Je závislý stále ten istý človek?

Keď sú vaše vzťahy doma, v práci, v škole alebo inde poznačené v dôsledku závislosti vašich blízkych, nie je nezvyčajné myslieť si, že závislosť ich zmenila na iného človeka. No aké pravdivé je toto vnímanie? Mohla by závislosť naozaj spôsobiť, že človek sa odkloní od svojho skutočného ja? O tejto téme hovorí štátny psychológ z Ohája Dr. Brad Lander. Predchádzajúce štúdie s potkanmi odkryli niekoľko prekvapivých skutočností o tom, ako asi fungujú mysle závislých ľudí. V laboratóriu si závislé potkany opakovane vyberali návykovú látku pred jedlom, pitím, oddychom, sexom a inými druhmi základného správania. Aj vtedy, keď dostať sa k nej bolo zložité a vyžadovalo si to prejsť cez elektrifikovanú mriežku, stále si primárne vyberali drogu, hoci ich zasiahla elektrina.

Je závislosť rozhodnutie?

Hovorí o tom táto záverečná časť štúdie, keďže predpokladá, že drogová závislosť môže dokonca prepísať inštinkt pre prežitie. A je logické domnievať sa, že ak je kompromitovaný tento inštinkt, môžu byť kompromitované všetky ostatné inštinkty, ako aj správanie či osobnostné črty. Podľa Landera závislosť prepisuje mozog na fundamentálnej úrovni. Časť mozgu, ktorá sa nazýva nucleus accumbens, kontroluje vnímanie odmeny a pôžitku a práve táto časť je kvôli závislosti reštrukturalizovaná. Kvôli tejto závažnej neurologickej zmene Landers tvrdí, že človek, ktorý je v spároch závislosti, v skutočnosti nie je tým istým človekom. Nesúlad, ku ktorému dochádza, keď sa váš blízky stále menej podobá na človeka, ktorého ste poznali, môže spôsobiť značnú bolesť a konflikt. Chcete, aby s tým jednoducho prestal alebo sa správal ako predtým. No podľa Landersa to nie je možné, pokiaľ je závislosť vyživovaná. Pokiaľ mozog závislého pokračuje vo vymedzení vnímania odmeny a pôžitku týmto spôsobom, v stávke sú všetky ostatné časti jeho života vrátane základnej osobnosti a určite aj inštinkt prežitia.

Tak čo máte robiť, keď je niekto, koho milujete, závislý a nepodobá sa na človeka, ktorého poznáte?

Táto úprimná rada sa môže javiť ako chladná útecha: povzbudzujte a podporujte ho, zostaňte silní a optimistickí, no nezanedbávajte svoje vlastné potreby, pokiaľ čakáte, že zmení svoje rozhodnutie. Toto sa ľahšie povie než urobí, no je to veľmi dôležitý prístup, ktorý je potrebné si osvojiť.

Zázrak triezveho života

Ľudský mozog má neskutočnú schopnosť zmeniť sa – preukázaná flexibilita mozgu je udivujúca. Človek, ktorého poznáte, sa tak veľmi „neskrýva“ v tom závislom; skôr platí, že skutočná verzia človeka reprezentuje jeho prirodzený stav bez závislosti. To, na čo čakáte, nie je to, aby sa to staré milované prestalo skrývať, ale aby sa dotyčný konečne znovu po liečbe obnovil a vrátil sa do stavu, v akom bol predtým.

Hoci môže byť táto cesta frustrujúca, nezabúdajte, že závislosť dokáže premôcť všetko ostatné v mozgu. Namiesto toho, aby ste boli netrpezliví alebo sa hnevali na toho, koho milujete, presuňte svoju pozornosť a úsilie k produktívnejším činom. Nech už to zahŕňa učiť sa o závislosti všetko, čo sa dá alebo zabezpečiť svojmu blízkemu odbornú pomoc, ktorú potrebuje, môže to byť tá najlepšia príležitosť, aby nastúpil na cestu späť a vrátil sa opäť do svojho skutočného stavu.

https://www.soberrecovery.com/addiction/is-the-addict-still-the-same-person?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=CO_362841/