Malo by byť súčasťou protialkoholickej liečby aj zvládanie hnevu?

Pil si niekedy alebo si bral drogy kvôli tomu, lebo si bol nahnevaný na niekoho alebo na niečo? Problémy vychádzajúce z hnevu a následná neschopnosť primerane zvládať hnev sa často spájajú so zneužívaním látok. Nanešťastie sa o tom počas protialkoholickej/protidrogovej liečby nehovorí tak často, ako by malo. Nová štúdia skúma úžitok zo začlenenia zvládania hnevu do terapie.

Vzťah medzi hnevom a látkovým užívaním

Zneužívanie látok a hnev často kráčajú ruka v ruke a môžeme na ne nazerať z rôznych uhlov. Niektorí ľudia, ktorí zneužívajú látky, to robia preto, aby zvládali svoje emócie. Napr. môžete mať premáhajúce pocity stresu, stratu či hnevu, ktoré sú zviazané s traumatizujúcimi spomienkami a na ich potláčanie či kontrolu užívate látky. Iní ľudia sa nenahnevajú, až kým neskonzumujú určité látky. Keď začne droga účinkovať, dotyčný stratí kontrolu a premôžu ho skryté negatívne emócie. Jedna štúdia odkryla, že alkoholici, ktorí majú nevyriešené otázky súvisiace s hnevom, sú vysoko agresívni, keď pijú. Hnev nie je len premáhajúca emócia, ale môže byť aj nebezpečná pre teba aj pre iných. Ak stratíš kontrolu bez ohľadu na to, či si pod vplyvom látky alebo nie, riskuješ, že ublížiš sebe, dostaneš sa do sporu s cudzím človekom alebo so svojím blízkym, ublížiš dieťaťu či partnerovi alebo to môže mať množstvo iných následkov.

Mala by liečba závislosti zahŕňať zvládanie hnevu?

Keď odnímeš alkohol či drogy, akýkoľvek skrytý hnev, ktorý v sebe máš, magicky nezmizne. V skutočnosti je celkom možné, že bude ešte intenzívnejší, pretože si prišiel o prostriedok, ktorý tieto nepríjemné emócie utišoval. Našťastie ak sú súčasťou liečebného programu aj programy pre zvládnutie hnevu, môže ti to pomôcť tieto záležitosti riešiť. Nedávna štúdia ukazuje, že toto je oprávnený a užitočný prístup v liečbe závislostí. Ide o trojzložkový systém kognitívno-behaviorálnej terapie (prístup Patricka-Reillyho), ktorý sa zameriava na zvládanie hnevu cez relaxačné techniky, kognitívne intervencie a komunikačné zručnosti. Nedávno bola ukončená štúdia o tomto prístupe a publikovaná v časopise Psychiatria, v ktorej iránski vedci zistili, že úrovne agresivity v skupine, ktorá sa zúčastňovala na zvládaní hnevu počas liečby, boli výrazne nižšie než u tých, ktorí sa jej nezúčastňovali. Hoci je potrebné túto štúdiu ešte doplniť o väčšiu vzorku účastníkov, naznačuje, že zvládanie hnevu je užitočným nástrojom pri liečbe závislostí.

Primerané riešenie hnevu v uzdravovaní sa zo závislosti

Keď pôjdete na liečenie, budete mať príležitosť naučiť sa, ako riešiť svoje emócie tým najzdravším spôsobom – bez užitia akýchkoľvek látok ovplyvňujúcich myslenie. Liečebný program vám môže pomôcť zvládať hnev prostredníctvom individuálneho a skupinového poradenstva a tiež poskytnutím zručností pre zvládanie situácií. Medzi niektoré z cieľov zvládania hnevu patrí: učiť sa zvládať hnev a vyhýbať sa jeho používaniu ako zámienky pre recidívu, čerpanie povzbudenia a podpory od iných s podobnými problémami, učiť sa nové techniky pre ovládanie myšlienok a činov, zastaviť akékoľvek potenciálne nebezpečné situácie skôr, než niekomu emocionálne či fyzicky ublížime.

Keď zápasíte s látkovým zneužívaním, zbaviť sa látok je len prvým krokom. V našej liečebni vám tím odborníkov môže pomôcť ako žiť šťastný a zmysluplný život v uzdravovaní – slobodný od pút závislosti a zničujúceho hnevu.

 

https://www.therecoveryvillage.com/recovery-blog/therapy-rehab-include-anger-management/