Závislosť od gamblingu (patologické hráčstvo)

Nepatologické hráčstvo je obvykle spoločensky akceptovateľné správanie. No závislosť od patologického hráčstva, gambling, je celkom iný príbeh. Ak sa nelieči, môže negatívne ovplyvniť tvoju finančnú situáciu, vzťahy a iné aspekty tvojho života. Podľa Národného výboru pre problémový gambling patologické hráčstvo ovplyvňuje viac ako 2 percentá Američanov. Ak si závislý od gamblingu, môžeš pociťovať nekontrolovateľné nutkanie kupovať si žreby, navštevovať kasína, hrať na výherných automatoch, stávkovať alebo gamblovať online. Konkrétny typ a frekvencia tvojho gamblerského správania sa môže meniť. No vo všeobecnosti platí, že toto správanie nedokážeš ovládať. Gamblovať budeš naďalej aj napriek tomu, že budeš čeliť negatívnym sociálnym, finančným či zákonným dôsledkom. Väčšina ľudí so závislosťou od gamblingu sú muži. No tento druh závislosti môže ovplyvňovať aj ženy.

Aké sú symptómy závislosti od gamblingu?

Závislí ľudia sa často snažia zakryť svoj stav, no závislosť od gamblingu môže byť ťažké utajiť. Môžeš potrebovať častý prístup do kasín alebo na online hry. Aj keď hráš doma a nikto iný tam nie je, tvoja závislosť sa môže začať prejavovať v iných oblastiach tvojho života. Ak máš závislosť od gamblingu, môžu byť na tebe zrejmé niektoré alebo všetky druhy nasledujúceho správania:

 • posadnutosť akýmkoľvek typom gamblingu
 • gambluješ, aby si mal lepší pocit zo života
 • zlyhávaš v ovládaní svojho gamblingu
 • vyhýbaš sa práci či iným záväzkom, aby si mohol gamblovať
 • zanedbávaš platenie účtov a výdavkov a peniaze používaš na gambling
 • predávaš veci, aby si mohol gamblovať
 • kradneš peniaze, aby si mohol gamblovať
 • klameš o svojom gamblovaní
 • po gamblovaní máš pocity viny
 • pri gamblovaní podstupuješ stále väčšie riziko

Takisto môžeš prežívať nasledujúce dôsledky svojej závislosti od gamblingu:

 • rozpadávanie sa vzťahov či priateľstiev
 • strata domu, práce, auta či iného majetku

Ľudia závislí od gamblingu nemusia vždy gamblovať často. No keď začnú, nemusia dokázať prestať.

Čo spôsobuje závislosť od gamblingu?

Keď si závislý od gamblingu, časť tvojho mozgu zvaná insula (ostrovček) môže byť abnormálne aktívna. Táto hyperaktívna oblasť v mozgu môže viesť k narušenému mysleniu. To môže spôsobovať, že vidíš vzorce v neusporiadaných súvislostiach a po krátkych nezdaroch v gamblingu pokračuješ. Tvoj mozog môže reagovať na gambling rovnako ako reaguje mozog alkoholika na pitie. Čím viac kŕmiš svoj návyk, tým sa stáva horším.

Ako sa závislosť od gamblingu lieči?

Pomocou správnej liečby je závislosť od gamblingu zvládnuteľná. Na rozdiel od niekoho, kto je závislý od jedla, ty k svojmu prežitiu predmet svojej závislosti nepotrebuješ. Jednoducho sa potrebuješ naučiť, ako rozvíjať zdravý a vyvážený vzťah k peniazom. Je dôležité, aby si s hraním prestal úplne, keďže príležitostné hranie ťa môže priviesť k recidíve. Program uzdravovania ti môže pomôcť rozvíjať kontrolu impulzivity. Vo všeobecnosti sa závislosť od gamblingu lieči podobnými metódami ako iné závislosti.

Ústavný liečebný program

Hoci sa to často nevyžaduje, niektorí ľudia potrebujú pre prekonanie závislosti od gamblingu štruktúru, ktorú poskytuje ústavná liečba. Tento druh programu môže byť užitočný najmä vtedy, keď sa bez pomoci nedokážeš vyhýbať kasínam či iným miestam, kde sa gambluje. Budeš tam musieť zostať určitý čas, ktorý sa pohybuje v rozmedzí od 30 dní po celý rok.

