Môže vzťah vydržať aj vtedy, keď nie je triezvy aj tvoj partner?

Páry, ktoré spoločne zápasia so závislosťou, majú niekedy pred sebou ťažké prekážky. Samozrejme, že keď sa obaja partneri pustia z plnej sily do liečby, majú veľkú šancu, že sa spolu budú uzdravovať a tešiť sa z harmonického vzťahu. Ale čo vtedy, keď chce byť triezvy len jeden z partnerov? Môže sa vzťahu dariť, keď ten druhý stále pije? Ak sa chceš zbaviť závislosti a tvoj partner to nechce, musíš si to poriadne zvážiť, pretože prestať piť je oveľa ťažšie, keď máš fľašu či iné drogy hneď pred sebou. Nech si akokoľvek silný, keď príde na zápas s pokušením, realita je taká, že keď je závislý obklopený spúšťačmi, jeho šanca na to, že zostane čistý, sa výrazne znižuje.

Aj napriek tomu, čo sme tu uviedli, váš vzťah môže prežiť aj vtedy, keď tvoj partner triezvy nie je. No musíš si uvedomiť, že si to bude vyžadovať obrovský kus práce na tvojej strane. Musíš sa úplne odovzdať uzdravovaniu a požiadať o potrebnú pomoc, aby sa to podarilo. Tvoj partner sa k tebe môže na tejto ceste pridať alebo nemusí, no v danej chvíli by si sa mal sústrediť výhradne na svoju vlastnú triezvosť. Nateraz sa sústreďuj na svoje vlastné uzdravovanie, aby si mal silu a odvahu zostať triezvym a rozvinul svoj celý potenciál.

Tu je niekoľko tipov, ktoré pomôžu vášmu vzťahu prežiť, hoci tvoj partner triezvy nie je.

  1. Začni sa liečiť – je dôležité začať sa liečiť, aby si dostal potrebnú pomoc k tomu, aby si bol triezvy a uzdravoval sa. Bez ohľadu na to, či pôjdeš na liečenie alebo sa budeš liečiť ambulantne, potrebuješ pomoc, aby si zvládol abstinenčné príznaky a učil sa cenné každodenné zručnosti potrebné pre triezvy a slobodný život.
  2. Zasadzuj sa o párovú terapiu – ak môžeš svojho partnera získať, aby súhlasil s párovou terapiou, urob to. Môže vám to obom pomôcť vyriešiť problémy, ktoré sa vyskytnú, keď sa vydáš na odlišnú cestu. Možno sa terapeutovi podarí tvojmu partnerovi vysvetliť, aby pochopil, že aj on trpí vlastnou chorobou závislosti a možno bude súhlasiť s tým, že sa k tebe na ceste uzdravovania pripojí.
  3. Odpútaj sa s láskou – v niektorých prípadoch sa závislý stáva závislým aj od svojho partnera. Ak si k svojmu partnerovi nezdravo pripútaný, s láskou sa od neho odpútaj. Možno budeš potrebovať pomoc od poradcu alebo podpornej skupiny (napr. CODA), pretože to pre teba bude neznáme územie. Tento raz budeš musieť prevziať úplnú zodpovednosť za svoje vlastné šťastie a nechať šťastie tvojho partnera v jeho rukách.
  4. Buduj si podpornú sieť – môže byť pre teba frustrujúce, že pracuješ na svojej triezvosti a tvoj partner nie. Pomôže ti, keď budeš mať podpornú sieť, aby si s druhými zdieľal svoje úspechy a zápasy v uzdravovaní, v prípade potreby sa vyventiloval a dostával potrebné povzbudenie a motiváciu. Do svojho podporného tímu môžeš pridať aj svojho partnera, pokiaľ ťa bude podporovať na ceste, na ktorú si sa vydal.
  5. V prípade potreby sa ho vzdaj – keď budeš vo svojom uzdravovaní napredovať, môžeš naraziť na situáciu, kedy sa tvoj partner rozhodne byť vo svojej závislosti aktívny. V určitom bode sa dokonca možno budeš musieť rozhodnúť, či napriek všetkému vo vzťahu zostaneš alebo sa svojho partnera vzdáš. Bude to závisieť od rôznych faktorov vrátane toho, či ťa tvoj partner bude v tvojej triezvosti podporovať, či je pre teba jeho aktívna závislosť spúšťačom, či závislosť spôsobuje veľa dramatických okamihov atď. Pomôže ti, keď tieto záležitosti prediskutuješ s poradcom, keďže akékoľvek rozhodnutie bude pre teba predstavovať zmenu, s ktorou budeš musieť bojovať.

Pre dvoch závislých je takmer nemožné, aby sa tešili zo zdravého vzťahu. Jeden závislý a jeden čistý môžu dosiahnuť, aby ich vzťah fungoval, v závislosti od množstva faktorov, no za normálnych okolností závislosť spôsobuje problémy. Najlepší scenár je, keď obaja s aktívnou závislosťou prestanú a spolu sa budú usilovať o uzdravovanie. To zaistí ich napredovanie ako jednotlivcov aj ako páru. V konečnom dôsledku váš vzťah môže prežiť aj vtedy, ak tvoj partner triezvy nie je, no je veľmi malá šanca na to, aby to bol aj pekný vzťah.

https://www.soberrecovery.com/recovery/can-your-relationship-survive-if-your-partner-isnt-sober-too/