Štyri druhy správania, ktoré odhalia narcistu

Keby ste sa ma pred pár rokmi spýtali, či je človek, s ktorým mám vzťah, narcista, odpovedala by som „absolútne nie“. Nemal nijaké znaky, podľa ktorých by bolo pre laika relatívne ľahké rozpoznať narcistu – grandiozita, potreba byť stredobodom pozornosti, povýšeneckosť, panovačnosť a súťaživosť. Nebolo na ňom vidieť, že by extra dbal na svoj výzor, že by mal potrebu manipulovať alebo že by mu chýbala empatia. Zdalo sa, že vôbec nezapadá do žiadnej z týchto definícií; v skutočnosti bol tichý a nemal záujem o všetku tú socializáciu ani o priťahovanie pozornosti na seba. Priveľmi sa nestaral o to, ako vyzerá okrem situácií, kde vystupoval ako profesionál a bol relatívne pohodový. Bol veľmi ohľaduplný, nezabúdal na darčeky, bol ochotný prispôsobovať sa mojím potrebám a – aspoň pre mňa – bol snáď až veľmi šťastný, keď bol sám a nebol v spoločnosti druhých. Podobá sa vám to na narcistu? Mne nie.
Mal iné nedostatky, o ktorých som nevedela a ktoré som odhalila až neskôr, no ani na jednom nesvietil nápis: NARCISTA.

To, čomu som vtedy nerozumela a čomu rozumiem teraz je skutočnosť, že narcista ukáže svoju pravú tvár v konflikte. O tomto veľmi jasne píšu dve nové knihy: „Re-thinking Narcism“ (Prehodnotenie narcizmu) od Dr. Craiga Malkina a „The Narcissist You Know“ (Narcista, ktorého poznáš) od Dr. Josepha Burgoa, a tiež mi to potvrdila moja osobná skúsenosť. Obaja títo autori zastávajú názor, že narcista je v skutočnosti emocionálne zranený. Správanie, ktoré ukazuje, je snaha zakryť alebo zmierniť bolesť tohto zranenia.
Je to práve v konflikte – kde sa aj tí najzdravší z nás stávajú defenzívni a bránia sa – kedy sa narcista naplno ukáže. Odkryje svoj nedostatok empatie – základný kameň narcizmu – pretože keď sa cíti ohrozený, všetko, na čom mu záleží – bez ohľadu na dôsledky – je to, aby zvíťazil alebo uspel. Narcistovo zameranie a odhodlanie zvíťaziť za každú cenu podčiarkuje plytkosť jeho emocionálnych spojení – voči tebe aj všetkým ostatným.

Aký typ konfliktu ukazuje narcistovu pravú tvár? Odpoveď znie: každý a akýkoľvek, počnúc malichernosťami končiac rozvodom. Ak ide o to posledné, vzdaj sa každej nádeje na rozumné jednanie alebo mediáciu. Požičiam si na to výraz z armády: politikou narcistu je „spálená zem“, to znamená zničiť všetko a nič za sebou nenechať – nijaké spojenie, nijakú spomienku, nijaký rešpekt voči minulosti, vzťahom alebo dobru iných, ktorí sú súčasťou konfliktu. Narcistova ochota klamať nie je nič neobvyklé a absolútne mu nezáleží na tom, či niekto tieto klamstvá odhalí alebo nie. V jeho steroidoch mu chýba empatia alebo lepšie povedané, on má oprávnenie na všetko. Motto narcistu znie: „To, čo si o mne myslíš, ma vôbec nezaujíma“ a naozaj to tak myslí.

Ak je jednou z kľúčových charakteristík narcistu nedostatok empatie, myslím, že tomu často rozumieme nesprávne. Môže to súvisieť aj s tým, že celkom dobre nerozlišujeme medzi súcitom a empatiou. Keď máme súcit, spájame sa s druhými z veľkej miery cez intelektuálne chápanie a máme zlý pocit z danej situácie, v ktorej sa daný človek nachádza. Empatia je emocionálna odpoveď, v ktorej doslova cítime bolesť toho druhého v protiklade k tomu, že jeho bolesť chápeme abstraktne. Pravdou je, že väčšina z nás nie je vždy empatická ani nemáme rovnaké zručnosti, pokiaľ ide o túto najdôležitejšiu vlastnosť.
Takže v čom presne je narcista odlišný?