Ambulantný liečebný program

Tieto druhy programu sa používajú bežnejšie. Počas neho budeš navštevovať vyučovania v danom zariadení. Takisto môžeš navštevovať skupinové stretnutia a individuálnu terapiu. Budeš naďalej bývať doma a chodiť do školy, práce či na iné každodenné aktivity.

12-krokové programy

Anonymní gambleri (GA) či iné 12-krokové programy ti takisto môžu pomôcť prekovať tvoju závislosť od gamblingu. Tento typ programu môže byť zvlášť užitočný, keď si nemôžeš dovoliť intenzívnejšie možnosti liečby. Program nasleduje rovnaký model ako Anonymní alkoholici a pomáha ti budovať podpornú sieť s inými uzdravujúcimi sa závislými od gamblingu. S členmi skupiny sa budeš stretávať raz alebo viackrát týždenne.

Psychoterapia alebo kognitívno-behaviorálna terapia

Okrem skupinového poradenstva či podporných stretnutí ti môže pomôcť aj individuálna terapia. Závislosť od gamblingu môže vychádzať z hlbších emocionálnych problémov či otázok, ktorým sa vyhýbaš. Budeš ich musieť riešiť, ak chceš zmeniť sebadeštruktívne vzorce, vrátane závislosti od gamblingu. Poradenstvo ti poskytne miesto, kde sa môžeš otvoriť a hovoriť o týchto veciach.

Lieky

V niektorých prípadoch budeš možno potrebovať lieky, aby ti pomohli prekonať tvoje nutkanie hrať. Tvoja závislosť od gamblingu môže vychádzať z nejakého stavu, týkajúceho sa duševného zdravia, akým môže byť napr. bipolárna porucha. V týchto prípadoch sa musíš naučiť zvládať tento stav tým, že si rozvinieš lepšiu kontrolu impulzivity.

Zmena životného štýlu

Riešenie finančných dôsledkov gamblingu je niekedy tou najťažšou súčasťou procesu uzdravovania. Na začiatku možno budeš musieť odovzdať zodpovednosť za svoje finančné záväzky svojmu partnerovi alebo inému priateľovi, ktorému dôveruješ. Tiež sa možno budeš musieť vyhýbať miestam a situáciám, ktoré môžu spustiť tvoje nutkanie gamblovať, ako sú kasína či športové akcie.

Aké podporné zdroje sú dostupné?

Ak máš podozrenie, že ty alebo tvoj blízky má problém so závislosťou od gamblingu, porozprávaj sa so svojím lekárom alebo odborníkom na duševné zdravie. Pomôžu ti získať potrebné informácie a podporu, ktorú potrebuješ. Informácie o závislosti od gamblingu a možnostiach liečby poskytuje aj niekoľko organizácií. Môžu ti pomôcť a nasmerovať ťa na miestne podporné služby alebo služby poskytované online.

Môžu ti pomôcť nasledovné organizácie:

 • Anonymní gambleri  (Pozn. k prekladu: na Slovensku funguje skupina v Trenčíne http://www.anonymnigambleritrencin.sk/)
 • Anonymní dlžníci
 • Národný výbor pre problémové gamblerstvo

Aké sú vyhliadky pre liečbu závislosti od gamblingu?

Podobne ako pri iných závislostiach, aj závislosť od gamblingu môže byť ťažké zastaviť. Možno sa hanbíš priznať, že máš problém a to najmä preto, lebo veľa ľudí hrá bez toho, aby sa u nich rozvinula závislosť. Prekonanie hanby, ktorú cítiš, bude veľkým krokom na ceste k uzdravovaniu. Program uzdravovania, individuálne poradenstvo, lieky a zmena životného štýlu ti môžu pomôcť prekonať tvoju závislosť. Ak svoj problém s gamblingom nebudeš liečiť, môže viesť k vážnym finančným problémom. Takisto môže negatívne ovplyvniť tvoje vzťahy s členmi rodiny, priateľmi a inými. Efektívna liečba ti môže pomôcť vyhnúť sa týmto dôsledkom a napraviť vzťahy prostredníctvom uzdravovania sa.

https://www.healthline.com/health/addiction/gambling#outlook