Ako sa mozog stáva závislým od gamblovania

Návykové drogy podobne ako gambling vytvárajú v mozgu nové nervové prepojenia

Keď mala Shirley okolo 20 rokov, vybrala sa spolu s priateľmi do Las Vegas, aby sa trocha zabavili. Vtedy prvý raz gamblovala. Zhruba o desať rokov neskôr, keď pracovala ako právnička na Východnom pobreží, príležitostne si odbehla do Atlantic City. No keď mala niečo cez štyridsať, štyrikrát do týždňa vynechávala prácu, aby navštívila nové kasína v štáte Connecticut. Hrala takmer výhradne blackjack, pri každom kole riskujúc stratu tisícov dolárov a potom cestou domov mala problém niekde zohnať 35 centov, aby zaplatila cestné mýto. Nakoniec dávala do hry každý zarobený cent a mala prečerpané limity na všetkých kreditných kartách. „Stále som chcela hrať. Milovala som to – milovala som ten pocit, ktorý som pri tom mala“, povedala.

V roku 2001 sa dostala do problémov so zákonom. Bola usvedčená, že svojich klientov okradla o veľa peňazí a dva roky strávila vo väzení. Začala navštevovať Anonymných gamblerov, terapeuta a postupne menila svoj život. „Uvedomila som si, že som sa stala závislou. Trvalo mi veľmi dlho priznať si to, ale bola to pravda; bola som závislá presne tak, ako ktokoľvek iný.“

Ešte pred desiatimi rokmi bola myšlienka, že niekto by mohol byť závislým od návyku ako je gambling podobne ako je niekto závislým od drog, kontroverzná. Terapeutka Shirley nikdy nepovedala, že je závislá; dospela k tomu sama. Dnes sa výskumy zhodujú v tom, že v niektorých prípadoch predstavuje gambling skutočnú závislosť.

V minulosti komunita psychiatrov vo všeobecnosti vnímala patologické hráčstvo skôr ako kompulzivitu než závislosť – správanie primárne motivované potrebou zbaviť sa úzkosti než bažením po intenzívnom pôžitku. V osemdesiatych rokoch pri aktualizovaní Diagnostického a štatistického manuálu duševných chorôb Americká asociácia psychiatrov oficiálne klasifikovala patologické hráčstvo ako poruchu kontroly impulzivity – toto neurčité označenie dostala skupina súvisiacich chorôb, ktoré v tom čase zahŕňali kleptomániu, pyromániu a trichotilomániu (vytrhávanie vlasov). Míľnikom sa stalo posledné vydanie manuálu, vydané v máji, v ktorom asociácia posunula patologické hráčstvo do kapitoly so závislosťami. Toto rozhodnutie, ktoré nasledovalo po 15 rokoch úvah, odráža nové chápanie biológie skrývajúcej sa za závislosťou a už zmenilo spôsob, akým psychiatri pomáhajú ľuďom, ktorí nedokážu prestať gamblovať.

Efektívnejší spôsob liečby je stále viac potrebnejší, pretože gambling je dnes akceptovateľnejší a prístupnejší než kedykoľvek predtým. Štyria z piatich Američanov hovoria, že v živote aspoň raz gamblovali. S výnimkou štátov Havaj a Utah každý štát ponúka určitú formu legalizovaného gamblingu. A dnes ani nemusíš odísť z domu, keď chceš gamblovať – stačí ti pripojenie na internet a telefón. Na základe rôznych prieskumov je zrejmé, že dnes sú asi dva milióny ľudí v Amerike závislých od gamblingu a takmer u 20 miliónov občanov tento zvyk vážne zasahuje do ich práce a spoločenského života.

Dve veci z rovnakého cesta

Americká asociácia psychiatrov založila svoje rozhodnutie na nedávnych početných štúdiách v psychológii, neurovede a genetike, kde sa ukázalo, že gambling a závislosť od drog sú oveľa podobnejšie než si dovtedy uvedomovali. Výskumy z posledných dvoch desaťročí dramaticky spresnili funkčný model neurovedcov o tom, ako sa pri rozvíjaní závislosti mení mozog. Uprostred lebky sa nachádza séria mozgových spojení známa ako systém odmeňovania a tieto spojenia navzájom prepájajú rôzne roztrúsené oblasti mozgu, ktoré majú niečo do činenia s pamäťou, pohybmi, pôžitkom a motiváciou. Keď sme zapojení do aktivity, ktorá nás udržiava pri živote alebo nám pomáha ďalej odovzdávať naše gény, neuróny v systéme odmeňovania vystrekujú chemickú látku dopamín, ktorá nám poskytuje vlnu uspokojenia a povzbudzuje v nás návyk vychutnávať si to „dobré mäsko“ alebo „neviazanú aktivitu“. Keď je tento systém odmeňovania stimulovaný amfetamínom, kokaínom či inými návykovými drogami, uvoľňuje 10krát viac dopamínu ako za bežných okolností.

