Nárazové pitie v tínedžerskom veku zdvojnásobuje riziko predčasnej smrti

Nové výskumy ukazujú, že opíjať sa pred dovŕšením 15. roku takmer zdvojnásobuje riziko predčasnej smrti. Či ide o tlak rovesníkov alebo vzrušenie z toho, že „budem cool“, narastajúci počet tínedžerov sa nachádza v riziku rozvoja vážnych zdravotných komplikácií so šokujúcim číslom – je u nich až o 47% väčšia pravdepodobnosť predčasnej smrti.

Výskumníci sú presvedčení, že je to preto, lebo predčasné pitie môže zvýšiť riziko rozvoja život ohrozujúcej poruchy zneužívania alkoholu, uvádza správa Daily Mail. „Predčasné pitie a opíjanie sú spojené s poruchami užívania alkoholu a preto môžu zohrávať úlohu pri zvýšených počtoch úmrtnosti súvisiacej s poruchou užívania alkoholu“, povedal Dr. Hui Hu z Floridskej univerzity.

Štúdia skúmala údaje zo začiatku osemdesiatych rokov, ktoré u účastníkov zisťovali, či boli niekedy opití a koľko mali rokov, keď sa to stalo prvýkrát. V tom čase mala väčšina účastníkov od 18 do 44 rokov. V porovnaní s tými, ktorí uviedli, že nikdy neboli opití, u tých, ktorým sa to stalo aspoň raz pred dovŕšením 15. veku, bola o 47% väčšia pravdepodobnosť, že umrú počas štúdií.

Medzitým sa zistilo, že opíjanie sa vo veku 15 rokov alebo viac zvyšuje riziko smrti počas štúdií o 20%. Priemerne 13 percent tých, ktorí sa výskumu zúčastnili priznalo, že keď sa prvý raz opili, mali menej ako 15 rokov, kým 61% uviedlo, že v určitom bode boli opití. Spomedzi tých, čo sa priznali k nárazovému pitiu od mladosti. trpelo 37% poruchou užívania alkoholu v porovnaní s 11%, ktorí začali piť až v staršom veku. Kým sa táto štúdia ukončila, 26% mladých pijanov zomrelo v porovnaní s 23% tých, ktorí začali piť neskôr a 19% tých, ktorí nikdy neboli intoxifikovaní.

„Skoré pitie a opíjanie sa sú spojené s poruchami užívania alkoholu a preto môžu zohrávať úlohu v narastajúcich počtoch poruchy užívania alkoholu súvisiacej s úmrtím“, vysvetlil Dr. Hu.

No výskumníci zároveň priznali, že alkoholová závislosť nemusí byť jediným faktorom prispievajúcim k riziku predčasnej smrti mladých pijanov. „Zistili sme, že asi 21% celkových účinkov včasnej opitosti bolo zapríčinených poruchami užívania alkoholu, čo naznačuje, že pri týchto poruchách môžu zohrávať úlohu aj mnohé iné faktory.“

https://www.independent.co.uk/life-style/binge-drinking-teen-early-death-alcohol-drunk-abuse-disorder-university-florida-research-a7783081.html