Najnávykovejšie lieky na predpis – Ako porozumieť drogovej závislosti od liekov na predpis

Len preto, že lekár predpíše nejaké lieky, nemusí to znamenať, že tieto sú pre každého človeka bezpečné. S narastajúcim počtom liekov na predpis narastá aj počet ľudí, ktorí ich zneužívajú. V prieskume, ktorý prebiehal v roku 2015, zistila organizácia SAMHSA (zaoberajúca sa látkovým zneužívaním a duševným zdravím), že 18,9 milióna Američanov vo veku od 12 rokov počas posledného roka zneužívalo lieky. Asi 1 percento Američanov vo veku od 12 rokov trpelo poruchou zneužívania liekov na predpis. Drogová závislosť je jednou zložkou poruchy užívania drog. Je to choroba, ktorá môže ovplyvniť tvoj mozog a správanie, čo zapríčiní, že pre teba bude ťažké kontrolovať užívanie drog (vrátane liekov). Niektorí ľudia sa stanú závislými od nezákonných rekreačných drog, ako je kokaín či heroín. No človek sa môže stať závislým aj od liekov, ktoré ti predpíše lekár. Ak sa ti to stane, môžeš ich kompulzívne užívať aj vtedy, keď ti to škodí.

Niektoré lieky na predpis sú viac návykové ako iné. Väčšina návykových liekov ovplyvňuje tvoj systém odmeňovania v mozgu tým, že ho zaplavuje dopamínom. Toto vyúsťuje do príjemnej eufórie, čo ťa môže motivovať k tomu, aby si tento liek opäť užil. Časom sa môžeš stať od tohto lieku závislý v tom zmysle, aby si sa cítil „dobre“ alebo „normálne“. Takisto sa u teba môže na tento liek rozvinúť tolerancia. To ťa môže nútiť k užívaniu väčšieho množstva tohto lieku. Čítaj ďalej, aby si sa dozvedel o liekoch na predpis, ktoré sa veľmi často zneužívajú.

Opiáty: vyvolávajú euforický účinok. Často sú predpisované proti bolesti. Príznaky zneužívania opiátov môžu zahŕňať eufóriu, apatiu, ospalosť, zmätok, závrate, zmeny vo videní, bolesti hlavy, kŕče, ťažkosti s dýchaním, nevoľnosti, zvracanie, zápchu, zmeny v správaní či v osobnosti.

Abstinenčné príznaky: Ak si závislý od opiátov, keď ich prestaneš užívať, pravdepodobne u teba dôjde k abstinenčným príznakom, ktoré môžu zahŕňať baženie po tomto lieku, nepokoj či podráždenosť, nádchu, problémy so spánkom, nadmerné potenie, zimomriavky, problémy so zažívaním.

Depresanty centrálnej nervovej sústavy (napr. Xanax, Valium): patria medzi ne barbituráty a benzodiazepíny. Takisto sa nazývajú tranquilizéry a majú ukľudňujúci účinok. Medzi príznaky ich zneužívania patrí ospalosť, apatia, podráždenosť, zmätok, problémy s pamäťou, závrate, bolesti hlavy, zmeny vo videní, strata koordinácie, skomolená reč, nevoľnosť, zvracanie, zmeny v správaní alebo v osobnosti.

Abstinenčné príznaky: Ak si závislý od depresantov, keď ich prestaneš užívať, pravdepodobne u teba dôjde k abstinenčným príznakom, ktoré môžu zahŕňať baženie po tomto lieku, úzkosť, paniku, nadmerné potenie, bolesti hlavy, problémy so spánkom, bolesti svalov, nevoľnosti.

Stimulanty: Tieto lieky zvyšujú tvoju aktivitu mozgu, čo ti pomáha podporiť ostražitosť, bdelosť a úroveň energie. Medzi príznaky ich zneužívania patrí eufória, agresivita alebo nevraživosť, paranoja, halucinácie, znížená chuť do jedla, úbytok hmotnosti, zrýchlený tep, rozšírené zrenice, zmeny vo videní, bolesti hlavy, nevoľnosť, zvracanie, zmeny v správaní alebo osobnosti.

Abstinenčné príznaky: Ak si závislý od stimulantov, keď ich prestaneš užívať, môžu sa u teba rozvinúť abstinenčné príznaky, medzi ktoré patrí baženie po droge, úzkosť, depresia, extrémna únava.

Ako pomôcť svojím blízkym, ktorí sú závislí od liekov na predpis

Táto závislosť môže negatívne ovplyvniť zdravie dotyčného. Takisto je kvôli nej v riziku smrteľného predávkovania. Okrem toho má negatívny dopad na jeho financie a vzťahy.

Máš podozrenie, že tvoj blízky zneužíva lieky na predpis? Je dôležité, aby vyhľadal lekársku pomoc. Jeho lekár alebo iný odborník mu môže odporučiť poradenstvo. Takisto mu môže odporučiť intenzívny liečebný program. V niektorých prípadoch mu môže predpísať lieky na zvládanie baženia alebo na úľavu od abstinenčných príznakov.

Ak máš podozrenie, že niekto z tvojich blízkych trpí závislosťou od liekov na predpis, tu sú spôsoby ako mu môžeš pomôcť:

  1. Hľadaj dôveryhodné informácie o tejto závislosti. Nauč sa čo najviac o jej príznakoch a možnostiach liečby.
  2. Povedz svojmu blízkemu, že ťa jeho užívanie znepokojuje. Tiež mu povedz, že mu chceš pomôcť vyhľadať odbornú podporu.
  3. Povzbuď ho, aby si dohodol stretnutie so svojím lekárom, odborníkom na duševné zdravie alebo liečebňou pre závislosti.
  4. Zváž možnosť navštevovať skupinu pre priateľov a rodinných príslušníkov závislých. Títo členovia ti môžu poskytnúť podporu pri zvládaní závislosti tvojho blízkeho.

https://www.healthline.com/health/addiction/addictive-prescription-drugs#helping-loved-ones