Najväčšia lož, ktorej veria blízki závislého

Keď sú ľudia aktívni vo svojej závislosti, táto choroba nevyhnutne nad všetkým preberá kontrolu a posiela ich na klesajúci tmavý chodník sebadeštrukcie. Pre blízkych závislého je veľmi ťažké sledovať tento proces a vzdať sa kontroly nad ním. Nanešťastie toto obyčajne nijako nepomôže v snahe zachrániť dotyčného z jeho choroby. Naopak, v skutočnosti mu to umožňuje ďalej piť a obyčajne to uškodí obom stranám. Tí, ktorí sa snažia držať to vo svojich rukách a zapájajú sa do márnej snahy zachrániť aktívneho závislého pred sebou samým, sa stávajú súčasťou škodnej. Samozrejme, že pri aktívnej závislosti aj tí, ktorí sa od dotyčného odpútajú s láskou a nechajú mu priestor, aby hľadal potrebnú pomoc pre uzdravenie a návrat k samému sebe, podliehajú obviňovaniu, hanbe atď. Hoci sa to nemusí diať dennodenne, aktívna závislosť nerešpektuje osobné hranice. Z toho dôvodu aj pri tej najzdravšej reakcii môže dôjsť k spôsobeniu škody.

Tieto škody môžu byť fyzické, emocionálne, duchovné a/alebo psychické. Bez ohľadu na to, o aký druh škody ide, všetky sú sprevádzané deštrukciou, manipuláciou a viktimizáciou – nástrojmi ega, ktoré dotyčného držia v aktívnej závislosti. Ako takí sú títo milovaní závislých bez ohľadu na ich rolu či postavenie vo vzťahu neustále podrobení falošným informáciám a nepresným obrazom. Napriek tomu existuje jedna lož, ktorej blízki závislých uveria v dôsledku deštrukcie, manipulácie a viktimizácie – je to tá, ktorú si môžu nahovárať a veriť jej od začiatku. Je to deštruktívna sila škodlivá rovnako pre blízkych ako aj pre závislých. Túto lož môžeme vyjadriť nasledovne: „Mám to pod kontrolou/Mám nad tým moc.“ Väčšina blízkych závislých je presvedčená o tom, že majú moc Boha. Veria, že majú schopnosť „urobiť z niekoho takého človeka, akého ho chcú mať“. Toto ich nakoniec vedie k mysleniu, že sú vinní za závislosť a že sú príčinou deštruktívneho správania aktívneho závislého. Rovnako veria, že je v ich moci napraviť problémy alebo zmeniť správanie závislého. Myslia si, že ak budú jednoducho zdieľať dobrý článok, citovať nejaké odkazy alebo odporučia dobrú svojpomocnú knihu, pošlú niekoho k poradcovi alebo vnútia pravidlá s prísnymi dôsledkami či trestom atď., dostanú sa aktívnemu závislému „pod kožu“. Pravdou však je, že neexistuje nijaké magické slovo alebo čin, čo by zmenil druhého človeka. Z prednášok, neustáleho sekírovania ani ultimát nevznikne nijaký „aha“ efekt, kedy dotyčný precitne a uvedomí si svoju situáciu. Spoločnosť si je dobre vedomá aj toho, že dokonca ani uväznenie nemá takýto účinok.

Tak čo máme robiť?

Hoci poradenstvo je určite potrebné, pomoc odborníkov môže pomôcť iba tým, ktorí to naozaj chcú. A aj vtedy závisí od dotyčného, či danú prácu urobí a bude sa uzdravovať. Rovnako, ako blízky závislého daný problém nemôže napraviť, nie je ani jeho príčinou. Vonkajšie sily nespôsobujú to, že človek sa správa určitým spôsobom a určite ani nespôsobujú aktívnu závislosť. Okrem toho vonkajšie sily nemôžu zastaviť správanie dotyčného, ani nemôžu závislosť napraviť či vyliečiť. Jediný človek, ktorý má moc nad príčinou a pokračovaním aktívnej závislosti, je sám závislý. Je to jeho vnútorná sila, ktorá určuje to, ako sa aktívny závislý rozhodne ísť ďalej – buď bude naďalej pokračovať v popieraní a aktívnej závislosti alebo si uvedomí potrebu pomoci a uzdravovania. A, samozrejme, je to rovnaká sila, ktorá určí, kedy sa tento moment uvažovania a záväzku objaví.

Z týchto dôvodov je dôležité, aby si blízky aktívneho závislého uvedomil, že rovnako ako sa aktívny závislý potrebuje naučiť, že je nad svojou závislosťou bezmocný (v tom zmysle, že nedokáže mať pod kontrolou svoje užívanie alebo správanie a potrebuje pri riešení tejto choroby pomoc), aj on je bezmocný nad správaním aktívneho závislého, nad jeho rozhodnutiami a ich dôsledkami. Toto je veľmi ťažké akceptovať jednotlivcami v aktívnej závislosti, pretože ich to núti vyjsť z popierania a toto uvedomenie si skutočnosti nie je to ľahké ani pre ich blízkych.

Opätovné prevzatie moci

To, že si bezmocný nad niekým iným neznamená, že si bezmocný nad svojím vlastným správaním, rozhodnutiami a z toho vyplývajúcimi dôsledkami. V skutočnosti je to práve to miesto, na ktoré sa musíš zamerať – na seba.

Pamätaj, že máš moc nad sebou – nad svojou duchovnou, emocionálnou, psychickou a fyzickou stránkou – a nad svojou vyrovnanosťou. Volá sa to osobné zmocnenie. A ak si žil alebo žiješ s aktívnym závislým, pravdepodobne potrebuješ pomoc, aby si to opäť získal. Rovnako ako tvoj blízky závislý bude potrebovať pomoc a bude ju miesť hľadať, aj ty možno budeš potrebovať pomoc, aby si sa opäť zameral na seba a sústredil sa na moc, ktorú máš – urob rovnaký krok, aký potrebuje urobiť aj tvoj blízky. Netráp sa – pomoc je k dispozícii, či ide o poradenstvo, rodinnú terapiu či podporné skupiny.

https://www.soberrecovery.com/recovery/the-1-lie-loved-ones-of-addicts-believe-about-themselves/