Majú ročné obdobia vplyv na cravingy (baženie, nutkanie piť)?

Sezónna afektívna porucha je skutočný stav, ktorý ovplyvňuje ľudí po celom svete. Môže spôsobiť depresiu, nepokoj a všeobecné vnímanie smútku. Alkoholikov môžu ročné obdobia ovplyvňovať rovnakým spôsobom. Veľa ľudí prežíva počas určitých období alebo keď sa obdobia menia vzostup svojich cravingov. Prečo sa to deje?

Zimná skľúčenosť

K sezónnej afektívnej poruche dochádza počas zimy a na jeseň a je to kvôli nedostatku slnečného svetla, chladnejšiemu počasiu a celkovému pocitu „uzavretosti“ kvôli nízkym teplotám, ako to opisuje veľa ľudí. Tiež sa predpokladá, že pokles slnečného svetla narušuje produkciu melatonínu, serotonínu a aj denný rytmus. Táto porucha je charakterizovaná depresiou, únavou, úzkosťou a problémami so spánkom, a všetko toto môže spustiť recidívu užívania drog či alkoholu alebo môže spôsobiť, že alkoholici majú silnejšie cravingy.

Keď má človek pocit, že je zatvorený a obmedzený vo svojich činnostiach, môže to byť pre mnohých alkoholikov veľký spúšťač rovnako ako toto ročné obdobie. Porucha je rozšírenejšia počas mesiacov, kedy je vonku chladnejšie a je menej slnka. Mnohí, ktorí sú kvôli snehu či snehovej metelici obmedzení na pobyt doma, majú chuť piť. Tí, čo sa cítia izolovaní, si tiež môžu uvedomovať, že čas osamote taktiež častejšie spúšťa chuť piť.

Stres na konci roka

Keďže sviatky môžu byť tiež spúšťačom, ktorý zapríčiňuje stres a rôzne stretnutia spojené s alkoholom, zima sa niekedy považuje za čas, kedy užívanie látok narastá. A nie len to, ale aj samotné počasie môže niektorých ľudí negatívne ovplyvňovať. Tí, ktorí sú citliví na rozdiely v teplotách, môžu ťažko znášať studené zimné mesiace, ktoré v nich vyvolávajú viac rôznych bolestí a prechladnutí. To môže znižovať úrovne energie a viesť k zvýšenému zneužívaniu alkoholu, keď majú alkoholici chuť na teplé alkoholické nápoje ako whiskey, likéry či teplé víno. Takáto „samoliečba“ môže viesť k periódam pitia alebo recidívam.

Ak sa pri sezónnych zmenách nechceš stať obeťou stresu, snaž sa čo najviac vystavovať slnečnému svetlu. Môže pomôcť aj terapia svetlom. Inou možnosťou je tráviť dovolenku v teplejších destináciách. Kvôli obmedzenému slnečnému svetlu má väčšina ľudí nižšiu úroveň vitamínu D. Keďže slnko je hlavným zdrojom tohto vitamínu, dopĺňať si ho iným spôsobom môže zlepšiť celkové telesné aj duševné zdravie, čo môže pomáhať v boji s cravingami či slabosťami.

Nachádzanie tepla zdravým spôsobom

Počasie a miesto pobytu nedokážeme zmeniť tak ľahko ako svoju náladu a ducha. Pre niektorých môže byť veľmi ťažké zmeniť aj svoje postoje a náladu a keďže alkoholizmus je choroba, strata kontroly nad striedajúcimi sa ročnými obdobiami môže byť extrémnou výzvou. Byť si vedomý skutočnosti, že „samoliečba“ počas zmien ročných období je u mnohých alkoholikov bežná, ti môže pomôcť lepšie sa dopredu pripraviť na zimné mesiace. Nájsť si viac aktivít a skupín, chodiť na extra terapiu a vytvoriť si zdravé návyky môže veľmi napomôcť v zápase s cravingami. Veľa ľudí, ktorí majú sezónne cravingy vraví, že sa jednoducho nudia. Nájsť si veľa koníčkov a aktivít, ktoré sa dajú robiť vnútri, kým sa počasie nezlepší, môže výrazne pomôcť. Telocvične, cvičenia a vonkajšie aktivity – to je len niekoľko vecí, ktoré môžu napomôcť udržať cravingy na uzde.

Ak počas tejto sezóny stále zápasíš s ťažkými cravingami, možno potrebuješ ďalšiu terapiu, medicínsku starostlivosť či skupinové terapie, aby si mal viac zdravých alternatív voči pitiu. Rozhovory s priateľmi a rodinou a spoločenstvo namiesto izolácie sú takisto kľúčom k tomu, aby si počas rôznych ročných období zostal triezvy.

https://www.soberrecovery.com/recovery/do-seasons-affect-drinking-cravings?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=CO_528896/