Mal by si počas uzdravovania s niekým chodiť?

Chodiť s niekým na začiatku uzdravovania alebo nechodiť – to je otázka! Je zaujímavé, že keď príde na randenie v triezvom stave, odpovede sú rôzne.
Na začiatku uzdravovania je pocit zraniteľnosti veľmi bežný. Čeliť procesu uzdravovania, potláčaným emóciám a kríze identity sú niektoré z dôvodov, prečo to nie je ojedinelá skúsenosť. Takmer každý v tomto štádiu potrebuje obrovskú podporu.

To je dôvod, prečo sa niektorí odborníci na liečbu závislostí zhodujú v tom, že mať vzťah počas uzdravovania, a to dokonca aj v počiatočných štádiách, môže byť veľmi prospešné. Prežívať romantiku a s ňou súvisiace pocity bez užívania látok môže poskytovať príležitosť pre osobný rast a uzdravovanie. A keďže títo jednotlivci sa pohybujú v komunitách, kde sa ľudia uzdravujú, chodiť s niekým, kto sa takisto uzdravuje, sa často považuje za ideálne.

No existuje aj iný pohľad. Pocit zraniteľnosti môže byť ešte znásobený pocitmi straty, osamelosti a potreby pre rozptýlenie, únik či záchranu. Z toho dôvodu sa veľa odborníkov na závislosť zhoduje v tom, že vzťah počas uzdravovania predstavuje riziko a môže viesť k recidíve.

Všeobecné pravidlo ohľadom chodenia s niekým závisí od osobnej a profesionálnej skúsenosti odborníka na závislosti. Typicky títo odborníci odporúčajú, aby počas prvých 6 mesiacov uzdravovania dotyčný s nikým nechodil. Niektorí dokonca túto hranicu posúvajú na celý rok.

Táto perspektíva vysvetľuje, že uzdravujúci sa závislý má možnosť zamerať sa úplne na seba – na svoje nové pocity, proces ich zvládania, uzdravovanie, osobný rast a proces uzdravovania – bez pridanej možnosti emocionálneho stresu a spúšťačov, ktoré sú súčasťou každého vzťahu. Prekvapivo však existuje ešte ďalší dôvod – chrániť nováčikov pred tými ľuďmi v ich novo nájdenej „bezpečnej“ uzdravujúcej sa komunite, ktorí môžu práve striehnuť na ich zraniteľnosť.

13. krok
Títo „predátori“ sú známi ako tí, čo robia „trinásty krok“ – ľudia z 12-krokových komunít, ktorí majú za sebou dlhšie obdobie triezvosti (a ktorí sa oboznámili s krokmi a ich uplatňovaním) a zámerne vyhľadávajú romantické vzťahy s nováčikmi (čo je známe ako „13. krok“).
Samozrejme, nie každý, kto chodí s nováčikom na začiatku jeho uzdravovania, má zlé úmysly. V skutočnosti si niektorí môžu klásť otázku: „Kto som, aby som sa staval do cesty osudu?“ No dokonca aj „veteráni“, ktorí sa s niekým v AA dajú dokopy s tými najlepšími úmyslami a veria v romantický osud, sa môžu dostať do kategórie 13. kroku, ak nedávajú pozor na tých, ktorí sú v uzdravovaní noví. Zodpovednosť však stále zostáva na oboch stranách, keďže sa obaja uzdravujú a mali by praktizovať zúčtovateľnosť.
Inými slovami, dobrý úsudok by mal byť obojsmerný.

Randenie v triezvom stave
Pre tých, ktorí sú na začiatku uzdravovania, je najlepšie, aby s nikým nechodili dovtedy, kým si nevyliečia vzťah so sebou. A môžeš mi veriť, že s tým je kopec roboty. Takže nadväzuj nové priateľstvá, ale udržiavaj ich v platonickej rovine. Svoje pocity a sústredenie skutočne musíš nechať zamerané na seba.
Pre každého na začiatku uzdravovania, kto je presvedčený, že je pripravený chodiť s niekým a zároveň si udržať triezvosť alebo sa mu zdá, že nejakému nováčikovi nedokáže odolať, platí, že by si mal položiť otázku: prečo. Ak jeho odpoveď nie je definovaná integritou a charakterom daného človeka, mal by sa opäť vrátiť k 12 krokom a opätovne prehodnotiť, na čom skutočne stavia. Ak je odpoveďou, „lebo toto je ten pravý“, nech si pripomenie, že skutočná láska počká a to najmä vtedy, ak by uponáhľanie mohlo vyvolať recidívu.

https://www.soberrecovery.com/recovery/should-you-be-dating-during-recovery/