Genetika drogovej a alkoholovej závislosti

Rola rodinnej histórie

Závislosť vzniká z 50 percent kvôli genetickej predispozícii a z 50 percent kvôli nedostatočným zručnostiam. Túto skutočnosť potvrdili početné štúdie. Jedna z nich skúmala 861 jednovaječných dvojčiat a 653 dvojvaječných dvojčiat. Keď bol jeden z jednovaječných dvojčiat závislý od alkoholu, u druhého bola vysoká pravdepodobnosť, že sa tiež stane závislým. V prípade dvojvaječných dvojčiat to bolo tak, že keď bol jeden z nich závislý, u druhého k závislosti nemuselo dôjsť. Na základe tejto štúdie sa potvrdilo, že k závislosti z 50-60 percent dochádza kvôli genetickým faktorom. (1) Tieto počty potvrdili aj iné štúdie. (2) Ďalších 50 percent je kvôli nedostatočným zručnostiam ako je napr. neschopnosť zvládať stres či nepríjemné emócie.

U detí závislých je 8krát vyššia pravdepodobnosť, že sa u nich rozvinie závislosť. Jedna štúdia skúmala 231 ľudí, u ktorých bola diagnostikovaná drogová alebo alkoholová závislosť a porovnávali ich so 61 ľuďmi, ktorí neboli závislí. Ďalej skúmala priamych príbuzných (rodičov, súrodencov a deti) týchto ľudí. Zistilo sa, že ak je rodič drogovo alebo alkoholovo závislý, u dieťaťa je o 8krát vyššia pravdepodobnosť, že sa u neho rozvinie závislosť. (3)

Prečo existujú gény podporujúce závislosť? Každý z nás má genetickú predispozíciu pre závislosť, pretože k tomu existuje vývojový predpoklad. Keď nejaké zviera konzumuje jedlo, ktoré mu chutí, existuje predpoklad, že si tento príjemný pocit spojí s daným jedlom, takže ho bude aj v budúcnosti vyhľadávať. Inými slovami – potenciál pre závislosť je trvalo vtlačený v našom mozgu. Každému sa stalo, že zjedol príliš veľa svojho obľúbeného jedla aj napriek tomu, že vedel, že to pre neho nie je dobré.

Hoci u každého existuje potenciál pre závislosť, u niektorých existuje väčšia predispozícia než u iných. Niektorí ľudia pijú alkoholicky od samého začiatku. Iní začínajú ako striedmi konzumenti a neskôr sa stanú alkoholikmi. Ako sa to deje?

Opakované zneužívanie drog či alkoholu natrvalo preprogramuje tvoj mozog. Ak začneš s nízkou genetickou predispozíciou na závislosť, aj napriek tomu sa môžeš stať závislým. Ak opakovane zneužívaš drogy či alkohol kvôli zlým zručnostiam, potom si natrvalo preprogramuješ mozog. Zakaždým, keď zneužiješ alkohol, posilníš si tým prepojenia spojené s pitím a budeš ho vyhľadávať ešte viac. Čím viac budeš vyhľadávať účinok alkoholu, tým je vyššia šanca, že sa u teba nakoniec rozvinie závislosť.

Tvoje gény neznamenajú tvoj osud. Môžeš ho zvrátiť práve pri tých 50 percentách, ktoré sú zapríčinené nedostatočnými zručnosťami. Množstvo ľudí vyrástlo v závislých rodinách, no dokázalo prekonať svoju rodinnú históriu a žije šťastný život. Aj ty môžeš využiť túto príležitosť a zmeniť svoj život.

Aká je tvoja rodinná história?

Väčšina ľudí veľmi dobre nepozná svoju rodinnú históriu závislosti. Vo väčšine rodín sa o závislosti nehovorí. Nebolo to tak dávno, keď si mohol mať v rodine agresívneho alkoholika a nikto o tom nehovoril. Nanajvýš sa zmohli na poznámku typu: „Pije trošku viac ako by mal.“ Ľudia so závislosťou nemohli urobiť takmer nič, preto bolo zbytočné o nej hovoriť.

No dnes sa dá so závislosťou urobiť veľa, preto stojí za to hovoriť o rodinnej histórii. Keď prestaneš užívať a povieš svojej rodine, že sa uzdravuješ, často sa stane, že ti začnú odkrývať svoje rodinné tajomstvá. Práve vtedy niektorí členovia rodiny vystúpia z tieňa a začnú rozprávať svoj vlastný príbeh.

Nech sa tvoje zručnosti stanú odkazom, ktorý odovzdáš svojim deťom. Nedovoľ, aby boli tvoje gény jediným odkazom, ktorý odovzdáš svojim deťom. U tvojich detí je vyššia pravdepodobnosť, že sa stanú závislé práve kvôli tvojej závislosti. No ich gény sa nemusia stať ich osudom. Môžeš svojim deťom pomôcť žiť šťastne tým, že ich naučíš zdravým zručnostiam – tým, že pre nich budeš príkladom uzdravovania.

