Facebook, E-mail, hry a porno – pohľad na závislosť od technológií

Keďže moderné technológie preberajú kontrolu nad naším životom, znamená to, že závislosť od internetu bude ďalšia „veľká vec“? Predstava toho, že by mohla existovať závislosť od internetu, môže vyvolať úsmev, kým si neuvedomíme, že kompulzívne videohry nesú zodpovednosť za niekoľko desivých úmrtí po celom svete, vrátane príkladov z Číny a Južnej Kórey, kde závislí v kuse hrali viac ako 50 hodín predtým, než utrpeli extrémnu zástavu srdca. Keďže na celom svete je dnes asi 1,5 miliardy užívateľov internetu, stal sa integrálnou súčasťou našej spoločnosti. Kvôli obrovskému úspechu internetu sa výskumníci začali zaujímať o výskyt novej možnej poruchy – závislosti od počítačov (alebo poruchy závislosti od internetu).

Čo je závislosť od internetu?

Porucha závislosti od internetu (IAD) je kontroverzný výraz, ktorý sa používa na opísanie problematického používania internetu. IAD nie je uvedená ako oficiálna diagnóza v diagnostickej a štatistickej príručke duševných chorôb. Mnohí si kladú otázku, či sa prílišné používanie internetu môže naozaj rátať za závislosť. Takéto používanie by mohlo byť len symptómom iných skrytých faktorov ako je depresia, úzkosť či potreba nájsť si prácu. Tí, ktorí sú presvedčení, že prílišné používanie internetu je jedinečný fenomén, modifikovali kritériá pre diagnostikovanie patologického gamblingu na diagnostikovanie IAD. Ak niekto trpí IAD, musí byť na ňom zrejmých päť a viac nasledovných skutočností:

  1. Je internetom celkom zaujatý (rozmýšľa o predošlej alebo nasledujúcej aktivite online).
  2. Aby dosiahol uspokojenie, potrebuje používať internet tak, že pri ňom trávi stále viac času.
  3. Používanie internetu sa snaží neúspešne kontrolovať, skrátiť alebo zastaviť.
  4. Keď sa snaží obmedziť alebo zastaviť používanie internetu, je nepokojný, náladový, depresívny alebo podráždený.
  5. Zostáva online dlhšie než pôvodne zamýšľal.
  6. Kvôli internetu ohrozuje alebo riskuje stratu dôležitého vzťahu, práce, vzdelania či kariéry.
  7. Klame rodine, terapeutovi či iným, aby zatajil rozsah používania internetu.
  8. Internet používa ako spôsob úniku od problémov alebo spôsob úľavy od dysforickej nálady (t. j. pocitov bezmocnosti, viny, úzkosti, depresie).

Kto sa môže stať závislým od internetu a od čoho konkrétne?

Napriek predošlým presvedčeniam, že závislosť od internetu prevažuje najmä u mladých introvertných mužov, nové štúdie ukázali, že táto závislosť môže ovplyvňovať ľudí v akomkoľvek rode, veku a socioekonomickom postavení. Ľudia si najpravdepodobnejšie rozvinú nezdravé internetové návyky používaním sociálnych aplikácií ako je e-mail, okamžité správy (instant messaging) a sociálne siete (Facebook, Myspace). Obzvlášť návykové sú čety a MMORPG (multipočetné rolové hry), keďže užívateľovi v okamihu umožňujú komunikovať so stovkami, ak nie tisíckami iných užívateľov. Sociálne interakcie online môžu dotyčnému pomáhať napĺňať nenaplnené potreby reálneho spoločenského života a tým uňho podporovať dlhodobé používanie internetu.

Mali by sme uviesť, že väčšina štúdií o používaní internetu vychádza z nahlásených subjektívnych údajov. Tento spôsob nepochybne vedie k zníženému počtu uvádzaných používateľov internetovej pornografie. Podľa AVN Media Network ľudia v Spojených štátoch minú asi tri miliardy dolárov na internetové porno. Okrem sociálnych aplikácií porno s určitosťou zohráva signifikantnú rolu v závislosti od internetu. Môžeme teda tvrdiť, že prílišné používanie internetu je vskutku charakteristikou závislosti? Je pravdepodobné, že táto debata sa tak skoro neskončí. Tak či tak, internet tu zostane a mnohí, ktorí majú problém s kontrolovaním svojho používania internetu, by mohli mať výrazný úžitok z toho, keby dostali pomoc, najmä ak je ich používanie internetu spojené aj s finančnými stratami.

https://www.psychologytoday.com/blog/all-about-addiction/201004/facebook-e-mail-games-and-porn-glimpse-our-addiction-technology