Je závislosť rozhodnutie, choroba alebo oboje?

Závislosť si znepokojivým tempom nárokuje na životy ľudí. Centrá pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) hlásili v roku 2015 (v USA) 33091 úmrtí v dôsledku opiátov. Toto číslo do veľkej miery odráža narastajúce užívanie syntetických opiátov a heroínu.

Čistý štít

Po tom, čo si Steven Slate, ktorý je autorom stránky o závislosti s názvom „Čistý štít“, prešiel 12-krokovými procesmi a ďalšími spôsobmi liečby, aby nakoniec prekonal samotnú závislosť, začína nové rozhovory o tom, ako pristupujeme k závislosti. Slate je najznámejší kvôli svojej prednáške pod hlavičkou „TED Talk“ na tému „Závislosť je rozhodnutie“. Prostredníctvom svojich prednášok a organizácie „Čistý štít“ (The Clean Slate) obhajuje oveľa hlbší pohľad presahujúci staré debaty o závislosti ako chorobe versus závislosti ako rozhodnutí.

Na jeho stránke sa ohľadom teórie závislosti ako choroby píše: „Svoj pohľad na závislosť zmeníte, keď prestanete veriť, že užívanie drog a alkoholu je najlepším prostriedkom ako nájsť šťastie. Ak chcete svoj návyk zmeniť, pracujte na zmene svojho presvedčenia.

Keď je človek presvedčený, že závislosť má skryté príčiny (a je tiež „samo-liečbou“), vytvára to ešte zložitejší problém. Ak budete investovať do tejto predstavy, potom zakaždým, keď budete mať nejaký problém alebo budete prežívať úplne normálne emócie smútku, depresie, stresu či úzkosti, budete mať pocit, akoby ste museli užiť drogy a alkohol. Ak prestanete veriť, že užívanie drog či alkoholu je tým najlepším spôsobom pre dosiahnutie šťastia, potom s užívaním prestanete – bez ohľadu na to, či budete aj naďalej čeliť depresii, stresu, úzkosti atď.“

Jeho stránka ďalej pokračuje odpoveďou na výzvu, ktorej jeho teória „rozhodnutia“ často čelí:

„Vravíte, že závislosť je rozhodnutie, tak čo podľa vás majú ľudia robiť, aby prestali – majú používať pevnú vôľu?“

„Závislí nemajú viac ani menej pevnej vôle než ostatní ľudia. Každé správanie, ktorý každý človek robí v akomkoľvek čase je v určitom zmysle prejavom pevnej vôle … V podstate keď sa rozhodnete začať rozmýšľať iným spôsobom o drogách a alkohole a o tom, ako zapadajú do vášho života a cieľov, potom sa vaša túžba po nich zmení.“

Hoci sa toto môže niekomu zdať ako príliš optimistické, pohľad Slateho na túto problematiku je relevantný pre každého psychiatra, lekára a závislého, ktorý sa lieči. Jeho stránka nastoľuje (a odpovedá) na najdôležitejšiu otázku zo všetkých – spôsobuje náš prístup k diagnostikovaniu závislých to, že sa závislí cítia ako silnejší alebo ako celkom bezmocní?

Plusy a mínusy každého pohľadu

Pri skúmaní článkov o závislosti ako choroby sú presne popísané zmeny v mozgu v jeho reakcii na drogu. Závislosť je nesprávne fungovanie mozgu a nervových zakončení kvôli nadmernej úrovni dopamínu. Normálny mozog by reagoval „šťastne“ na príjemné veci ako je dobré jedlo, zdravé vzťahy a odmieňajúce skúsenosti. No závislý mozog vysiela do nervových zakončení signály, že niečo nie je v poriadku. To, čo by spustilo „šťastné“ pocity v normálnom mozgu už závislému mozgu nestačí.

Plusom argumentu „závislosť ako choroba“ je, že obchádza démonizovanie užívateľa. Na druhej strane to môže viesť k tomu, že závislý sa bude naďalej oddávať sebadeštruktívnemu správaniu, pretože bude mať pocit, že má vrodenú nejakú poruchu a preto s ním niečo nie je v poriadku. Tento pohľad takisto vysiela signál, že závislý je odkázaný na milosť niečomu, čo je väčšie ako on a môže to spôsobiť, že sa bude cítiť ako bezmocná obeť, ktorá uviazla v nekonečnom cykle.

Na druhej strane pohľad „závislosť ako rozhodnutie“ správne zastáva závislého ako človeka, ktorý má vôľu. Tento postoj sa dá premeniť na akési zmocnenie a môže zvýšiť istotu a sebavedomie užívateľa, keď bude bojovať s nepríjemnými okolnosťami, symptómami a nastavením mysle. Na druhej strane tento pohľad môže podporovať nedostatočný súcit so závislými, pretože to mohli zvládnuť.

Verdikt

Odhliadnuc od všetkých argumentov táto nekonečná debata ukazuje na podstatný nedostatok v našom systéme; snaha o zaškatuľkovanie môže mať prioritu pred snahou o úspech jednotlivca. Namiesto zameriavania sa na to, prečo sa niekto stáva závislým, potrebujeme presmerovať rozhovory na to, ako sa môže závislý uzdraviť. Bez ohľadu na to, prečo a ako sa niekto dostane vo svojom živote do tohto bodu, našou jedinou prácou ako odborníkov, priateľov a rodiny je milovať ich bez podmienok. Nesúdiť ich rozhodnutia ani nerozoberať príčinu ich závislosti.

https://www.soberrecovery.com/addiction/is-addiction-a-choice-a-disease-or-both/