Genetika závislosti

Akú úlohu zohráva rodinná anamnéza

Na závislosti má 50 percentný podiel genetická predispozícia a 50 percentný podiel slabé zručnosti. Túto skutočnosť potvrdili mnohé štúdie. Jedna sa zamerala na 861 jednovaječných dvojičiek a 653 dvojvaječných dvojičiek. Keď bola jedna z jednovaječných dvojičiek závislá od alkoholu, u druhej existovala vysoká pravdepodobnosť, že bude takisto závislá. No keď sa závislosť prejavila u jednej z dvojvaječných dvojičiek, tá druhá ju nemusela mať. Na základe rozdielov medzi jednovaječnými a viacvaječnými dvojičkami štúdia ukázala, že 50-60 % sa na závislosti podieľajú genetické faktory. Tieto čísla potvrdili aj ďalšie štúdie.

U detí závislých je 8krát vyššia pravdepodobnosť, že sa u nich rozvinie závislosť. Jedna štúdia sa zamerala na 231 ľudí, u ktorých bola diagnostikovaná závislosť od drog alebo alkoholu a porovnala ich so 61 ľuďmi, ktorí neboli závislí. Potom sa zamerala na ich príbuzných „z prvého kolena“ (rodičov, súrodencov alebo deti). Zistilo sa, že ak bol rodič závislý od drog alebo alkoholu, u jeho dieťaťa bola 8x vyššia pravdepodobnosť, že sa u neho tiež rozvinie závislosť.

Prečo existujú gény podporujúce závislosť? Všetci máme genetickú predispozíciu na závislosť, lebo sme tak vývojovo nastavení. Keď zviera konzumuje nejakú potravu, ktorá mu chutí, začne si s ňou spájať potešenie a preto ju v budúcnosti bude vyhľadávať. Inými slovami povedané – potenciál pre závislosť máme zakomponovaný v našom mozgu. Každý už zjedol príliš veľa svojho obľúbeného jedla, hoci vedel, že to preňho nie je dobré.

Hoci má každý potenciál stať sa závislým, niektorí ľudia majú väčšiu predispozíciu voči závislosti než iní. Niektorí pijú alkoholicky od samého začiatku. Iní začnú piť striedmo a alkoholikmi sa stanú neskôr. Ako sa to deje?

Opakované zneužívanie drog či alkoholu trvale mení prepojenia v mozgu. Ak začneš s nízkou genetickou predispozíciou voči závislosti, aj tak môžeš skončiť ako závislý. Ak opakovane zneužívaš drogy alebo alkohol, pretože máš slabé zručnosti pre zvládanie života, potom si trvale zmeníš to, ako tvoj mozog funguje. Zakaždým, keď zneužiješ alkohol, posilníš v mozgu „cestičky“ spojené s pitím a budeš sa za pitím naháňať ešte viac. Čím viac budeš vyhľadávať účinok alkoholu, tým väčšia je šanca, že sa u teba nakoniec rozvinie závislosť.

Tvoje gény nie sú tvojím osudom. 50 % závislosti, ktorá je zapríčinená slabými zručnosťami pre zvládanie života je to miesto, kde to môžeš zmeniť. Veľa ľudí pochádza zo závislých rodín, no dokázali prekonať svoju rodinnú históriu a žijú šťastne. Túto príležitosť môžeš využiť k tomu, aby si zmenil svoj život. (Odkaz: www.AddictionsAndRecovery.org)

Aká je tvoja rodinná anamnéza?

Väčšina ľudí veľmi dobre nepozná rodinnú anamnézu závislosti. Závislosť nie je niečo, o čom väčšina ľudí hovorí. Nemuselo to byť veľmi dávno, čo bol v tvojej rodine agresívny alkoholik, no nikto o tom nehovorí. Nanajvýš niekto prehodí poznámku: „No, pije trochu viac.“ V minulosti ľudia so závislosťou veľa nemohli urobiť, preto o tom ani nemalo cenu rozprávať.

No dnes sa so závislosťou dá urobiť veľa, preto stojí za to o nej hovoriť. Keď prestaneš užívať/piť a povieš svojej rodine, že sa uzdravuješ, často ti začnú hovoriť o „rodinných tajomstvách“. Vtedy sa stane, že členovia rodiny môžu vyjsť s pravdou von a povedia ti svoj príbeh.

