Podľa štúdie závislosť od smartfónov spôsobuje v mozgu nerovnováhu, v dôsledku čoho sú ľudia unavení a prežívajú úzkosť

Ľudia závislí od svojich telefónov a internetu majú príliš veľa nebezpečného neurotransmiteru

Výskum sa zameriaval na ľudí, ktorí boli pripútaní k svojim mobilom a internetu. Zistil, že to poškodzuje spôsob, akým funguje ich mozog a zapríčiňuje chemickú nerovnováhu, ktorá by mohla vyvolať silnú úzkosť a únavu. Ľudia, ktorí sami seba opísali ako závislých od svojich telefónov, prešli testom známym ako MRS, ktorý skúma chemické zloženie ľudských mozgov. Merali úrovne kyseliny GABA, ktorá spomaľuje signály v mozgu. Zistilo sa, že pomer GABA k inému dôležitému neurotransmiteru bol veľmi vzdialený u ľudí, ktorí mali diagnostikovanú závislosť od internetu a smartfónov, čo by mohlo mať hlboký dopad na fungovanie ich mozgu.

Predchádzajúce štúdie prepojili GABA s videním, kontrolou motoriky a reguláciou rôznych mozgových funkcií vrátane úzkosti. Podľa kórejského univerzitného profesora Hyunk Suk Seo, ktorý tento výskum vykonával, zmeny v mozgu mohli byť tiež prepojené s problémami spracovávajúcimi informácie a emócie. Štúdia bola zameraná na 19 mladých ľudí, z ktorých mali všetci diagnostikovanú závislosť od internetu alebo smartfónu. Boli spárovaní s ľuďmi, ktorí závislí neboli, ale mali rovnaký vek a rod. Účastníci boli bodovaní, čo sa týka intenzity ich závislosti od smartfónov či internetu. Robilo sa to prostredníctvom dotazníka, ktorý napr. skúmal, do akej miery ich telefón ničí ich produktivitu či spánkové vzorce – toto skóre sa potom použilo na výpočet toho, aká silná je ich závislosť. Zistilo sa, že pomery GABA voči kreatinínu a dehydrogenáze – dvom ďalším dôležitým kyselinám – boli vo vzájomnom vzťahu ku skóre toho, akí boli ľudia závislí od internetu a svojich telefónov a od depresie a úzkosti.

http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/smartphone-internet-addiction-phone-imbalance-brain-anxiety-tiredness-study-research-a8084146.html