Pokračujúce užívanie takýchto drog ich okradá o silu navodzovať eufóriu. Návykové látky udržiavajú mozog tak zaplavený dopamínom, že sa nakoniec prispôsobí tým, že produkuje menej tejto molekuly a menej reaguje na jej účinky. V dôsledku toho si závislí vybudujú na danú drogu toleranciu, čo znamená, že stále potrebujú väčšie množstvo, aby sa dostali do euforického stavu. Pri silnej závislosti človek prežíva aj abstinenčné príznaky – cíti sa fyzicky chorý, nedokáže spať a nekontrolovateľne sa trasie – ak je jeho mozgu odopretá na dlhý čas látka stimulujúca dopamín. Zároveň sa oslabujú nervové dráhy spájajúce systém odmeňovania s prefrontálnou kôrou, ktorá sa nachádza hneď nad a za očami a pomáha človeku krotiť svoje impulzy. Inými slovami – čím viac závislý používa drogu, tým je ťažšie to zastaviť.

Aktuálne výskumy ukazujú, že patologickí gambleri a drogovo závislí zdieľajú veľa z rovnakých genetických predispozícií pre impulzivitu a vyhľadávanie odmeny. Rovnako ako si látkovo závislí vyžadujú stále silnejšie dávky, aby sa dostali do euforického stavu, tak aj kompulzívni gambleri vyhľadávajú stále viac rizikové počiny. Rovnako drogovo závislí aj gambleri prežívajú abstinenčné príznaky, keď sú odlúčení od látky alebo vzrušenia, po ktorom túžia. A niekoľko štúdií uvádza, že niektorí ľudia sú zvlášť zraniteľní na oboje – drogovú závislosť aj kompulzívny gambling, pretože ich okruh odmeňovania je nedostatočne aktívny – čo môže sčasti vysvetľovať, prečo vyhľadávajú veľké zrušenie.

Ešte presvedčivejšie je zistenie, že drogy a gambling menia mnohé z tých istých mozgových dráh rovnakým spôsobom. Tieto poznatky pochádzajú zo štúdií krvného toku a elektrickej aktivity v mozgu u ľudí, ktorí robia rôzne aktivity za počítačom, ktoré buď napodobňujú hry v herni alebo testujú ich kontrolu impulzivity. V niektorých experimentoch virtuálne karty vybraté z rôznych kôpiek získavajú alebo strácajú hráčovi peniaze; iné úlohy nabádajú niekoho, aby rýchlo reagoval na určité obrazy, ktoré sa objavujú na obrazovke, pričom na iné reagovať nesmie.

Jedna nemecká štúdia z roku 2005, používajúca takúto kartovú hru ukazuje, že problémoví gambleri, podobne ako drogovo závislí, stratili vnímavosť na stav eufórie: keď vyhrávali, mali v kľúčovej oblasti mozgového systému odmeňovania nižšiu elektrickú aktivitu. V štúdii z roku 2003 na Yalskej univerzite a z roku 2012 na Univerzite v Amsterdame robili patologickí hráči testy, ktoré merali ich impulzivitu a zistilo sa, že v prefrontálnych mozgových oblastiach, ktoré pomáhajú ľuďom odhadnúť riziko a potláčať inštinkty, mali neobyčajne nízku úroveň elektrickej aktivity. Drogovo závislí majú tiež často apatickú prefrontálnu kôru.

