11 sep
 • By ZBZ Admin
 • Cause in

Emocionálne prejedanie sa

Emocionálne prejedanie sa znamená hľadanie útechy a úniku v jedle v období, keď sa necítim dobre. Keď sa niekto emocionálne prejedá, snaží sa nájsť útechu a upokojenie. Vychutnávať si jedlo ako formu odmeny alebo povzbudenie je z času na čas normálne; je to prirodzená súčasť života. Keď sa používa ako súčasť rôznych stratégií na zvládanie emócií a situácií, môže to byť nápomocné. No problém nastáva vtedy, ak je to jediná stratégia, ktorú používame a ak sa to deje tak pravidelne, že začíname mať pocit, že to nemáme pod kontrolou. Existujú kľúčové rozdiely medzi emocionálnym prejedaním sa a jedením kvôli tomu, lebo som fyzicky hladný.

Rozdiely

Emocionálny hlad

 • Prichádza odrazu.
 • Človek má pocit, akoby ho musel okamžite uspokojiť.
 • Vedie k baženiu po konkrétnom jedle, najmä takom, kde je vysoký obsah tuku a cukru.
 • Nie je uspokojený, keď má plný žalúdok.
 • Spôsobuje pocity viny, hanby a bezmocnosti.

Fyzický hlad

 • Prichádza postupne.
 • Vo svojej podstate to nie je nič akútne, urgentné.
 • Žiadúce sú rôzne druhy jedla.
 • Je uspokojený, keď sa človek naje.
 • Nespôsobuje negatívne emócie.

Stále sa dozvedáme nové veci o príčinách emocionálneho prejedania sa a o poruchách príjmu potravy. Neexistuje jedna hlavná príčina alebo spúšťač a pravdepodobne ide o komplexnú kombináciu genetických, psychologických, enviromentálnych, sociálnych a biologických faktorov.

Emocionálne prejedanie sa má tiež niečo spoločné s poruchou príjmu potravy formou záchvatového jedenia. To je však konkrétna diagnóza, keď k takejto forme záchvatového jedenia dochádza pravidelne počas dlhšieho časového obdobia a spôsobuje ťažkosti, kým emocionálne prejedanie sa opisuje druh správania spojeného s konzumáciou jedla. Niekto, kto trpí poruchou príjmu potravy formou záchvatového jedenia, bude tiež často konzumovať neobyčajne veľké množstvo jedla počas záchvatu, no to vždy neplatí pri emocionálnom prejedaní sa.

Čo vieme o emocionálnom prejedaní sa?

Počas leta 2014 bol realizovaný celonárodný prieskum v oblasti emocionálneho prejedania sa. Účelom tohto prieskumu bolo dozvedieť sa viac o osobných skúsenostiach ľudí, ktorí sú ovplyvnení emocionálnym prejedaním sa kvôli nadobudnutiu hlbšieho pochopenia tohto problému.

Prieskum bol zacielený na ľudí nad 18 rokov, ktorí záchvatovo jedia, kompulzívne sa prejedajú, majú pocit, že majú problémy s emocionálnym prijímaním potravy a sú obézni alebo zápasia so svojou hmotnosťou. Celkovo bolo získaných 1017 odpovedí a kľúčové výsledky tohto prieskumu sú uvedené nižšie:

85% respondentov povedalo, že majú negatívny telesný sebaobraz.

79% cítilo tlak zo strany spoločnosti, aby nížili svoju hmotnosť.

Z celkového počtu respondentov, ktorí v súvislosti so svojou hmotnosťou navštívili svojho všeobecného lekára, bola len u 21 percent z nich položená otázka týkajúca sa emocionálneho zdravia.

91% respondentov povedalo, že by uvítali podporu a to buď osobnú alebo online, ktorá by im pomohla s ich emocionálnym prejedaním sa.

Znaky emocionálneho prejedania sa

Behaviorálne znaky (týkajúce sa správania): jedenie potajomky, kupovanie množstva extra stravy, ukrývanie jedla, sociálna utiahnutosť a izolácia

Psychologické znaky: spočiatku pri jedení pocity útechy, úľavy a úniku, potom depresia, úzkosť, vina, hanba, obavy, znechutenie

Fyzické znaky: bolesti žalúdka, pocit nafúknutia, nevoľnosti, nezdravá pokožka, problémy so spánkom a únava, naberanie na hmotnosti

https://www.beateatingdisorders.org.uk/types/emotional-overeating