia kontroly a vysokého sebavedomia. Bolo to zvýrazňované periódami melanchólie a sebanenávisti a to najmä vtedy, keď mi hmotnosť trochu vyskočila. Až keď som mala vysoko cez tridsať, začala som mať dosť toho neustáleho zápasu s hmotnosťou, tým, ako vyzerám a čo si o sebe myslím. Jedného dňa po záchvate jedenia som sa rozhodla, že už stačilo. A tak sa začala moja cesta uzdravovania. Bola veľmi dlhá a práve na nej som konečne začala veriť, že veci sa dajú zmeniť a že môj život nebude ovládaný mojou poruchou príjmu potravy. Zažila som veľa výšin aj pádov – všetky sa odohrali po stresových obdobiach, a ešte stále sa vyskytnú obdobia, kedy sa chcem vrátiť späť – a občas sa to aj stane – no uvedomujem si, ako a prečo to robím a môžem s tým bojovať so zdravším postojom a bez ďalšieho sebatrestania.

https://www.beateatingdisorders.org.uk/types/binge-eating-disorder