Ďalší dôkaz, že gamblovanie a drogy menia mozog podobným spôsobom, sa objavil u neočakávanej skupiny ľudí: u tých s neurodegeneratívnou poruchou Parkinsonovej choroby, ktorá je charakterizovaná stuhnutosťou svalov a trasom a je zapríčinená smrťou neurónov produkujúcich dopamín v časti stredného mozgu. Počas desaťročí si bádatelia všimli, že značne vysoký počet pacientov s Parkinsonom – od 2 do 7 percent – sú kompulzívni gambleri. Liečba jednej poruchy najpravdepodobnejšie prispieva k inej. Aby sa pacientom uľavilo od príznakov Parkinsonovej choroby, užívajú levodopa a iné lieky zvyšujúce úroveň dopamínu. Bádatelia predpokladajú, že v niektorých prípadoch výsledný chemický prítok modifikuje mozog tak, že spôsobuje, že podstupovanie rizika a vyhľadávanie odmeny – povedzme u tých, ktorí hrajú poker – sa stáva príťažlivejším a unáhleným rozhodnutiam sa ťažšie odoláva.

Nové chápanie kompulzívneho gamblingu vedcom takisto pomohlo nanovo definovať samotnú závislosť. V minulosti si odborníci mysleli, že závislosť znamená závislosť od chemickej látky, no dnes ju definujú ako opakované snahy o prežívanie odmeňovania napriek vážnym dôsledkom. Takoutu skúsenosťou môže byť euforický stav v dôsledku užitia kokaínu či heroínu alebo vzrušenie zo zdvojnásobenia peňazí v kasíne. „V minulosti to bola predstava, že potrebuješ užiť drogu, ktorá zmení tvoju chémiu v mozgu a tak sa staneš závislým, no dnes vieme, že mozog mení takmer všetko, čo robíme“, hovorí psychiater a odborník na závislosti Timothy Fong na Kalifornskej univerzite v Los Angeles. „Je jasné, že niektoré vysoko odmieňajúce druhy správania, ako je gambling, môžu takisto spôsobiť dramatické (fyzické) zmeny.“

Hra so systémom

Redefinovanie kompulzívneho gamblingu ako závislosti nie je len sémantika: terapeuti už zistili, že patologickí hráči reagujú oveľa lepšie na lieky a terapiu, ktoré sa typicky používajú pre závislosti, než na stratégie pokúšajúce sa skrotiť kompulzie, ako je napr. trichotilomania. Z dôvodov, ktoré zostávajú nejasné, určité antidepresanty zmierňujú symptómy niektorých impulzy ovládajúcich porúch; no nikdy tak dobre nefungovali pre patologické hráčstvo. Lieky používané na liečbu látkovej závislosti sa ukázali ako oveľa efektívnejšie. Opiátový antagonista, ako je naltrexon, nepriamo bráni mozgovým bunkám v produkcii dopamínu, čím znižuje cravingy.

Tucty štúdií potvrdzujú, že ďalšou efektívnou liečbou závislosti je kognitívno-behaviorálna terapia, ktorá učí ľudí odolávať nechceným myšlienkam a návykom. Napr. závislí od gamblingu sa môžu naučiť konfrontovať iracionálne presvedčenia, najmä dojem, že reťaz prehier či takmer úspešný zásah – ako sú dve z troch čerešní na automate – signalizujú blížiacu sa výhru.

Nanešťastie výskumy odhadujú, že viac než 80 percent závislých od gamblingu na začiatku nikdy nehľadá liečbu. A z tých, ktorí ju hľadajú, sa až 75 percent vracia do herní, preto je prevencia taká dôležitá. V USA, najmä v Kalifornii, berú kasína závislosť od gamblingu vážne. Marc Lefkowitz z Kalifornského výboru pre problémové gamblerstvo školí manažérov a zamestnancov kasín, aby mali na zreteli negatívne trendy, ako sú zákazníci, ktorí míňajú pri gamblingu narastajúce množstvo času a peňazí. Nabáda kasína, aby dali gamblerom možnosť dobrovoľne si udeliť zákaz hry a aby na nápadnom mieste blízko bankomatov a telefónov vystavili materiály o Anonymných gambleroch a o iných možnostiach liečby. Závislý gambler môže byť na začiatku pre kasíno obrovským zdrojom financií, no nakoniec to môže skončiť tým, že bude mať obrovské dlhy, ktoré nebude schopný zaplatiť.

Shirley, ktorá má teraz 60 rokov, pracuje ako poradkyňa v liečebnom programe pre závislých gamblerov. “Nie som proti gamblingu,” hovorí. “Pre väčšinu ľudí je to len drahá zábava. No pre niektorých je to nebezpečný produkt. Chcem, aby ľudia rozumeli tomu, že sa môžu naozaj stať závislými. Rada by som videla, keby za to každá herňa prevzala zodpovednosť.”

https://www.scientificamerican.com/article/how-the-brain-gets-addicted-to-gambling/