Nárazové pitie: Hazard pre kosti tínedžerov?

Nové výskumy ukazujú, že dievčatá v tínedžerskom veku, ktoré si pravidelne dávajú 4-5 alkoholických drinkov, sa vystavujú riziku celoživotnej nižšej hustoty kostí. Štúdia skúmajúca vysokoškoláčky zahŕňala ženy, ktoré uvádzali pravidelné nárazové pitie (4 alebo viac alkoholických drinkov počas dvoch hodín) počas strednej školy a v prvom ročníku vysokej školy. „Zistili sme, že u tých, ktoré pili najviac, neboli kosti také zdravé ako u tých, ktorí nárazovo nepili. A videli sme to aj potom, čo sme zobrali do úvahy aj iné faktory, ktoré mohli mať vplyv na zdravie kostí“, povedal vedúci štúdie Joseph LaBrie, profesor psychológie na Loyola Marymount University v Los Angeles. „Ak vaša kostná dreň nedosiahne maximum, nemusíte to rozpoznať. No nedostatočná hustota kostí môže byť skutočne dôležitá najmä u žien v neskoršom veku, keď sa u nich môže vyvinúť lámavosť kostí, osteoporóza a často u nich dochádza k frakturám.“

K maximálnej hustote kostnej drene dochádza u žien vo veku medzi 20 a 25 rokom života. Potom postupne dochádza k jej úbytku. Takže čokoľvek, čo naruší produkciu kostí pred dosiahnutím jej maxima, môže podľa výskumov počas celého života prispievať k nižšej hustote kostí. Toto môže byť kritické v staršom veku, kedy fraktúry v dôsledku rednutia kostí – osteoporózy – sťažujú život mnohým dospelým. Uvedená štúdia zahŕňala 87 žien vo veku od 18 do 20 rokov. 60 percent z nich boli belošky. 18 z nich bolo zaradených do kategórie najintenzívnejších pravidelných nárazových pijaniek. Štúdia definovala takéto intenzívne pitie ako viac než 115 epizód od začiatku vysokej školy alebo priemerne takmer dvakrát do mesiaca. U všetkých boli uskutočnené skeny kostí, ktoré merali ich hustotu.

Výskumníci kontrolovali údaje a brali do úvahy aj ďalšie faktory, ktoré by mohli ovplyvniť vývoj kostí ako hmotnosť, fyzická aktivita a užívanie antikoncepcie. Zistili, že ženy, ktoré pravidelne nárazovo pili, mali v chrbtici nižšiu hustotu kostí. Aj napriek tomu táto štúdia nedokázala potvrdiť presnú príčinu a dopad. Dr. Carolina Messer je endokrinologička špecializujúca sa na úbytok kostnej hmoty v Lenox Hill Hospital v New York City. „Počas celých rokov štúdie ukazujú, že vysoký príjem alkoholu je spojený s nárastom rizika fraktúr v dôsledku osteoporózy. Nadmerné pitie počas adolescencie je obzvlášť škodlivé, pretože tínedžerské roky sú pre rozvoj maximálnej hustoty kostnej drene kľúčové“, uviedla. Príjem alkoholu v množstve väčšom ako 2-3 unce (1 unca = 28,3 gramu) denne môže vyústiť do zníženej hustoty kostí z rôznych dôvodov, vrátane narušovania absorbcie kalcia a vitamínu D. Alkohol taktiež znižuje úroveň estrogénu. „Estrogén je dôležitý pre správny rast a vývoj kostí, najmä v chrbtici. Toto môže vysvetľovať zistenia menšej hmoty v chrbtici u žien vo vysokoškolskom veku, ktoré pravidelne pijú“, povedala Messer, ktorá pri tejto štúdii nebola. „Vysoký stupeň konzumácie alkoholu takisto zapríčiňuje výrazné zmeny, ktoré podporujú rozpad kostí“, dodala.

Výskumníci sa nezaoberali účinkami nárazového pitia a hustoty kostí u mužov, ale LaBrie uviedol, že má podozrenie, že výsledky by boli podobné. Poznamenal, že v hormónoch a načasovaní puberty sú medzi mužmi a ženami určité rozdiely, no napriek tomu bude pravdepodobne dynamika u mužov veľmi podobná.

https://consumer.healthday.com/kids-health-information-23/kids-and-alcohol-health-news-11/binge-drinking-a-hazard-for-teen-bones-734848.html