Odpoveď znie: jeho úplná oddelenosť. Nie je to iba to, že necíti s inými a nevníma ich bolesť; je to stupeň prepojenia alebo naladenia, ktorý mu je celkom cudzí. Keďže môžeš mať s niekým súcit na veľmi povrchnej úrovni (napr. môžeš darovať peniaze charite, môžeš susedovi priviezť šaty z čistiarne, môžeš známemu odporučiť dobrého právnika), veľa narcistov sa prejavuje ako súcitní ľudia, pretože radi pred druhými vyzerajú dobre. A ešte dôležitejšie, radi samých seba uisťujú o tom, že sú naozaj milí ľudia. No empatia je niečo úplne iné.

Tu sú štyri druhy správania, ktoré ti môžu pomôcť odhaliť jeho skutočnú osobnosť:

1. Vie sa emocionálne pretvarovať
Vďaka Craigovi Malkinovi za tento výraz a za jeho vypichnutie ako jedného z charakteristických správaní narcistu. Malkin to identifikuje ako formu projekcie – ako je to v nasledujúcom scenári: Snažíš sa rozprávať so svojím partnerom o jeho pohŕdaní a nedostatočnom prepojení s tebou a on reaguje slovami, že tebou nepohŕda, iba nie je ochotný reagovať na tvoj hnev a neustále sťažnosti. Realita je taká, že čo hovoríš ty, ho nesmierne dráždi – dráždi to jeho čeľuste a je z toho namrzelý, no namiesto toho, aby tieto pocity priznal, pripíše ich tebe. (Toto vysvetlenie je v súlade s Malkinovým pohľadom, že udržiavať vnútorné zranenie v skrytosti je jednou z hlavných motivácií narcistu.) Samozrejme, je úplne možné, že ak to tak pokračuje ďalej, budeš prežívať hnev, aj keď si ho na začiatku necítil/a. Emocionálne pretvarovanie sa umožňuje narcistovi získať vrchné postavenie.

Keďže narcistovi v skutočnosti nezáleží na tom, čo cítiš alebo čo si myslíš – a preto mu ani nejde o to, aby sa medzi vami veci zlepšili – táto hra na emocionálne pretvarovanie sa bude pracovať v neprospech teba a najmä vtedy, ak ti na ňom záleží. Zrejme budeš prežívať pocity viny: „On nebol na vine, to ja som sa hnevala“ – až do momentu, kedy to zrazu odhalíš a konečne to pochopíš.
Rada by som pridala svoje osobné pozorovanie o tejto emocionálnej pretvárke:

Môžu ťa vedome manipulovať, ale takisto to môže byť nevedomé správanie. V každom prípade to, čo je výsledkom tejto emocionálnej pretvárky, je narcistická vízia toho, čo sa naozaj stalo a vždy sa to vráti k jednej základnej téme: Zakaždým je to TVOJA vina a nikdy nie jeho. Neschopnosť a neochota prevziať zodpovednosť za svoje činy a slová za akýchkoľvek okolností je takisto charakteristickým znakom narcistu.

2. V prípade nejakej požiadavky sa stiahne a potom zaútočí
Niektorí opisujú tento vzťah medzi požiadavkou a stiahnutím sa ako jeden z najtoxickejších vzťahových vzorcov a majú na to dobrý dôvod: Je to súčasť klesajúcej špirály, ktorá často končí rozpadom vzťahu. Mimochodom k tomu, aby bol tento vzorec prevzatý, nepotrebuješ narcistu. To, čo sa v podstate deje je, že jeden človek (obyčajne žena, ale nie vždy) vysloví požiadavku, aby bol nejaký problém napravený alebo adresovaný a druhý partner sa fyzicky aj emocionálne stiahne – robí obštrukcie, mlčí, prekríži si ruky atď. Tento vzorec je obzvlášť toxický, pretože je tam eskalácia – narcista na potreby vôbec nereaguje a človek, ktorý vyslovil požiadavku, bude stále viac frustrovaný a obyčajne hlasnejší. Samozrejme to jednoducho znamená, že ten, ktorý sa stiahol, bude vo svojom úsilí ešte viac pokračovať. Obidve strany sa cítia poškodené a obťažuje ich to.

Narcistov zvyk, že sa takto emocionálne pretvaruje znamená, že keď je v pozícii stiahnutia sa, tak sa buď stiahne alebo bude neuveriteľne agresívny a bude obviňovať svoju partnerku za to, že vôbec vyslovila takúto požiadavku a bude to vysvetľovať ako znak jej vadnej povahy atď. Toto je emocionálna pretvárka kombinovaná s klasickým toxickým vzorcom. Nielenže to partnerku vyradí, ale znovu to spôsobí, že bude ešte viac otvorená manipulácii narcistu, aby si myslela, že je to všetko jej vina. (Pohlavia v tomto opise môžu byť, samozrejme, opačné – ženy narcistky sa správajú rovnako.)