Nech sú tvoje zručnosti pre zvládanie života odkazom, ktorý odovzdáš svojim deťom. Nedovoľ, aby boli jediným odkazom, ktorý odovzdáš deťom, tvoje gény. Je u nich vyššia pravdepodobnosť závislosti práve kvôli tvojej závislosti. No ich gény nemusia byť ich osudom. Môžeš im pomôcť žiť šťastne, keď ich naučíš zdravým zručnostiam pre zvládanie života – budeš im príkladom vo svojom uzdravovaní.

Je závislosť choroba?

Závislosť je ako väčšina chorôb. Zoberme si chorobu srdca, ktorá je hlavnou príčinou úmrtí v rozvinutom svete. Dochádza k nej sčasti kvôli génom a sčasti kvôli zlým rozhodnutiam, týkajúcim sa životného štýlu ako je nesprávne stravovanie, nedostatočné cvičenie a fajčenie. To isté platí pre iné rozšírené ochorenia ako je napr. cukrovka. Mnohé formy rakoviny vznikajú takisto kvôli kombinácii génov a životného štýlu. No ak by ti tvoj lekár povedal, že máš cukrovku alebo chorobu srdca, necítil by si sa ako zlý človek. Rozmýšľal by si: „Čo môžem robiť, aby som to ochorenie prekonal?“ Takto by si mal pristupovať aj k závislosti.

Závislosť nie je slabosť. Skutočnosť, že závislosť prekonáva všetky sociálno-ekonomické hranice potvrdzuje, že je to choroba. Ľudia, ktorí nevedie, čo to je závislosť, ti povedia, že jednoducho musíš byť silnejší a kontrolovať svoje užívanie/pitie. No ak by to bola pravda, tak by ňou trpeli len neúspešní alebo nemotivovaní ľudia, no trpí ňou aj 10 % vysoko funkčných exekutívnych pracovníkov.

Ak si myslíš, že závislosť je slabosť, zatlačíš sa do kúta, z ktorého nebudeš vedieť vyjsť. Sústredíš sa na to, aby si bol silnejší a snažil sa kontrolovať svoje užívanie namiesto toho, aby si k nej pristupoval ako k chorobe a zameral sa na ukončenie svojho užívania.

Krížová závislosť

Ak máš v rodinnej anamnéze závislosť, môžeš sa stať závislým od akejkoľvek drogy. Ak je aspoň jeden z členov tvojej rodiny závislý od alkoholu, je u teba vyššia šanca rozvoja závislosti od akejkoľvek inej drogy. Ku krížovej závislosti dochádza preto, lebo všetky závislosti operujú v rovnakej časti mozgu. Ak je tvoj mozog uspôsobený tak, že máš predispozíciu voči jednej závislosti, potom máš predispozíciu voči všetkým závislostiam.

To je dôležité najmä pre ženy, ktoré môžu pochádzať z alkoholických rodín, no často sa u nich rozvinie závislosť, ktorá je nezistená, napr. od trankvilizérov, liekov proti bolesti alebo to môžu byť poruchy príjmu potravy.

Jedna závislosť môže viesť k ďalším a jedna droga môže spôsobiť, že zrecidivuješ inou drogou. Toto je jeden z dôsledkov mozgu uspôsobeného na závislosť. Predpokladajme, že si závislý od kokaínu. Ak chceš prestať brať kokaín, musíš prestať brať všetky návykové drogy vrátane alkoholu a marihuany. Možno si nikdy nemal problém ani s jednou z nich, no ak budeš ďalej užívať alkohol či marihuanu, dokonca len príležitostne, nakoniec ťa privedú späť k tvojej hlavnej droge. Uzdravovanie si vyžaduje úplnú abstinenciu.

Ako krížová závislosť spôsobuje recidívu:

Všetky závislosti fungujú v rovnakej časti mozgu. Závislosť je závislosť, preto ťa jedna droga môže priviesť späť k akejkoľvek inej droge.

Aj striedme pitie či fajčenie marihuany znižuje tvoje zábrany, čo spôsobuje, že je pre teba ťažšie robiť správne rozhodnutia.

Ak prestaneš užívať svoju hlavnú drogu, ale budeš ďalej užívať alkohol či marihuanu, hovoríš tým, že sa nechceš učiť nové zručnosti ako zvládať život a nechceš svoj život meniť. Hovoríš, že sa chceš naďalej spoliehať na drogy či alkohol, aby si cez ne mohol unikať, relaxovať a odmeňovať sa. No ak sa tieto nové zručnosti nenaučíš, potom sa nezmeníš a tvoja závislosť ťa opäť dobehne.

Odkaz: www.AddictionsAndRecovery.org)

https://www.addictionsandrecovery.org/is-addiction-a-disease.htm