Mobilová horúčka: Štúdia ukazuje, že sú „namotaní“ aj profesionáli

Luxus neohraničeného prístupu k našim mobilom má úžasné výhody – okamžitý kontakt v prípade núdze, pripojenie počas 24 hodín denne a pokoj mysle vediac, že všetko, čokoľvek potrebuješ vedieť, máš vo svojich rukách. No každá dobrá vec má aj svoju negatívnu stránku a so schopnosťou zostávať v akomkoľvek čase v kontakte sa spájajú aj intenzívnejšie príležitosti pre úzkosť a závislosť.

Aby sme sa na to pozreli z lepšej perspektívy, pozrime sa na prípadovú štúdiu z roku 2017 s názvom „Používanie mobilného telefónu a úrovne závislosti medzi profesionálmi z biznisu.“

Závislá generácia

Výskumníci využili profesionálnu stránku, aby preskúmali biznismenov po celom svete s cieľom lepšie porozumieť ich návykom s používaním mobilu, ako aj jeho psychologický dopad. Tu sú niektoré výsledky výskumu:

  • 60 percent respondentov sa označilo ako „mierne závislí“, 20 percent vyhlásilo, že sú „vysoko závislí.“ Menej ako 5 percent skupiny sa hlásilo k tomu, že vôbec nie sú závislí.
  • Najviac závislí profesionáli boli vo veku od 35 do 49 rokov a na mierke od 1 do 10 to označili stupňom závislosti 6.45.
  • Keď sa ich pýtali, ako sa cítia, keď nemajú prístup k svojmu mobilu, 36 percent odpovedalo, že pociťujú miernu úzkosť, 13 percent povedalo, že cíti silnú úzkosť a 5 percent uviedlo, že sa cítia úplne mizerne.

 

Ako sme v skutočnosti prepojení?

Pre väčšinu z nás platí, že nie sme pravdepodobne až tak pripútaní k svojim mobilom ako sme pripútaní k okamžitému uspokojeniu. Tak sme si zvykli na sociálne siete, pracovné platformy a priateľov na telefóne, že byť bez týchto spojení na určitý čas môže byť pre náš životný štýl a dokonca pre našu kariéru škodlivé.

Toto nastoľuje dôležitú otázku – prečo sa tešíme z toho, že sme pripojení 24 hodín denne k zariadeniu, ktoré nás oberá o energiu a čas a okráda nás o prítomnosť? Tieto zistenia si vyžadujú naše skúmanie rastúceho prevažovania duševných porúch ako je ADHD, ADD, depresia, úzkosť a OCD v USA a iných štátoch, ktorými hýbu technológie.

S nárastom virtuálnych domén, ktoré nahrádzajú tie reálne, ako je stále viac populárna platforma „Social Eating“ na komunite Twitch, kde sa pripájajú ľudia z celého sveta, aby sledovali iných, ako jedia, si musíme klásť otázku: Cítime sa viac odpojení od seba a druhých práve kvôli virtuálnej kultúre, ktorú máme k dispozícii 24 hodín denne?

Nikdy nie je dosť

V tej istej štúdii používatelia takisto uviedli, že svoje telefóny si kontrolujú v priemere 4-5krát za hodinu. Keďže sama patrím k takýmto nadšencom, môžem s istotou povedať, že tento zvyk je ako bezmyšlienkovité štandardné nastavenie, na ktoré som naprogramovaná. Pre mňa sú tieto výsledky tvrdým prebudením. Cítila som sa neistá, osamelá a odpojená kvôli osobným problémom a namiesto toho, aby som hľadala lásku, podporu a život, obrátila som sa k sociálnym médiám.

Nanešťastie sa to nevzťahuje len na profesionálov – je to kultúrna epidémia, ktorá vytvára generácie s poruchami pozornosti a mentálnym ohraničením. Platí tu rovnako ako pri každej dobrej veci – rovnováha nadovšetko.

https://www.soberrecovery.com/addiction/cell-phone-fever-study-reveals-professionals-are-hooked/