Je závislosť choroba?

Uvažuj o chorobe srdca. K tomuto ochoreniu dochádza sčasti kvôli génom a sčasti kvôli zlému životnému štýlu, napr. nezdravému stravovaniu, nedostatočnému cvičeniu či fajčeniu. To isté platí pre iné bežné ochorenia, napr. pre cukrovku, ktorá sa prejaví v dospelosti. K mnohým formám rakoviny dochádza takisto kvôli kombinácii génov a životného štýlu. No keby ti lekár povedal, že máš cukrovku či ochorenie srdca, nemyslel by si si, že si zlý človek. Rozmýšľal by si: „Čo môžem urobiť preto, aby som túto chorobu prekonal?“ Rovnako by si mal pristupovať aj k závislosti. Závislosť je rovnaká ako väčšina závažných ochorení.

Závislosť nie je slabosť. Skutočnosť, že závislosť prechádza naprieč všetkými socio-ekonomickými hranicami potvrdzuje, že je to choroba. Tí, ktorí závislosti nerozumejú, ti povedia, že len potrebuješ byť silnejší, aby si dokázal ovládať svoje užívanie. No keby to bola pravda, potom by boli závislí iba neúspešní či nemotivovaní ľudia a aj napriek tomu 10 percent vysoko funkčných ľudí je závislých.

Ak si myslíš, že závislosť je slabosť, ktorá ťa posunie do kúta, z ktorého sa nevieš dostať. Zameriaš sa na to, aby si bol silnejší a budeš sa usilovať ovládať svoje užívanie namiesto toho, aby si svoju závislosť riešil ako chorobu a zameral sa na zastavenie užívania.

Krížová závislosť

Ak máš rodinnú históriu závislosti, môžeš sa stať závislým od akejkoľvek drogy. Ak je prinajmenšom jeden člen tvojej rodiny závislý od alkoholu, je u teba väčšia šanca rozvoja závislosti od akejkoľvek inej drogy ako sú opiáty, kokaín či marihuana. Ku krížovej závislosti dochádza, pretože všetky závislosti fungujú v tej istej časti mozgu. Ak je tvoj mozog naprogramovaný tak, že máš predispozíciu k závislosti, potom máš predispozíciu na všetky závislosti.

To platí najmä pre ženy, ktoré pochádzajú z alkoholických rodín, no často si rozvinú závislosti, ktoré zostávajú nezistené, ako sú závislosti od sedatív, liekov proti bolesti či poruchy príjmu potravy.

Jedna závislosť môže viesť k iným závislostiam a jedna droga môže spôsobiť, že zrecidivuješ inou drogou. To je jeden z dôsledkov mozgu, ktorý je naprogramovaný na závislosť. Povedzme, že si závislý od kokaínu. Ak chceš prestať užívať kokaín, potom musíš prestať s užívaním všetkých návykových drog vrátane alkoholu a marihuany. Možno si nikdy s ničím ostatným nemal problém, no ak budeš ďalej užívať drogy či marihuanu, hoci len príležitostne, nakoniec ťa privedú späť k tvojej droge. Uzdravovanie si vyžaduje úplnú abstinenciu.

Ako krížová závislosť spôsobuje recidívu:

  1. Všetky závislosti operujú v rovnakej časti mozgu. Závislosť je závislosť, preto ťa jedna droga môže priviesť späť k akejkoľvek inej droge.
  2. Aj striedme pitie či fajčenie marihuany znižuje tvoje zábrany a to je dôvod, prečo je pre teba ťažšie robiť správne rozhodnutia.
  3. Ak prestaneš užívať svoju drogu, no naďalej užívaš alkohol či marihuanu, dávaš tým najavo, že sa nechceš naučiť nové zručnosti a že nechceš zmeniť svoj život. Vyjadruješ tým, že sa chceš naďalej spoliehať na drogy či alkohol, ktoré ti poskytujú únik, relax či odmenu. No ak sa tieto nové zručnosti nenaučíš, potom sa nezmeníš a tvoja závislosť ťa opäť dobehne.

Liečba drogovej a alkoholovej závislosti

Závislosť nie je niečo, čo by si mal ďalej skrývať alebo za čo by si sa mal hanbiť. Existuje liečba a nádej. Veľa ľudí podstúpilo liečbu a ich život sa zmenil. Existuje veľa liečebných možností závislosti vrátane svojpomocných skupín a ambulantnej či ústavnej liečby.

Už si urobil prvý krok smerom k liečbe – položil si si otázku: „Som závislý?“ Teraz urob ďalší krok a zmeň svoj život. Požiadaj o pomoc, nauč sa zručnosti ako sa uzdraviť zo závislosti, nauč sa zručnosti na prevenciu recidívy, aby si viac nemusel trpieť.

https://www.iwanttochangemylife.org/addiction-recovery/is-addiction-a-disease.htm