Nie, program Anonymných alkoholikov nie je sebecký

Väčšina alkoholikov alebo závislých ti povie, že keď dospejú k prahu uzdravovania, sú sebeckí a sebastrední – presne tak, ako to bolo so mnou. Ako naša choroba napredovala, stali sme sa takmer exkluzívne zameraní na naše najlepšie záujmy – čo v prípade takmer všetkých aktívnych alkoholikov/závislých zahŕňa alkohol a/alebo drogy. Kým sme v pazúroch svojej závislosti, strácame z pohľadu každého a všetko, čo nezahŕňa našu najbližšiu eufóriu. Jasné, že občas sme schopní to zakamuflovať, no náš jediný záujem sa takmer vždy zameriava na seba a svoje potreby. Program Anonymných alkoholikov mení toto duševné nastavenie a tu píšem o tom, prečo sa to deje.

AA nám pomáha zrieknuť sa posadnutosti sebou. Je to tak?

Keď prídeme do AA, povedia nám, že sa potrebujeme zrieknuť svojej posadnutosti sebou, aby sme sa stali aktívnymi členmi spoločnosti. Keď začneme pracovať na 12 Krokoch, veľmi rýchlo si uvedomíme, že v programe nemá žiadne miesto sebectvo a sebastrednosť. Samotný Tretí krok nás žiada, aby sme odovzdali svoju vôľu a svoj život do starostlivosti Boha tak, ako ho my chápeme.“ Život žitý podľa Božej vôle (alebo akejkoľvek Vyššej sily, v akú veríš) pre nás takmer určite nezahŕňa posadnutosť samým sebou.

Takže keď sme priznali, že sme sebeckí a sebastrední ľudia a že takéto myšlienky a činy sa nezhodujú s podstatou AA, ako sa potom môžeme zaradiť medzi ostatných uzdravujúcich sa kolegov, ktorí hovoria, že „AA je sebecký program?“ Nemáme sa búriť proti všetkému, čo je v súlade s našou sebeckou prirodzenosťou? Nemáme sa stať niekým viac, než len jednostrannými ľuďmi, ktorí sa na začiatku uzdravovania potácali? Takéto otázky môžu spôsobiť, že sa budeš hanbiť za AA, ale nemalo by to tak byť.

Odpoveď: Osvietený sebazáujem

Odpoveď je jednoduchšia než si myslíš. Áno, máme neustále pokračovať v robení krokov, aby sme sa stávali menej sústredení na seba a nie naopak, ale tiež sa máme učiť dávať seba a svoje uzdravovanie pred všetko ostatné.

Hoci sa môže zdať, že je to vo vzájomnom protiklade, je možné zanechať svoju sebeckú prirodzenosť a zároveň dávať na prvé miesto seba a svoje uzdravovanie. Rozmýšľaj o tom v súvislosti so sebectvom versus osvieteným sebazáujmom. V konečnom dôsledku chceme slúžiť druhým, ale tiež sa potrebujeme učiť, kedy uprednostniť seba. Ak nie sme čistí a triezvi, nikomu nepomôžeme.

Programy 12 krokov z nás robia najlepšiu možnú verziu samých seba nie len pre seba, ale aj pre tých okolo nás. Keď sme sa prepracovali krokmi, nachádzame sa v pozícii pomoci tým, ktorí stále trpia.

Dôkaz v 12 krokoch AA

Pre dôkaz toho, že sa AA zameriava na zlepšovanie seba, aby človek potom mohol lepšie pomáhať aj iným, pozri sa na Kroky 11 a 12:

  • Krok 11: Pomocou modlitby a meditácie sme sa usilovali zlepšiť svoj vedomý styk s Bohom tak, ako ho my chápeme a prosili sme ho len o to, aby sme spoznali jeho vôľu a mali silu ju uskutočniť.

  • Krok 12: Výsledkom týchto krokov bolo, že sme sa duchovne prebudili, usilovali sme sa odovzdávať toto posolstvo ostatným alkoholikom a uplatňovať tieto princípy vo všetkých ostatných záležitostiach.

Kým prvých 10 krokov má za cieľ dostať nás do pozície nasledovania Božej vôle pre nás, Kroky 11 a 12 nám hovoria, aby sme svoje skúsenosti používali na pomoc iným. V konečnom dôsledku musíme sebecky uplatňovať tých 10 krokov, aby sme sa sa potom prestávali sústreďovať na seba. Jednou z najlepších súčastí programu AA je podpora, ktorú tu dostávaš, aby si sa uzdravoval.

https://www.soberrecovery.com/addiction/no-aa-is-not-a-selfish-program/?utm_source=newsletter&utm_campaign=CO_535303/