Negatívne emócie (skrývajúce sa) za závislosťami

Na internete som čítal túto definíciu závislosti: „Závislosť je podvedomý spôsob zvládania emócií.“ Áno, to je pravda, ale ešte lepšia je presnejšia definícia: Závislosť je sebazničujúca reakcia na nevyriešené negatívne emócie alebo ich dôsledok.

Ak tieto emócie nie sú preskúmané a pochopené, produkujú vnútorný konflikt, utrpenie a sebaporážku. Ich rozkladný účinok môžeme vo svojej psychike prekonať a tým zvýšiť svoju schopnosť sebaregulácie, keď vidíme svoje vnútorné dynamiky dostatočne jasne.

Naše nevyriešené emócie musíme identifikovať. Závislý môže zápasiť s pocitmi deprivácie, odmietnutia, kontroly, bezmocnosti, zavrhnutia, zrady, opustenia, kritiky, nenávisti atď. Aj keď dotyčný nie je v skutočnosti, povedzme, odmietnutý alebo kontrolovaný, vo svojom podvedomí si zaumienil prežívať udalosti alebo situácie cez tieto nevyriešené negatívne emócie.

Pomocou správneho poznania alebo hĺbkovej terapie môže dotyčný na základe svojich skúseností z detstva tieto negatívne pocity, ktoré ho „štartujú“, rozpoznať. Keď sú raz identifikované, dotyčný si začne uvedomovať, aký bol odhodlaný pokračovať v prežívaní týchto nevyriešených negatívnych emócií v rôznych situáciách každodenného života.

V skutočnosti môžeme povedať, že závislí majú skrytú závislosť a to je závislosť od tých negatívnych emócií, ktoré majú nevyriešené vo svojej psychike.

No to je práve to miesto, kam sa závislí (a obrovská väčšina ľudí) boja vstúpiť. Máme podvedomý odpor pozrieť sa do svojho vnútra, aby sme videli, ako sa sami podieľame na svojich zlyhaniach a sebaporážke. Preniknúť do svojej psychiky, aby sme získali sebapoznanie, technicky nie je až také náročné. To, čo je zložité, je prekonať svoj odpor vidieť samého seba objektívnejšie.

Musíme preniknúť pod povrchovú vrstvu negatívnych emócií (ako je hnev, strach, osamelosť, depresia a smútok), aby sme odkryli hlbšiu vrstvu negatívnych emócií (pocit deprimovanosti, odmietnutia, kontroly, bezmocnosti, kritiky, zavrhnutia, zrady, opustenia a nehodnosti). Keďže tieto hlbšie emócie sú nevyriešené, správajú sa ako naše pripútania či závislosti. Nevieme, ako bez nich žiť, akoby boli súčasťou našej identity, a prežívame ich stále dookola a to najmä v náročných životných momentoch.

Väčšinou si neuvedomujeme, ako veľmi sme v týchto negatívnych emóciách pohrúžení. V skutočnosti ich podvedome (tajne) recyklujeme a vyvolávame situácie, kde ich opakovane prežívame. Skôr, než dôjde k látkovej či behaviorálnej (kompulzívnej) závislosti, existuje emocionálna závislosť od negatívneho pocitu, ktorý zostal v našej minulosti nevyriešený.

Vo svojej knihe „Prečo trpíme: Západný spôsob chápania a vzdanie sa nešťastia“ túto skrytú dynamiku nazývam fatálny omyl. Kniha je dostupná vo formáte PDF na tejto webovej stránke alebo v elektronickej podobe na www.Amazon.com a www.bn.com. Recenzie si prečítajte na http://www.amazon.com/Why-Suffer-Understand-Unhappiness-ebook/dp/B004WOVLR6/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1319550109&sr=8-1

http://www.whywesuffer.com/discover-the-negative-emotions-behind-addictions/