3. Je maximálne pomstychtivý
Podľa Josepha Burgoa je toto v skutočnosti narcistický typ. Aby som bola úprimná, bol to jeho opis, ktorý mi ukázal na skutočnosť, že človek, za ktorého som sa vydala, bol narcista. Zabudni na strednú cestu, na urovnanie rozdielov medzi vami alebo – ak máš to nešťastie, že si v situácii, kedy potrebuješ právnika či mediáciu; pomstychtivý narcista nič také ako hľadanie strednej cesty neurobí. V jeho tulci sú šípmi klamstvá a často nie je podstatné, aké sú pobúrujúce. Možno ten najvýrečnejší spôsob, akým sa narcista snaží vykresliť samého seba, je obeť nespravodlivosti – nebude o sebe hovoriť ako o tom, kto sa usiluje o pomstu alebo kto má motiváciu zvíťaziť – bez ohľadu na okolnosti. Ako píše Burgo: „Kvôli tomuto skreslenému a obrannému vzťahu k realite extrémny narcista často verí klamstvám, ktoré sám hovorí – sebe aj iným. Nevníma sa ako klamára, ale ako rozohneného obrancu „pravdy“ tak, ako ju vidí on.“

Ako poukazuje Burgo (a môžem to osobne dosvedčiť), pomstychtivý narcista môže vystupovať a vyznievať ako veľmi rozumný človek bez ohľadu na skutočnosť, že všetko, čo hovorí, je lož. Tento človek urobí všetko, čo je v jeho silách, aby ťa obvinil, aby o tebe šíril klamstvá, aby útočil na tvoju reputáciu alebo čokoľvek ho napadne. Je úplne nepodstatné, že nič z toho nie je pravda. A to spôsobuje, že je veľmi ťažké bojovať s ním – v práci, v komunite, v rodine a najmä na súde. Zvyčajné pravidlá slušného správania jednoducho neexistujú.

Pomstychtiví narcisti často presvedčia aj inak schopných a inteligentných ľudí vrátane právnikov a sudcov. Väčšina z nás nechce veriť tomu, že každé slovo, ktoré dotyčný vysloví, je jednoznačné klamstvo, najmä ak sa dá ľahko odhaliť. No to pracuje iba v prospech narcistu: Sú to jeho slová proti tvojim, a napokon, jemu nevadí to veľkolepé divadlo.

4. Ľahostajnosť voči emocionálnym následkom
Na základe mojej skúsenosti ako človeka, ktorý tu žije viac ako šesťdesiat rokov, ale nie je psychológ ani terapeut, väčšina ľudí chce vyjsť zo sporných situácií s tým, že stratí čo najmenej osobných kontaktov a vzťahov. Chcú cítiť, že sa za daných okolností správali rozumne a férovo. To je jeden dôvod, prečo funguje mediácia, lenže TOTO NEPLATÍ pri pomstychtivom narcistovi, ktorému je to úplne jedno. Ak za sebou zanechá iba spálenú zem, je to fuk. Zničené vzťahy vníma ako nevyhnutnú cenu za to, čo si zasluhuje.

Samozrejme, keď objavíš, že človek, s ktorým máš do činenia, je narcista, pomôže ti to iba v tom, že ťa to vyzbrojí poznatkami, keď budeš premýšľať a analyzovať jeho správanie. Keď budeš vedieť, ako tento človek reaguje v konfliktoch, pomôže ti to nielen pripraviť sa a strategizovať, ale pripraví ťa to aj na smutnú pravdu. Pravdepodobne neexistuje rozumný spôsob ako to zastaviť, pretože to, aby ťa úplne vyčerpal (a aj tvoje zdroje), je súčasťou jeho politiky spálenej zeme.
Niet divu, že uzdravovanie sa z konfliktu s narcistom je také ťažké, frustrujúce a niekedy spôsobuje zatrpknutie.

https://www.psychologytoday.com/intl/blog/tech-support/201601/4-behaviors-unmask-narcissists?fbclid=IwAR2jD0VImEK4jS-4iGraqwFhfFNyvI1kVsxNNTf6Xvth5Z9eyLI-unKw3Kk